19 lutego 2021

Młodzi technologią i … infrastrukturą

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia ciągłość dostaw wody dla ok. 170 tys. mieszkańców Zabrza, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Zajmuje się również kontrolą gospodarki wodno-ściekowej, a także naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy. Spółka zarządza jedną z najmłodszych sieci wodociągowych w Polsce – prawie 90% jej infrastruktury ma mniej niż 20 […]
19 lutego 2021

DOBRA SPÓŁDZIELNIA NA TRUDNE CZASY

W czasach pandemii również spółdzielczość mieszkaniowa działa w warunkach, w jakich nie działała w całej swojej historii. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa pomimo pandemii każdego dnia walczy o jak najlepszy komfort zamieszkiwania swoich mieszkańców, co zostało docenione przyznaniem katowickim spółdzielcom Grand Prix X-lecia 2011-2020 programu Dobra Spółdzielnia. Skupieni na celu Wart podkreślenia jest fakt, iż pomimo pandemii Katowicka […]
19 lutego 2021

Dla poprawy dostępności

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” w ramach prowadzonych modernizacji, stara się poprawić dostępność do budynków mieszkańcom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami dziecięcymi. W 2017 roku zrealizowała pilotażową przebudowę szybu dźwigowego, uzyskując dodatkowy przystanek na poziomie wejścia. Obecnie rozwiązanie to jest stosowane we wszystkich budynkach, w których wymieniane są dźwigi osobowe Kłopotliwe pochylnie, nielegalne kładki Jednym z działań […]
Wydania archiwalne