Umiejętność zarządzania zmianą kluczem do sukcesu

Polska należy do grupy krajów, w których finansowanie działalności gospodarczej oparte jest w przeważającej mierze o banki. W praktyce ta symbioza przedsiębiorców i banków oznacza, że tak jak firmy zmuszone są dostosowywać się do oczekiwań konsumentów i otoczenia, tak banki działając w gospodarce rynkowej dokonują nieustannych zmian w sposobie działania.

W ostatnim czasie, najbardziej widocznym przykładem tych zmian są procesy konsolidacyjne, których celem jest wzrost skali i efektywności działania banków. Jednak od wielu lat można było odnieść wrażenie, że pewna część sektora, a mianowicie banki spółdzielcze, mają duże trudności, a wręcz nie potrafią odnaleźć się w obecnych realiach życia gospodarczego. Nie jest to oczywiście ocena, jaką należy nadać każdemu z tych banków indywidualnie. Są bowiem wśród nich podmioty – jak choćby laureaci Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych, które swoją działalnością i wynikami udowadniają, iż bankowość spółdzielcza posiada nie tylko potencjał dalszego rozwoju, ale także potrafi go skutecznie wykorzystywać.

W rozmowie z Aleksandrem Mikołajczakiem, nowym prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, laureatem nagrody głównej naszego Rankingu, poprosiliśmy o wskazanie najbardziej znaczących i skutecznych mechanizmów wykorzystywanych przez Bank w jego rozwoju.
Aleksander Mikołajczak: – Czynników wpływających na sukces jest wiele i niestety nie ma „wzoru” na skuteczne ich zastosowanie. Uważam jednak, że podstawę stanowią trzy elementy. Pierwszym jest jasno sprecyzowany i wewnętrznie spójny cel. Za tę część odpowiadają zarządzający. Kolejne dwa równie istotne czynniki to ludzie i komunikacja. Nawet najlepszy model biznesowy wymaga przecież pracowników go realizujących. To od ich zaangażowania, wiedzy i profesjonalizmu uzależniony jest sukces. Komunikacja jest natomiast narzędziem, bez którego nie ma możliwości skutecznego przekazania wszystkim zainteresowanym celu do jakiego zmierza dana instytucja. To właśnie komunikacja umożliwia weryfikację strategii w trakcie jej realizacji, identyfikację problemów w działaniu.
Jak wskazuje A. Mikołajczak, komunikacja jest obszarem wymagającym szczególnej uwagi. Bez wątpienia pomocna w tym zakresie jest współczesna technologia, która nie tylko ułatwia, ale i znacząco przyspiesza komunikację. Pojawia się natomiast pytanie o to czy chcemy i potrafimy korzystać z tych udogodnień. Wielokierunkowy przepływ informacji w firmie wymaga ciągłego udoskonalania i w praktyce jest jednym z trudniejszych obszarów zarządzania. Nie chodzi przecież o to, by zapewnić przepływ wszelakich informacji, ale informacji istotnych z punktu widzenia realizacji i osiągnięcia zamierzonych celów.
BS Brodnica jest bankiem, który od wielu lat plasuje się w czołówce banków spółdzielczych w kraju. Swoimi parametrami ekonomicznymi nie tylko znacząco wyróżnia się na tle sektora bankowości spółdzielczej, ale również nie odbiega od sektora bankowego w Polsce.

To co było, już wiemy. Korzystając więc z okazji zapytaliśmy również o plany na przyszłość.
Aleksander Mikołajczak: – Aktualna sytuacja gospodarcza kraju jest dobra, ale trzeba mieć świadomość, że nic w przyrodzie nie jest wieczne. W najbliższych dwóch latach będziemy kontynuować strategię rozwoju opartą na wzroście efektywności i skali działania. Oczywiście nasza aktywność gospodarcza nie może być oderwana od otoczenia, w którym funkcjonujemy. Dlatego też wzrost skali działania zamierzamy realizować nie tylko poprzez „wzrost organiczny”, ale również przez aktywne uczestnictwo w procesach łączeniowych w sektorze bankowości spółdzielczej.

Wydania archiwalne