Wysoki standard usług i akceptowalne ceny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest firmą z ponad 65-letnią tradycją, kładącą szczególny nacisk na optymalizację procesów technologicznych i systemu organizacyjnego, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników oraz na wydarzenia promujące ekologiczne postawy oraz przyjazne nastawienie do klientów. Znalazło to odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2023, w którym Spółka została sklasyfikowana w ścisłej czołówce, zajmując VIII miejsce w kraju.

Dla wysokiej jakości wody 

 Oświęcimskie Wodociągi zasilają około 60 tys. odbiorców za pomocą blisko 500 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Odprowadzanie ścieków zapewnia ponad 200 km sieci sanitarnej, wyposażonej w blisko 50 przepompowni i tłoczni. Woda czerpana jest z dwóch różnych jakościowo ujęć. Pierwsze z nich, powierzchniowo-filtracyjne rzeki Soły, wymaga jedynie filtrowania i dezynfekcji. Z kolei woda z ujęć głębinowych na Zaborzu jest poważnie nasycona związkami żelaza i manganu, co wymusza zastosowanie skomplikowanego procesu ich usuwania.  

Działania modernizacyjne, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, promocyjnych i ekologicznych przynosi znakomite rezultaty wysokiej jakości wody i pozostałych usług – informuje Kazimierz Homa Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.Ubiegły rok nie był łatwy w kontekście chaosu gospodarczego i legislacyjnego. Covid, wojna w Ukrainie, przepisy tzw. Polskiego Ładu, brak dobrej współpracy i falandyzacja prawa w zakresie zatwierdzania taryf przez Wody Polskie, postawiły przed wodociągami potężne wyzwanie, jak w stabilny sposób zapewnić wysoki standard świadczonych usług i akceptowalny poziom cen. Przygotowujemy się do kontynuacji dobrych praktyk dbałości o naszych klientów oraz procedowania projektów inwestycyjnych, czekając z niecierpliwością na odblokowanie środków unijnych z KPO.  

Oświęcimskie Wodociągi konsekwentnie modernizują sieci wodno-kanalizacyjne i unowocześniają obiekty sieciowe. Równolegle rozwijane są również innowacyjne narzędzia, np. poprzez wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami. Wdrożono model hydrauliczny sieci z elementami armatury zarządzanej zdalnie, a wodomierze zostały wyposażone w nakładki umożliwiające zdalny radiowy odczyt u prawie 100% odbiorców, minimalizując uciążliwości dla mieszkańców związane z ich przeprowadzaniem.  

Podawanie odczytów, dokonywanie płatności czy zgłaszanie reklamacji, klienci mogą też załatwić zdalnie korzystając z nowego, internetowego systemu obsługi iBOK. Umożliwia on również wysyłanie wiadomości sms i e-mail. Wiosną 2022 roku Spółka rozpoczęła świadczenie usługi „e-faktura”, dzięki której klienci mogą zrezygnować z otrzymywania faktur za wodę i ścieki w tradycyjnej papierowej formie. Decydując się na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej, klient otrzymuje rachunek jako załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail na wskazany przez siebie adres.  

 

Biomonitoring i akcje prospołeczne 

 Jednym z atutów PWiK w Oświęcimiu, jest własne laboratorium posiadające Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Umożliwia ono stały monitoring jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Spółka dysponuje ponadto systemem biomonitoringu opartym na małżach, co gwarantuje 100% pewność czystości wody. Wodociągi w Oświęcimiu aktywnie angażują się w akcje prospołeczne, np. edukacyjne, ekologiczne oraz promocje picia wody prosto z kranu, organizując szereg konkursów dla dorosłych oraz dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Na ulicach Oświęcimia zostały zamontowane zdroje wody pitnej oraz poidełka we wszystkich szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Oświęcim tak, aby każdy miał zapewniony dostęp do wody pitnej. Przedsiębiorstwo chętnie bierze udział w różnych piknikach oraz imprezach charytatywnych na terenie swojej działalności, przede wszystkim pomagając, ale również promując Picie Wody Prosto z Kranu. Na bieżąco przygotowywane są także ciekawe materiały w formie publikacji, ulotek i filmów promocyjnych, zachęcających do odwiedzin specjalnie uruchomionej strony internetowej https://pijwode.pwik.oswiecim.pl.  

Chcąc przybliżyć swoją działalność wszystkim zainteresowanym, w tym roku Spółka po raz trzeci otworzy swoje bramy organizując Dzień Otwarty.

(fot. 1 – PWiK)

(fot. 2 – PWiK)

(fot. 3 – PWiK)

(fot. 4 – PWiK)

Wydania archiwalne