Pracodawca może ubezpieczyć pracowników na wypadek zachorowania na COVID-19

Pracodawca może ubezpieczyć pracowników na wypadek zachorowania na COVID-19

Od wprowadzenia przez Generali Grupowego Ubezpieczenia Covid-19 już około 30 tysięcy pracowników zostało objętych ochroną ubezpieczeniową. Pracodawcy mogą ubezpieczać całe swoje załogi na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

– Ubezpieczenie to może ubezpieczenie może być doskonałym benefitem, jaki firma może zapewnić swojej załodze. Szczególnie teraz, gdy trwa odmrażanie gospodarki, gdy część pracowników wraca do miejsc pracy, chcemy być partnerem dla pracodawców i dostarczać im odpowiednie produkty, które pozwalają chronić i wspierać ich pracowniwków – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Generali TU SA.

Ubezpieczenie Covid-19 w Generali to pierwszy i jedyny dotychczas tego typu produkt na rynku, który zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na Covid-19. Jest to odrębne ubezpieczenie grupowe oferowane przedsiębiorcom zatrudniającym minimum 10 osób.

Klient sam decyduje, który z trzech pakietów chce sponsorować swoim pracownikom w ramach składki w wysokości 49,90 zł, 69,90 zł lub 89,90 zł za jedną osobę za rok. Pakiety te różnią się między sobą wysokościami sum ubezpieczenia. W zależności od wybranego pakietu, w sytuacji kiedy pracownik będzie miał zdiagnozowaną chorobę Covid-19 może liczyć na wypłatę świadczenia. Za pobyt w szpitalu są to kwoty w wysokości 100 zł, 200 zł lub 300 zł za każdy dzień, jeśli pobyt wynosił minimum 7 dni. Generali wypłaci świadczenie za maksymalnie 14 dni hospitalizacji. Gdy pacjent trafi na OIOM, otrzyma dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 2.000 zł, 4.000 zł lub 6.000 zł.

W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie jak pomoc domowa, opieka nad dzieckiem, nad osobą starszą, zwierzętami oraz transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu.

– Wiemy również, że wiele firm przeorganizowało swoją działalność i ich pracownicy realizują swoje zadania z domu. Część jest poddawana kwarantannie. Izolacja może być trudnym doświadczeniem dla wielu osób i może wywołać np. stany lękowe czy depresyjne, dlatego w ramach naszego produktu ubezpieczeni pracownicy mogą także otrzymać pomoc psychologa w każdej sytuacji związanej z Covid-19 – dodaje Arkadiusz Wiśniewski.

Zatem grupowe ubezpieczenie Covid-19 to produkt dający Pracownikom zabezpieczenie po zdiagnozowaniu i hospitalizacji wskutek Covid-19. Zarówno diagnoza jak i hospitalizacja muszą mieć miejsce na terenie RP. Produkt dedykowany jest dla firm zatrudniających minimum 10 osób i wszystkich branż w formie bezimiennej sponsorowanej przez Pracodawcę.

Nie tylko od koronawirusa

Generali pomaga pracodawcy dbać o życie i zdrowie pracowników nie tylko w czasie koronawirusa, ale również na co dzień. Grupowe ubezpieczenie na życie w Generali to produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony. Pracodawca spośród około 70 umów dodatkowych może wybrać te, które będą najbardziej odpowiadały potrzebom pracowników.

– Ubezpieczenie to zapewnia finansową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. To ochrona życia i zdrowia dla pracowników, która działa 24h na dobę, w pracy, w domu lub na urlopie. Obejmuje swoim zakresem życie i zdrowie nie tylko ubezpieczonego pracownika, ale także członków jego rodziny – wyjaśnia Arkadiusz Wiśniewski.

Pracownicy przystępujący w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia nie są objęci żadną karencją. Generali z umowy podstawowej czyli śmierci ubezpieczonego, stosuje tylko 2 wyłączenia odpowiedzialności: związane z wojną lub samobójstwem popełnionym w pierwszych 6-ciu miesiącach ochrony. Ubezpieczenie to dostępne jest w dwóch wariantach dla firm zatrudniajacych od 3 do 50 osób oraz dla firm zatrudniających od 51 osób.

(fot. 1 – Generali)

Wydania archiwalne