28 lutego 2024

Wodociągi: otwarci na innowacje i nowoczesne metody zarządzania

13. edycja Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji przyniosła – podobnie jak przed rokiem – zaciętą rywalizację wśród firm plasujących się w krajowej czołówce wod-kan. Gratulujemy Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., zwycięstwa oraz obrony pozycji Lidera sprzed roku. Szczególne słowa uznania należą się […]
28 lutego 2024

Woda to my

Innowacyjność, szybka reakcja na oczekiwania klientów, zarządzanie zespołem, a także odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i środowiska, to codzienność przedsiębiorstw wodociągowych. Jednak, to co nas wyróżnia, to sposób w jaki wykorzystujemy swój potencjał. PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach należące do Grupy Veolia wdraża rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na oczekiwania dyktowane przez otoczenie biznesowe jak […]
28 lutego 2024

Trzy dekady dobrej wody

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., obchodzący w tym roku Jubileusz 30-lecia, utrzymuje wysoki poziom jakości usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wyróżnikiem jego działalności jest dbałość o kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, m.in. poprzez kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków, dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz zakrojoną na szeroką skalę edukację ekologiczną. W trosce […]
Wydania archiwalne