28 lutego 2024

Wodociągi krośnieńskie mają inteligentną sieć wodociągową

Wodociągi Krośnieńskie to najstarszy, a zarazem największy zakład branżowy w strukturach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Zajmuje się produkcją i dystrybucją wody, zarządza pracą krośnieńskiej oczyszczalni ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną, a także prowadzi produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. W ostatnim czasie Wodociągi Krośnieńskie zostały też wyposażone w nowoczesne rozwiązania do zarządzania siecią wodociągową, a wdrożony […]
28 lutego 2024

Odporni na zmiany klimatyczne – w symbiozie z wodą i przyrodą

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. zakończyły w 2023 roku realizację dwóch pionierskich projektów przy wsparciu środków unijnych. Pierwszym z nich była budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, drugim zaś modernizacja oczyszczalni ścieków „Kapuściska” wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan. Projekt modernizacji deszczówki uzyskał najwyższe dofinansowanie w konkursie NFOŚiGW oraz dodatkowe […]
28 lutego 2024

Bezkompromisowa jakość ponownie nagrodzona!

Z Wiolettą Wojtkiewicz, Kierownikiem Kontroli Jakości Pellet Energy Sp. z o.o. rozmawia Michał Czyczyło Pellet drzewny to jedno z najwydajniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku paliw dostępnych na rynku. ..  … owszem, pellet drzewny należy do paliw ekologicznych, mówi się nawet o jego zeroemisyjności, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Na pewno produkcja pelletu drzewnego nie obciąża […]
Wydania archiwalne