Śmieci? Nie do sieci!

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem jakości usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, traktując również priorytetowo kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, proekologicznej edukacji społeczeństwa czy segregacji odpadów.

Problematyczne chusteczki

Pomimo coraz większej świadomości związanej z koniecznością ograniczania ilości odpadów trafiających do otaczającego nas ekosystemu, niestety nadal często nie zwracamy uwagi na to, co wrzucamy do toalety. Jeden z bardziej poważnych problemów, z którym zmagają się oczyszczalnie ścieków, stanowią nawilżane chusteczki. Są one wykonane z materiału nierozpuszczalnego w wodzie, pod wpływem której rozciągając się, zwiększają swoją powierzchnię. W konsekwencji, trafiając do rurociągów „łapią” wszystko to, co wpływa do kanalizacji. Kłopoty z utylizacją nawilżanych chusteczek potwierdzają również jastrzębskie zakłady ochrony wód „Ruptawa” oraz „Dolna”. – Wyrzucanie nawilżanych chusteczek do toalety doprowadza często do zapchania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku – przestrzega Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu JZWiK S.A. – Po przedostaniu się chusteczek do sieci kanalizacyjnej dochodzi do jej przyblokowania, czego efektem jest zahamowanie swobodnego przepływu ścieków. Istotny problem pojawia się w momencie dotarcia odpadu do przepompowni ścieków lub oczyszczalni. Urządzenia mechaniczne nie są w stanie poradzić sobie z rozdrobnieniem chusteczek na mniejsze fragmenty. Nierozdrobniony odpad tworzy powłokę na kracie, doprowadzając w ten sposób do spiętrzenia ścieków. Każda tego typu awaria wiąże się z wysokimi kosztami naprawy.

Zawsze do śmietnika!

Należy pamiętać, iż do podobnych problemów dochodzi wtedy, gdy do toalety wrzucamy płatki kosmetyczne, patyczki higieniczne, ręczniki papierowe czy materiały budowlane. Tego rodzaju odpady muszą trafiać wyłącznie do odpowiednich pojemników na śmieci. Osobną kwestię stanowią resztki żywności oraz leki, ponieważ dodatkowym skutkiem wyrzucania ich do toalet jest znaczny wzrost populacji szczurów oraz zagrożenie dla środowiska naturalnego. Resztki po posiłkach powinny być wyrzucane do pojemników na bio odpady. Z kolei przeterminowane leki najłatwiej zutylizować wrzucając je do specjalnie oznakowanych pojemników, które można znaleźć w wyznaczonych aptekach.

(fot. 1 – JZWiK)

(fot. 2 – JZWiK)

Wydania archiwalne