Lider na skalę kraju

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką Gminy Jarocin, zajmującą się realizacją budynków wielorodzinnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. JTBS świadczy również usługi w zakresie administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi, sprawowaniu zarządu budynkami na podstawie umów zlecenia, wynajmowaniu lokali użytkowych znajdujących się w jego zasobach oraz prowadzeniu innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym.

W stronę dynamicznego rozwoju
Wieloletnia działalność Spółki ugruntowała jej znaczącą rolę w realizacji miejskiej polityki mieszkaniowej oraz zapewniła trwałą stabilność finansową. Posiadane doświadczenie umożliwia również realizowanie przemyślanych i skalkulowanych inwestycji o bardzo niskim ryzyku. Stawia to Spółkę w bardzo korzystnym świetle względem przyszłych lokatorów – nabywcy mieszkań mają zapewnione zarówno bezpieczeństwo, jak i miarodajną jakość z nabytych lokali. JTBS w trakcie swojej działalności zrealizował inwestycje budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie deweloperskim (na sprzedaż), w wyniku których powstało łącznie 166 mieszkań na osiedlu Rzeczypospolitej w Jarocinie, wybudowano także 136 mieszkań w systemie partycypacji. Na terenie gminy Jarocin Spółka posiada również w swoich zasobach 116 mieszkań socjalnych oraz 36 mieszkań chronionych.
– W ciągu ostatnich czterech lat działalności Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nastąpił ogromny postęp i zmiana jego wizerunku, co umożliwiło przejście ze stagnacji do dynamicznego rozwoju – podkreśla Jerzy Wolski Prezes Zarządu Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Najważniejszą inwestycją Spółki jest oddanie do użytku 258 mieszkań czynszowych w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, zaś kolejne 108 mieszkań jest w trakcie budowy. Wszystkie mieszkania zostały wykończone „pod klucz”. Warto w tym miejscu podkreślić, iż jesteśmy liderem realizacji tego programu, ponieważ z obecnie oddanych do użytkowania mieszkań w skali kraju, aż 54% stanowią lokale wybudowane w gminie Jarocin. Budynki powstały w Jarocinie przy ulicach Leszczyce, Siedlemińskiej oraz w Siedleminie.

Modernizacja i komunikacja
JTBS dba również o stan budynków wchodzących w skład starych zasobów oraz Wspólnot Mieszkaniowych. W zakres realizowanych systematycznie robót modernizacyjnych wchodzą m.in. remonty klatek schodowych i piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, zmiana systemu ogrzewania, termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja fundamentów, a także wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej. Kompleksowe modernizacje zostały już zrealizowane w 28 budynkach należących do Spółki oraz 16 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
W ostatnich czterech latach Spółka dokonała ponadto wielu zmian w zakresie prowadzonej działalności, między innymi we wszystkich budynkach w swoich zasobach oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych. Wymieniono wodomierze na objętościowe z odczytem radiowym, co spowodowało dokładniejsze rozliczenia zużycia wody przez mieszkańców, zmniejszając zużycie tzw. „wody budynkowej”. Dzięki uruchomieniu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, mieszkańcy zasobów JTBS mają poprzez łącza internetowe wygodny dostęp do wszystkich rozliczeń, mogąc w łatwy sposób komunikować się ze Spółką, a w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych głosować na podejmowane uchwały i zgłaszać swoje uwagi bez konieczności uczestnictwa w zebraniach. W ciągu minionych czterech lat zainstalowano również monitoring wizyjny na osiedlach (zewnętrzny i wewnętrzny), obejmujący obecnie 65 kamer. System monitoringu jest ciągle rozbudowywany.

Do remontu lub … odpracowania
W 2015 roku JTBS utworzył program „Mieszkanie do remontu”. Zakłada on przydzielanie poza kolejnością zdewastowanych mieszkań odzyskanych w wyniku eksmisji nowym najemcom, którzy zadeklarują wykonanie remontu mieszkania na własny koszt według wytycznych JTBS (łącznie z wymianą systemu ogrzewania na gazowe, jeśli w danym mieszkaniu znajdowały się piece kaflowe). W ramach wykonania kompleksowego remontu najemca jest zwolniony z wniesienia kaucji, a także nie ponosi opłat czynszowych za okres od 3 do 6 miesięcy (termin jest uzależniony od stanu mieszkania). Dzięki programowi „Mieszkanie do remontu” zostało zrewitalizowanych 25 lokali.
W 2016 roku Spółka wprowadziła również specjalny program społeczny, stworzony dla najemców z zaległościami w płatnościach czynszu. Wszyscy chętni mogą je odpracować wykonując prace gospodarcze na rzecz JTBS, m.in. przy sprzątaniu terenów osiedli, koszeniu trawy, itp. W ten sposób zostało odpracowanych ponad 8 tys. godzin przez 28 rodzin, co w efekcie zmniejszyło zadłużenie mieszkańców wobec Spółki.

Z ambitnymi planami
W ciągu najbliższych pięciu lat JTBS zamierza oddać do użytku kolejne 643 nowe mieszkania. Będą one kontynuacją budowy lokali czynszowych w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, realizacji mieszkań chronionych oraz lokali w systemie deweloperskim na sprzedaż. Najnowszy projekt Spółki obejmuje nową część os. Rzeczypospolitej w Jarocinie o nazwie „Zielone Tarasy”. Będzie to kompleksowe osiedle składające się z zespołu budynków, w których skład wejdzie 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie 144 mieszkań (4 i 6 kondygnacyjnych z dodatkową kondygnacją na parterze stanowiącą wspólną część garażową z pomieszczeniami gospodarczymi), wraz z infrastrukturą, terenami zielonymi i parkingami. Jako dopełnienie osiedla powstanie budynek użytkowy 2-kondygnacyjny z tarasem, w którym będzie mieściła się restauracja, przedszkole oraz inne punkty handlowo-usługowe. Budynki mieszkalne wielorodzinne zostały zaprojektowane jako jednoklatkowe (wyposażone w windę od poziomu garaży), składające się z sześciu typów mieszkań o powierzchni mieszkalnej w przedziale od 35 do 92 m². Na ostatniej kondygnacji znajdą się mieszkania dwupoziomowe z antresolą – zarówno kawalerki, jak i apartamenty, z tarasami o powierzchni 15 m². W garażach podziemnych przewidziano 144 stanowiska postojowe. Kolejne 108 miejsc znajdzie się na ogólnodostępnych parkingach wokół budynków, dzięki czemu niemal do każdego mieszkania będą przynależeć po dwa miejsca parkingowe. – Uzyskaliśmy już pozwolenie budowę. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest pod koniec bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się na stronie: www.zielonetarasy.com.pl – podsumowuje Prezes J. Wolski

 

(Jarocińskie TBS_fot. 1 – budynki wybudowane w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Jarocinie przy ul. Leszczyce)

(Jarocińskie TBS_fot. 2 – nowe osiedle JTBS „Zielone Tarasy” – wizualizacja)

(Jarocińskie TBS_fot. 3 – zmodernizowany budynek przy ul. Poznańskiej w Jarocinie)

Wydania archiwalne