28 maja 2021

Mój Bank Spółdzielczy – stabilny i bezpieczny

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, jest największym bankiem spółdzielczym na Śląsku. W 2010 roku MBS całkowicie zmienił swój model biznesowy, koncentrując się na kliencie lokalnym, kładąc przy tym nacisk na szeroko rozumianą dywersyfikację ryzyka. Na przestrzeni lat, nowy model biznesowy okazał się przysłowiowym strzałem w 10-tkę. Bank rozwijał się oraz zmieniał strukturę bilansu, silnie różnicując swoje […]
28 maja 2021

Wiarygodny bank z „Certyfikatem Renomy”

Historia Banku Spółdzielczego w Sierakowicach sięgająca 1899 roku, ugruntowuje jego trwałą pozycję na rynkach finansowych w oparciu o lokalny kapitał. Pomimo pandemii koronawirusa udało się utrzymać stabilność funkcjonowania, przede wszystkim w kwestii lokowanych środków. Działania te zaowocowały osiągnięciem korzystnego wyniku ekonomicznego na koniec 2020 roku, co przełożyło się na ochronę interesów klientów i udziałowców. Bank inwestuje […]
28 maja 2021

Owocny rok mimo pandemii

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” jest położona w Warszawie w Dzielnicy Ochota. Posiada w swoich zasobach 63 budynki mieszkalne, lokale użytkowe i zespoły garażowe. Rok 2020 był dla Spółdzielni, jak i innych podmiotów gospodarczych, trudnym rokiem w świetle trwającej pandemii COVID-19. Pomimo tej sytuacji, udało się jednak zrealizować wszystkie założone plany remontowe zasobów. Dla uzyskania efektów energooszczędnych […]
Wydania archiwalne