Po raz drugi na podium

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje na lokalnym rynku nieruchomości już od 19 lat. Szeroki zakres oferowanych usług obejmuje budowę i sprzedaż mieszkań komercyjnych, budowę i najem mieszkań społecznych, najem lokali komunalnych i użytkowych, a także administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Dzięki wszechstronnej działalności Spółka może nie tylko skutecznie konkurować z prywatnymi zarządcami nieruchomości, ale również dopasowywać się do zmieniających się potrzeb najemców.

Budowa i remonty
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 31 605,19 m2 i użytkownikiem wieczystym 1 641 m2 gruntu. Spółka zarządza 286 mieszkaniami będącymi w zasobach TBS, 1 869 mieszkaniami gminnymi, 2 247 lokalami własnościowymi, 58 lokalami użytkowymi gminnymi, 125 lokalami użytkowymi w budynkach wspólnotowych oraz 21 garażami. – W 2018 roku realizowaliśmy zaplanowane inwestycje, koncentrując się jednocześnie na remontach dokonywanych w posiadanych przez nas zasobach mieszkaniowych – informuje Arkadiusz Woźniak, Prezes Zarządu Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Oddaliśmy do użytku 2 budynki komercyjne, w których powstało 86 mieszkań. Wszystkie lokale zostały już sprzedane. Ponadto wykonaliśmy ponad 50 kompleksowych remontów lokali komunalnych, tzw. pustostanów, a także w innych lokalach gminnych przeprowadzono roboty zduńskie związane z naprawą pieców i kominów, prace stolarskie połączone z wymianą okien oraz roboty dekarskie, elektryczne, gazowe, sanitarne i ogólnobudowlane. W drugiej połowie października bieżącego roku Tczewskie TBS planuje zakończyć budowę i oddać do użytkowania jeden budynek komercyjny 18-lokalowy (17 mieszkań i jeden lokal użytkowy), który jest odbudowywany po wyburzeniu starego budynku – nowy będzie nawiązywał do swojego poprzednika. Pod koniec roku planowane jest także zakończenie realizacji 2 budynków o charakterze komunalnym. Powstanie 36 mieszkań o łącznej powierzchni 1 366,32 m2. Inwestycja prowadzona jest przy współudziale Gminy Miejskiej Tczew oraz banku BGK i dotacji bezzwrotnej w wysokości 45% wartości inwestycji.

W krajowej czołówce
Tczewskie TBS wyróżnia się na lokalnym rynku szerokim zakresem oferowanych usług. W portfolio Spółki znajduje się zarówno przygotowanie inwestycji, budowa nowych budynków mieszkalnych, remonty pustostanów lokali gminnych, jak również realizacja bieżących napraw zgłaszanych przez najemców, nadzór budowlany realizowanych inwestycji we Wspólnotach Mieszkaniowych, zawieranie umów z dostawcami mediów, zasiedlanie mieszkań, administrowanie własnych i wspólnotowych zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, a także administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi. Wszechstronna działalność na rynku nieruchomości pozwala na skuteczne konkurowanie z lokalnymi, prywatnymi zarządcami nieruchomości czy deweloperami. Nic zatem dziwnego, iż działalność Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest dostrzegana i nagradzana. W bieżącym roku Spółka po raz drugi zajęła 3. miejsce w prestiżowym, Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego, organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. – Cieszy nas, że udało się obronić wysoką pozycję sprzed roku – podkreśla z dumą Prezes Arkadiusz Woźniak. – Staramy się dopasowywać swoją ofertę do wciąż zmieniającego się rynku, m.in. poprzez inwestowanie w rozwój wewnętrzny. W 2018 roku zakończyliśmy wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego oraz platformę zakupową. Przebudowano też Biuro Obsługi Klienta. Działania te miały na celu podwyższenie poziomu obsługi Klienta oraz skuteczności i transparentności funkcjonowania Spółki. Kładziemy ponadto duży nacisk na bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu. W ubiegłym roku na różnego rodzaju kursy i szkolenia przeznaczyliśmy blisko 19 tys. zł.

Nie tylko dla mieszkańców
Spółka angażuje się również w różnorodne działania wspierające lokalną społeczność, m.in. poprzez dofinansowanie różnych imprez kulturalnych i sportowych, wspieranie towarzystw czy organizacji, a także przekazywanie darowizn. Na bieżące wsparcie mogą liczyć m.in. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”, Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie czy Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej. Tczewskie TBS jest sponsorem corocznego Memoriału Lecha Stolińskiego (piłka ręczna), a także współorganizatorem festynu samorządowo-komunalnego z okazji „Dnia Komunalnika”. Na dofinansowanie działalności mogły w ubiegłym roku liczyć KKS Unia Tczew, a także Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Przekazywane są ponadto darowizny na rzecz Hospicjum „Pomorze Dzieciom” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej.

Z gospodarnym połączeniem
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku w zakresie budowy budynków i mieszkań społecznych. 31 grudnia 2013 roku zlikwidowano zakład budżetowy administrujący dotychczas mieszkaniowym zasobem Gminy. Mienie Zakładu wniesione zostało do Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie, a pracownicy Zakładu z dniem likwidacji stali się pracownikami Spółki. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy z dniem 1 stycznia 2014 roku przejęte zostało przez Spółkę. Ponadto 14 października 2014 roku połączono dotychczasową spółkę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie (spółkę przejmowaną), ze spółką Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (spółkę przejmującą). Nastąpiło to w wyniku wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Tczewie (uchwałą z dnia 11 września 2013 roku), w sprawie połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie oraz Planu połączenia Spółek przyjętego przez Zarządy obu łączących się Spółek. Dziś Spółka TTBS stanowi jeden zintegrowany organ gospodarczy.

 

(fot.1 – Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

(fot.2 – Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

(fot.1 – Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

(fot.4 – Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

Wydania archiwalne