25 czerwca 2018

Umiejętność zarządzania zmianą kluczem do sukcesu

Polska należy do grupy krajów, w których finansowanie działalności gospodarczej oparte jest w przeważającej mierze o banki. W praktyce ta symbioza przedsiębiorców i banków oznacza, że tak jak firmy zmuszone są dostosowywać się do oczekiwań konsumentów i otoczenia, tak banki działając w gospodarce rynkowej dokonują nieustannych zmian w sposobie działania. W ostatnim czasie, najbardziej widocznym przykładem […]
25 czerwca 2018

W służbie bankowej spółdzielczości

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Funkcjonując w oparciu o prawo spółdzielcze prowadzi wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków, utrzymując jednocześnie bliskie relacje ze społecznością lokalną w zakresie realizacji zadań w sferze kulturalno-oświatowej, jak również sponsoringu oraz dofinansowania bieżących inicjatyw i potrzeb lokalnych. W stronę rozwoju […]
25 czerwca 2018

KOLEJNY DOBRY ROK

Tak z całą pewnością powiedzieć mogą spółdzielcy zrzeszeni w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach. Koleje inwestycje, świetny stan techniczny zasobów oraz zadbane tereny zielone są dowodem na mądre i rozsądne zarządzanie Spółdzielniom potwierdzone kolejnym tytułem Dobra Spółdzielnia tym razem za rok 2018. Z Ryszardem Jarońcem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach […]
Wydania archiwalne