29 maja 2023

Stargardzkie TBS wciąż buduje

Tegoroczny zwycięzca Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego – Stargardzkie TBS Sp. z o.o., jest jednym z krajowych liderów realizujących budowę mieszkań pod wynajem, objętych dopłatami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W latach 1998-2022 Spółka oddała do użytku 34 budynki mieszkalne z 856 lokalami. W tym czasie zbudowano również 6 lokali użytkowych, wśród których znalazł się żłobek. […]
29 maja 2023

Toruńskie TBS – z inwestycyjnym rozmachem

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., po raz kolejny uplasowało się na pozycji Wicelidera Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego. Spółka z powodzeniem realizuje kolejne inwestycje związane z budową budynków wielorodzinnych, skierowane do rodzin z dziećmi, seniorów i osób młodszych. W ambitnym Planie Inwestycyjnym Toruńskiego TBS na lata 2022-2026 znalazła się realizacja kolejnych 1053 mieszkań […]
29 maja 2023

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie – rzemiosło bankowe i sztuka finansów

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie od ponad czterech dekad jest wpisany w krakowski pejzaż gospodarczy. Powstał z inicjatywy środowiska krakowskich rzemieślników, kupców i przedsiębiorców. Współpraca z małymi i średnimi firmami była od początku częścią bankowego DNA, zaś procesy konsolidacyjne sektora bankowości spółdzielczej otworzyły przed Bankiem nowe perspektywy. BSR w Krakowie stał się architektem największej fuzji w […]
Wydania archiwalne