10 czerwca 2022

Gdańskie TBS – lider jest tylko jeden!

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., będące w 100% własnością miasta, może poszczycić się nie tylko pozycją niekwestionowanego lidera lokalnego rynku nowych mieszkań budowanych pod wynajem, ale również zwycięstwem w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Od początku swojej działalności Spółka realizuje cele polityki […]
10 czerwca 2022

Stargardzkie TBS – otwarci na potrzeby i problemy mieszkańców miasta

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. już od blisko ćwierćwiecza buduje nie tylko budynki mieszkalne, ale także obiekty użyteczności publicznej. W jego portfolio są m.in. żłobek, budynek oświatowy mieszczący przedszkole i szkołę, noclegownia dla bezdomnych, a także prężnie funkcjonujące Stargardzkie Centrum Nauki. Ponadto od wielu lat Spółka realizuje Program „Potrzebny Dom”, w ramach którego zapewnia […]
10 czerwca 2022

25 lat MTBS w Płocku – wielki sukces Miasta Płocka

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., będące w 100 % własnością Gminy-Miasta Płock, właśnie obchodzi Jubileusz ćwierćwiecza swojej działalności. W tym czasie powstało pięć nowoczesnych, wybudowanych od podstaw osiedli mieszkaniowych, w których znalazło się łącznie ponad 2300 mieszkań. W bogatym portfolio Spółki jest również pierwszy zrealizowany w mieście budynek z mieszkaniami chronionymi, a także aktywny […]
Wydania archiwalne