19 lutego 2021

W służbie społeczeństwu

Dostęp do bieżącej wody zawsze jest niezwykle istotny. Firmy takie, jak Katowickie Wodociągi, pełnią w tym zakresie szczególną rolę wobec społeczeństwa. Ich zadaniem jest też pokazywanie, jaki wpływ mają nasze codzienne zachowania na środowisko naturalne i jak dobre nawyki wpływają na nasze zdrowie. Trwająca już blisko rok pandemia koronawirusa i konieczność większego niż zwykle dbania o […]
19 lutego 2021

Śmieci? Nie do sieci!

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem jakości usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, traktując również priorytetowo kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, proekologicznej edukacji społeczeństwa czy segregacji odpadów. Problematyczne chusteczki Pomimo coraz większej świadomości związanej z koniecznością ograniczania ilości odpadów trafiających do otaczającego nas ekosystemu, niestety nadal […]
19 lutego 2021

Niezawodni na przekór pandemii

Mimo trudnych warunków związanych z koronawirusem, Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu funkcjonowała bez żadnych zakłóceń, kontynuując zaplanowane inwestycje, wdrażając nowe technologie oraz realizując plany w oparciu o politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Rok 2020 zakończył się bardzo dobrą kondycją finansową, Spółka utrzymuje ponadto nadpłynność finansową umożliwiającą jej dynamiczny wzrost. Jednocześnie ceny wody i ścieków należą do […]
Wydania archiwalne