O programie


Polska jakość 2023 to kolejna już edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem ogólnopolskiego Programu projakościowego, mającego na celu promocję wyróżniających się na polskim rynku podmiotów gospodarczych, marek, usług i instytucji. Jego główną ideą jest promocja polskich rozwiązań w sferze produktowej, jak i eksponowanie czołowych na rynku marek polskich, z powodzeniem walczących z zachodnią konkurencją oraz polskich rozwiązań w sferze usług oraz organizacji firmy.

Program skierowany jest do polskich firm, dla których nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania czy obsługi klienta. Celem tego działania jest stworzenie elitarnego grona "Ambasadorów Polskości" - firm z tradycjami, które potrafią i skutecznie stawiają czoła "zachodniej konkurencji" i promowanie poprzez ten mechanizm Polski oraz ukazanie potencjału polskich produktów. Celem programu jest również chęć zwrócenia uwagi konsumentów i klientów właśnie na tych producentów czy usługodawców, którzy spełniają kryteria założone przez Organizatora i możliwość skutecznego wspomożenia ich działań marketingowych i promocyjnych w dotarciu do klientów.

Zasadniczą część Programu stanowi wyłonienie liderów jakości, czyli firm, które z sukcesami konkurują z uznanymi markami zachodnimi - stwarzając przy tym środowisko pracy dla polskich pracowników i kontrahentów, zewnętrznych dostawców i podwykonawców działających w otoczeniu firmy. Laureaci, poza znalezieniem się w doborowym gronie laureatów Programu otrzymują skuteczne narzędzie promocji i reklamy, gdyż zarówno uczestnicy, jak i laureaci Programu, w czasie jego trwania mają możliwość prezentacji na łamach Strefy Gospodarki oraz na portalu www.strefa-gospodarki.pl.

Godło Polska Jakość 2023 jest wyraźnym sygnałem dla klientów, konsumentów i kontrahentów laureata, iż podejmowane przez niego działania, służące podnoszeniu jakości produktów, usług czy standardów zarządzania, mają charakter ciągły, przynoszący wymierne korzyści oraz dający pełną gwarancję spełnienia najwyższych standardów. Ponadto, ma ono również dawać wyraźny i czytelny sygnał klientom i konsumentom, że nasze rodzime marki dorównują, a nawet bardzo często przewyższają uznane marki zachodnie.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie zwrotne poprawnie wypełnionej ankiety konkursowej, udostępnionej przez Organizatora Programu. Laureaci tegorocznej edycji zostaną wyłonieni w wyniku analizy i weryfikacji informacji zebranych przez Redakcję oraz ankiet nadesłanych przez uczestników Programu.

Firmy wyróżnione prestiżowym tytułem Polska Jakość 2023 otrzymają, poza możliwością użytkowania nazwy Programu szansę pozyskania godła promocyjnego Polska Jakość 2023, z pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach promocyjnych i marketingowych (opakowanie produktu, strona internetowa, papier firmowy, ulotki i materiały reklamowe czy wreszcie reklama prasowa bądź telewizyjna).

Zgłoszenia do programu Polska jakość 2023 można przesyłać na adres:
redakcja@strefa-gospodarki.pl

Polska jakość roku 2023 – debiut roku to wyróżnienie, którego zadaniem jest wskazanie potencjału nowych polskich produktów, nowatorskich rozwiązań technologicznych bądź usług, które pomimo stosunkowo krótkiej obecności na rynku zdążyły zdobyć zaufanie klientów i konsumentów! Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: redakcja@strefa-gospodarki.pl

W ramach Programu Polska Jakość 2023 redakcja Strefy Gospodarki czeka również na sygnały czytelników dotyczące nowości w ofercie polskich producentów i usługodawców, które można przesyłać na adres: redakcja@strefa-gospodarki.pl

Wydania archiwalne