25 czerwca 2020

Poza ramy z ustawy

Budowa i eksploatacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, to chleb powszedni wszystkich Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce. Od lat z tych ram wyłamuje się Stargardzkie TBS, realizując mieszkania wspomagane i inne programy społeczne, a także budując obiekty użyteczności publicznej. Potrzebny Dom” wciąż rośnie … Początki mieszkalnictwa wspomaganego w Stargardzie to lata 1998-1999. Dziś to już kompleksowy program mieszkaniowy […]
25 czerwca 2020

GTBS wśród najlepszych

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., będące w 100% własnością miasta, jest niekwestionowanym liderem lokalnego rynku nowych mieszkań budowanych pod wynajem. Od początku swojej działalności Spółka realizuje cele polityki mieszkaniowej miasta zawarte w Strategii Rozwoju Gdańska, oddając do eksploatacji średniorocznie około 80 mieszkań. Z potrójnym wsparciem GTBS Sp. z o.o. zostało założone w 1996 roku. […]
25 czerwca 2020

Z naciskiem na jakość i estetykę inwestycji

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką należącą w całości do Gminy Miasta Opole. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się budowaniem domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej skierowanej do szerokiego grona klientów, głównie zaś do średniozamożnych mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Prawdziwe „oczko” w głowie OTBS stanowią seniorzy, […]
Wydania archiwalne