Członkowie Spółdzielni to największy kapitał

SM „Kopernik” w Toruniu funkcjonuje pod tą nazwą już od blisko 50. lat, jednak jej korzenie są znacznie starsze ponieważ sięgają początków minionego stulecia. Spółdzielnia realizuje na bieżąco zadania statutowe, dbając o bieżącą modernizację swoich zasobów. Prowadzi także działalność kulturalno-oświatową i jako jedyna w Toruniu posiada wielofunkcyjny kompleks sportowy. W 2010 roku został on powiększony o dodatkowy zespół boisk, w ramach programu rządowego „Orlik”.

Z mieszkańcami i dla mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” zarządza obecnie 170 budynkami wielorodzinnymi, mieszczącymi 8 093 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 381 tys. m2, zlokalizowanymi w prawobrzeżnej części Torunia. Mieszka w nich około 16 tys. osób, co stanowi około 8% populacji całego miasta. Spółdzielnia posiada również lokale handlowe, biurowe, jak i usługowe przeznaczone pod wynajem o powierzchni ponad 18 tys. m2. Od roku 2003 Spółdzielnia świadczy ponadto usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych. – Z uwagi na to, że nasze zasoby mieszkaniowe i użytkowe były realizowane na przestrzeni ponad stu lat, zróżnicowane są ich potrzeby remontowe – wyjaśnia Marek Żółtowski Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu. –W 2003 roku rozpoczęliśmy realizację wieloletniego programu likwidacji term gazowych oraz budowy instalacji ciepłej wody użytkowej, którym dotychczas objęto 1 835 mieszkań. Z kolei w 2007 roku zakończył się proces termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachów budynków mieszkalnych w naszych zasobach. Wszystkie inwestycje powstające od połowy lat 90. minionego stulecia, budowane są w zgodzie z najnowszymi trendami technologicznymi. Budynki charakteryzuje zróżnicowanie pod względem formy, wyróżniają się one także ciekawą kolorystyką. Spółdzielnia jest ponadto aktywna w sferze budowy obiektów użytkowych. Jak podkreśla Prezes M. Żółtowski, największym kapitałem każdej spółdzielni mieszkaniowej są członkowie angażujący się czynnie w jej działalność. W przypadku SM „Kopernik” do szczególnie zasłużonych należy Teodor Długokiński, Prezes Spółdzielni piastujący tę funkcję przez 24 lata. Jego imię nosi Ośrodek Sportowy przy ulicy Świętopełka w Toruniu. Wśród ważnych postaci należy również wymienić innego Prezesa toruńskiej Spółdzielni, zmarłego w 2007 roku Andrzeja Beza. Jego imię nosi skwer przy ul. Lecha na Osiedlu Tysiąclecia.

Oświata, kultura i … sport

Spółdzielnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność społeczno-oświatowo-kulturalną skierowaną do wszystkich mieszkańców, w trzech placówkach zlokalizowanych przy ulicach Bema, Kaliskiego i Świętopełka. Z szerokiej oferty zajęć korzystają również seniorzy, którzy mogą spotykać się w trzech klubach: Kopernik, Kacperek i Zacisze. Jako jedyna Spółdzielnia w Toruniu posiada wielofunkcyjny kompleks sportowy obejmujący boiska do piłki nożnej i koszykówki, korty tenisowe oraz zaplecze. W 2010 roku, dzięki przychylności władz Miasta Torunia kompleks został powiększony o dodatkowy zespół boisk sportowych, w ramach programu rządowego „Orlik”. Na jego terenie prowadzona jest także stacjonarna działalność klubowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” utrzymuje dobre relacje z instytucjami kulturalnymi w mieście, dzięki czemu na jej terenie działają dwie filie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz jedna z pracowni Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Bliska jest także współpraca z placówkami szkolnymi oraz stowarzyszeniami działającymi dla lokalnych społeczności. Ponadto mieszkańcy SM „Kopernik” mogą korzystać z wielu imprez odbywających się zarówno w Toruniu, jak również w Bydgoszczy, Gdyni lub Warszawie. Dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. spektakle w Teatrze im. Wilama Horzycy, w Teatrze Impresaryjnym Afisz czy w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym, a także wyjazdy do Opery NOVA w Bydgoszczy, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz spektakle teatralne i zwiedzanie muzeów w Warszawie.

Zasłużeni dla spółdzielczości i miasta

SM „Kopernik” jest laureatem wielu wyróżnień, m.in. za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną oraz tworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom. W 2002 roku Krajowa Rada Spółdzielcza nadała Spółdzielni odznakę za zasługi dla Spółdzielczości, zaś siedem lat później Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o nadaniu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. Toruńscy spółdzielcy mogą poszczycić się również nagrodą specjalną programu lojalnościowego „Rozwój Rynku” organizowanego przez EDF Toruń S.A. (listopad 2016 r.), a także nagrodą w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych Miesięcznika Domy Spółdzielcze za 2015 rok. W latach 2012-2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” była pięciokrotnie nagradzana Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska Sp. z o.o., a w 2015 roku otrzymała Tytuł Jakość Roku 2015 Fundacji Qualitas. Listę przyznanych nagród uzupełniają ponadto dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych, za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną i stworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom, przyznane SM „Kopernik” w latach 2010 i 2013.

Z bogatą historią

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu wywodzi swój rodowód z powstałego w 1902 roku „Stowarzyszenia urzędników dla budowy domów i mieszkań zarejestrowana Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu”. Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 4 października 1902 r. w Dworze Artusa. Wzięło w nim udział 65 członków-założycieli. W latach 1905-1906 Stowarzyszenie wybudowało 7 budynków z 68 mieszkaniami. Kolejne dwa powstały w 1924 roku w pobliskiej Chełmży. Do wybuchu II Wojny Światowej Stowarzyszenie zajmowało się eksploatacją budynków. W 1945 roku zostało ono reaktywowane już pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu. Nowy, dynamiczny etap działalności Spółdzielni rozpoczął się w 1957 roku, z chwilą przystąpienia do realizacji budownictwa mieszkaniowego. Na początku lat 60. Spółdzielnia prowadziła inwestycje w różnych częściach Torunia. W tym też czasie przejęła 7 budynków mieszkalnych od Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia (obecnie Apator SA). W związku z przypadającą w 1973 roku pięćsetną rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło w 1972 roku uchwałę dotyczącą zmiany nazwy Spółdzielni na SM „Kopernik”. W tym też okresie zrealizowano największą część zasobów mieszkaniowych, zlokalizowanych na osiedlach Gagarina, Bema, Chrobrego i Świętopełka. W roku 1978 Spółdzielnia przejęła zasoby mieszkaniowe Toruńskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej oraz Toruńskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe Osiedle”. W latach 1979-1981 budowała również domy jednorodzinne na osiedlu Wrzosy. W latach 70. minionego stulecia, jako jedna z pierwszych w Toruniu, wróciła do tradycyjnej technologii budownictwa, która była uzupełnieniem oferty mieszkaniowej opartej głównie na systemach prefabrykowanych. Ostatni budynek prefabrykowany powstał w 1992 roku.

(fot. 1 SM Kopernik)

(fot. 2 SM Kopernik)

(fot. 3 SM Kopernik)

(fot. 4 SM Kopernik)

Wydania archiwalne