25 czerwca 2020

Z naciskiem na wynik ekonomiczny

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach od ponad stu lat buduje swoją pozycję na rynkach finansowych w oparciu o lokalny kapitał. Stabilność działania i ochronę interesów klientów zapewnia zrzeszenie w Spółdzielczej Grupie Bankowej, utworzonej przy Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Bank inwestuje w nowoczesne technologie, warunkujące poszerzenie katalogu oferowanych usług, […]
25 czerwca 2020

TBS-y 2020

Przez wielu niedoceniane, traktowane po macoszemu, TBS-y dalej udowadniają, iż są bardzo dobrą alternatywą na rynku mieszkaniowym. Redakcja Strefy Gospodarki po raz kolejny postanowiła przyjrzeć się krajowym TBS-om poprzez Ogólnopolski Ranking Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020. Jak co roku braliśmy pod uwagę szereg zmiennych od danych finansowych, poprzez ocenę inwestycji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu, aż […]
25 czerwca 2020

Poza ramy z ustawy

Budowa i eksploatacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, to chleb powszedni wszystkich Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce. Od lat z tych ram wyłamuje się Stargardzkie TBS, realizując mieszkania wspomagane i inne programy społeczne, a także budując obiekty użyteczności publicznej. Potrzebny Dom” wciąż rośnie … Początki mieszkalnictwa wspomaganego w Stargardzie to lata 1998-1999. Dziś to już kompleksowy program mieszkaniowy […]
Wydania archiwalne