W służbie bankowej spółdzielczości

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Funkcjonując w oparciu o prawo spółdzielcze prowadzi wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków, utrzymując jednocześnie bliskie relacje ze społecznością lokalną w zakresie realizacji zadań w sferze kulturalno-oświatowej, jak również sponsoringu oraz dofinansowania bieżących inicjatyw i potrzeb lokalnych.

W stronę rozwoju i nowoczesnych technologii

W czerwcu 1948 roku z inicjatywy miejscowych kupców, rzemieślników, rolników i urzędników powstał Bank Ludowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który był protoplastą obecnie funkcjonującego Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Teren działania obejmował miasto Drezdenko oraz okoliczne wioski. Przez 40 lat Bank funkcjonował jako placówka podległa państwowemu Bankowi Gospodarki Żywnościowej, przekształcony w styczniu 1950 roku w Gminną Kasę Spółdzielczą, a od marca 1961 roku zmieniając nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Bank Spółdzielczy. Największym sukcesem tego okresu był kapitalny remont zabytkowego budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Drezdenku, wykonany w latach 1983-1985. Znalazła się w nim pierwsza siedziba Banku, która jest nią do dnia dzisiejszego. Właściwy i ukierunkowany rozwój Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego rozpoczął się na początku lat 90. XX wieku.
– W 1992 roku została utworzona pierwsza zewnętrzna filia w Międzychodzie, zaś cztery lata później nasz bank, jako jeden z pierwszych, stał się aktywnym uczestnikiem procesu konsolidacji sektora spółdzielczości bankowej, przejmując Bank Spółdzielczy w Strzelcach Krajeńskich, a w 1997 roku będący na granicy bankructwa Bank Spółdzielczy w Krzyżu Wielkopolskim – wylicza Andrzej Kiszakiewicz, Prezes Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. – Obecnie nasz bank osiągając sumę bilansową w wysokości 300 mln zł oraz kapitał własny dochodzący do wartości 40 mln zł, jest jednym z najlepszych banków spółdzielczych w Polsce. Dzięki uzyskanemu zezwoleniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, możemy prowadzić działalność w 13 placówkach, zlokalizowanych na terenie pięciu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.
Szczególnie znaczącym dla banku był początek obecnego stulecia: w 2001 roku dokonano zmiany nazwy na Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku, podkreślając w ten sposób jego szerokie terytorium działania. Zarysowana została również strategia zmierzająca do wypracowania wizerunku jednostki nowoczesnej, nadążającej za zmianami, jakie zachodziły w gospodarce. Przejawem tej polityki była zmiana stylistyki wnętrz banku na wzór nowoczesnych banków komercyjnych oraz zakup bankomatów do dwóch placówek w Drezdenku i w Krzyżu Wielkopolskim. Wychodząc naprzeciw zwiększającym się wymogom klientów, zakupiono szereg nowoczesnych technologii umożliwiających zwiększenie oferty banku o takie usługi, jak Internet Banking, Home Banking czy SMS Banking. Nawiązana została ponadto współpraca z Grupą Concordia, w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz TL SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe, w zakresie pośredniczenia w sprzedaży usług leasingowych.
W 2006 roku rozpoczęty został rozwój banku w zakresie infrastruktury technicznej: zakupiono m.in. kolejne bankomaty do oddziałów w Strzelcach Krajeńskich, Zwierzynie i Starym Kurowie. Systematycznie zaczęto wymieniać sprzęt komputerowy we wszystkich jednostkach banku. Wprowadzono również scentralizowany system księgowy bazujący na łączach telekomunikacyjnych. Dzięki niemu klienci mogą być obsługiwani tak samo w każdym oddziale banku. Zadbano ponadto o bezpieczeństwo danych podczas korzystania z usług bankowości internetowej.

Dla mieszkańców i z mieszkańcami

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Brodnicy posiada w swojej bogatej ofercie depozytowej lokaty odnawialne ze stałym i zmiennym oprocentowaniem (sprzedaż ciągła, nie limitowana), lokaty sezonowe będące lokatami nieodnawialnymi z określonym okresem dopuszczalnej sprzedaży, a także rachunki oszczędnościowe bezterminowe oraz rachunki oszczędnościowe terminowe (Skarbonka). Wśród lokat sezonowych, największym zainteresowaniem klientów cieszą się SGB-lokaty, których sprzedaż zorganizowana jest przy współudziale Banku Zrzeszającego: każde ulokowane 500 zł bierze udział w losowaniu nagród jako jeden głos (w przypadku lokat 3-miesięcznych) oraz dwa głosy (lokaty 6-miesięczne). Bank wprowadza również do oferty własne lokaty sezonowe, związane z konkretnymi uroczystościami, np. z okazji obchodów 700-lecia miasta Drezdenka w 2017 roku czy obecnie z okazji 70. rocznicy swojego powstania. LWBS w Drezdenku posiada również w swoim portfelu kredyty dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych. Specjalna oferta w tym względzie jest skierowana do rolników. W zależności od potrzeb mogą oni skorzystać z trzech kredytów: obrotowego Plon (na bieżące potrzeby), inwestycyjnego Euro Rolnik (na inwestycje związane z rozwojem gospodarstwa rolnego) oraz AgroEkspres (na drobne inwestycje i bieżące potrzeby). Poza działalnością statutową, LWBS angażuje się w życie lokalnej społeczności. Środki finansowe przekazywane są m.in. na kluby sportowe, festiwale, konkursy, festyny rodzinne, organizacje taneczne (np. Małe Mażoretki), a także wydarzenia przygotowywane przez parafie i stowarzyszenia (np. wyjazdy młodzieżowe).

W Europejskim Rejestrze Renomowanych

Działalność Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, była wielokrotnie nagradzana. W bieżącym roku został wpisany do „Europejskiego Rejestru Renomowanych” otrzymując certyfikat o numerze ANC 12427, co daje prawo udziału w programie gospodarczo-konsumenckim EURO-RENOMA. „Europejski Rejestr Renomowanych” promuje i wspiera podmioty, zarówno przedsiębiorstwa i instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swoją działalność na zasadach etyki biznesowej. W 2010 roku uzyskał miano najbardziej efektywnego Banku Spółdzielczego w kraju w konkursie Gazety Bankowej. W 2017 roku został nagrodzony po raz trzeci z rzędu tytułem Rubinowy Hit z dwiema gwiazdkami, za budowanie wizerunku banku oraz działalność opartą o etykę w biznesie. Tytuł Rubinowy Hit LWBS otrzymał również w latach 2015 i 2016. Bank szczyci się również zajęciem 1 i 2 miejsc jako najlepszy Bank Spółdzielczy w swojej sumie bilansowej w konkursie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Wartym odnotowania sukcesem Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, jest również znalezienie się w czołowej 10. najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce, w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2016 roku Bank otrzymał nominację do godła liderów najlepszych firm w Polsce „Polish Exclusive”, nadaną przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, a także tytuł Najlepszy Bank Spółdzielczy wg danych finansowych za 2015 rok w Rankingu Gazety Bankowej. LWBS w Drezdenku może również poszczycić się wyróżnieniami w skali regionalnej.
W 2008 roku uzyskał tytuł Geparda Biznesu w drugiej edycji tego konkursu, w kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa Lubuskiego, zaś w roku następnym statuetkę Złotego Geparda Biznesu. Nagrodę tę Bank otrzymał także w dwóch kolejnych latach. Powodem do dumy jest również ,,Kryształowy HIT 2011 w kategorii Handel i Usługi” w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT 2011 Ziemi Lubuskiej, przyznany bankowi za szeroką paletę nowoczesnych produktów bankowych oraz bezpośredni kontakt z klientami indywidualnymi, środowiskami przedsiębiorców i samorządów.

(fot. 1 LWBS w Drezdenku)

(fot. 2 LWBS w Drezdenku)

(fot. 3 LWBS w Drezdenku)

(fot. 4 LWBS w Drezdenku)

Wydania archiwalne