Zbudowaliśmy miasto

Od równo 60 lat Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa żyjąc w symbiozie wraz z miastem Katowice kształtuje jego oblicze, zabiega o dobry wizerunek miasta oraz tworzenie przyjaznych międzyludzkich relacji sąsiedzkich i społecznych.

– Nasze miasto jest młode, ledwo 152-letnie czyli ponad 40% tego czasu wypełniają lata istnienia i funkcjonowania w mieście na rzecz jego mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nasze 60-lecie to sporo w nie tak długich dziejach miasta Katowice, to także proporcjonalny udział w jego rozwoju, w urbanizacji i zapewnianiu dobrych warunków życia mieszkańcom – mówi Krystyna Piasecka, Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dorobek 60-lecia

Dorobek Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest ogromny. Dziś w gestii Spółdzielni jest 346 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 19 093 mieszkaniami, 3 domki jednorodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 pawilonów handlowych, posadowionych na przeszło 100 hektarach gruntów. Powierzchnia użytkowa mieszkań to przeszło jeden kilometr kwadratowy czyli…ponad milion metrów kwadratowych na której mieszka około 36 tysięcy katowiczan (ale wybudowaliśmy znacznie więcej, gdyż wiele z wybudowanych przez nas budynków i budowli znajduje się na majątku innych Spółdzielni, jak i miasta – np. 2 szkoły, przedszkola, itp.). Wszystkie razem nie tworzą monolitu, są bowiem „porozrzucane” w niemal całym mieście. Trwający długie lata proces rozwojowy KSM zaowocował  17 usamodzielnionymi gospodarczo i organizacyjnie osiedlami.

Gwiazdy” katowickiego pejzażu

Oczywiście mowa tu o zawodziańskich Gwiazdach (z 7 – 4 nasze) czyli osiedlu witającym osoby wjeżdżające do Katowic od strony Alei Roździeńskiego. Realizacji będących obecnie wizytówkami miasta Spółdzielnia nasza ma znacznie więcej. Śmiało można wspomnieć o takich jak śródmiejska Superjednostka czy Haperowiec, brynowskie osiedle im. A. Zgrzebnioka (urzekające zielenią i klimatem) i inne.  – Myślę, że nie od rzeczy będzie wspomnie

, bo od nich się zaczęło, o stanowiących świetne dopełnienie architektoniczne dla katowickiej katedry Chrystusa Króla, pięknych pierzejach budynków mieszkalnych (pierwszych jakie po rozpoczęciu swojej działalności wybudowała nasza Spółdzielnia) w Śródmieściu przy ulicy Plebiscytowej. Trudno w krótkim wywiadzie wymienić wszystkie nasze – KSM-u realizacje, ponieważ jest ich kilkaset, a każda z nich wyróżnia się swoistymi cechami – kształtem, elegancją czy formą zabudowy – dodaje Pani Prezes Piasecka.

Najmłodsze dzieci KSM

Nie ograniczając się jedynie do odległych lat minionych należałoby wskazać również najmłodsze inwestycje KSM, np. przekazany latem 2017 budynek przy ul. Domeyki (Murcki) czy zespół domów w samym śródmieściu – przy ul. Pułaskiego, zrealizowany pod nazwą Mały Staw, w niepowtarzalnym swą urodą miejscu w Katowicach czyli na skraju Doliny Trzech Stawów. Świeża „60-latka” ma także dalsze plany inwestycyjne (przy ul. Ligockiej, ul. Agnieszki, ul. Morawy ….., wielopoziomowy parking samochodowy przy ul. Podhalańskiej). Być może uda się nam wpisać je choć w części w tworzony program rządowy „Mieszkanie +” do którego poważnie się przymierzamy z nadzieją na odbudowanie formuły spółdzielczych mieszkań lokatorskich, choć wymaga to uprzednich zmian statutowych i ich akceptacji przez członków naszej Spółdzielni  – wspomina Krystyna Piasecka.

Ogólnopolskie uznanie

W jubileuszowym roku Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została uhonorowana wyróżnieniem wyjątkowym, ponieważ (jako jedna z pierwszych instytucji działających w mieście) została wyróżniona honorowym tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice”. Dyplom pamiątkowy z rąk Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy i Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Krystyny Siejnej odebrała Prezes Zarządu KSM Krystyna Piasecka, w towarzystwie Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Olejniczaka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej KSM Grażyny Kniat. Katowicka SM jest również Laureatem wielu innych, prestiżowych nagród wśród których wypada wspomnieć np.: tytuł Inwestycja Roku 2015 nadany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, wielokrotne I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu miesięcznika „Domy Spółdzielcze”, certyfikat Lider Rynku w zakresie zarządzania nieruchomościami czy tytuł Dobra Spółdzielnia 2017. Ponadto Prezes Spółdzielni – Pani Krystyna Piasecka, została uhonorowana przez Kapitułę Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej, nagradzającą ludzi wspierających procesy zmian w regionie i kraju oraz przyczyniających się do tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w świecie – Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za wieloletnie zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową oraz znaczące inwestycje dla budownictwa mieszkaniowego.

Pamiętając o mieszkańcach

Od początku istnienia, czyli od niemal 60 lat – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi na rzecz swoich mieszkańców również szeroko zakrojoną działalnoś

społeczno-kulturalną i oświatową. Jej zaplecze stanowi dziś 6 klubów spółdzielczych oraz liczne osiedlowe boiska, place zabaw i miejsca rekreacji. W blisko 80 sekcjach organizowanych jest rocznie ponad 460 różnego rodzaju imprez, w tym cieszące się olbrzymią popularnością „Akcja Zima” i „Akcja Lato” zapewniające ciekawe spędzanie czasu dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Działalność ta ukierunkowana jest na wzmacnianie sąsiedzkich więzi międzyludzkich i integracji wspólnotowej społeczności lokalnej, przy czym imprezy takie jak Piknik Osób Niepełnosprawnych czy Złazy Mieszańców Osiedli Spółdzielczych woj. śląskiego mają szerszy niż tylko osiedlowy charakter.

Specjalną troską objęte są osoby samotne i seniorzy. Dla nich spółdzielcza oferta zawiera szereg (dostosowanych do ich możliwości) propozycji doraźnych i stałych form zapewniających aktywność i wspólne spędzanie wolnego czasu (wczasy, wycieczki, zajęcia w klubach seniora, itp.).

KSM w miarę swych możliwości wspomaga również osoby z różnego rodzaju problemami osobistymi, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieporadne życiowo. Z myślą o nich przed kilku laty powołała odrębne stanowisko ds. wolontariatu, którego działalność zakłada pomoc i wsparcie potrzebującym w eliminowaniu lub minimalizowaniu ujawnionych problemów, doradztwo i pośrednictwo w uzyskiwaniu fachowego wsparcia w jednostkach samorządowych czy specjalistycznych (jak np. MOPS).

Członkowie KSM akceptują również i taką niecodzienną działalność KSM – mimo, iż wykracza ona poza formalno-prawną funkcję zarządcy nieruchomości. Dziękuję Im za to.

(Fot 1. Sesja katowickiej RM, po akcie wręczenia tytułu Zasłużony dla Katowic)

(Fot 2. Budynki – osiedla)

(Fot 3. Rekreacyjna Dolina Mały Staw)

Wydania archiwalne