19 lutego 2021

Niezawodni na przekór pandemii

Mimo trudnych warunków związanych z koronawirusem, Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu funkcjonowała bez żadnych zakłóceń, kontynuując zaplanowane inwestycje, wdrażając nowe technologie oraz realizując plany w oparciu o politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Rok 2020 zakończył się bardzo dobrą kondycją finansową, Spółka utrzymuje ponadto nadpłynność finansową umożliwiającą jej dynamiczny wzrost. Jednocześnie ceny wody i ścieków należą do […]
19 lutego 2021

W zgodzie z naturą

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest firmą z ponad 65-letnią tradycją, kładącą szczególny nacisk na optymalizację procesów technologicznych i systemu organizacyjnego, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników, wydarzenia promujące ekologiczne postawy oraz przyjazne nastawienie do klientów. Znalazło to odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021, w którym Spółka została sklasyfikowana w ścisłej […]
19 lutego 2021

W stronę dalszego doskonalenia i rozwoju

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o. zrealizowała przy pomocy środków unijnych dwa ogromne programy inwestycyjne: „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny” oraz „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”, w ramach których gruntownie zmodernizowano infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, przystosowując ją do rosnących potrzeb mieszkańców. Spółka nie zamierza jednak na tym poprzestać, wytyczając sobie kolejne […]
Wydania archiwalne