W zgodzie z naturą

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest firmą z ponad 65-letnią tradycją, kładącą szczególny nacisk na optymalizację procesów technologicznych i systemu organizacyjnego, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników, wydarzenia promujące ekologiczne postawy oraz przyjazne nastawienie do klientów. Znalazło to odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021, w którym Spółka została sklasyfikowana w ścisłej czołówce, zajmując X miejsce w kraju.

Ze zrównoważonymi inwestycjami…

Oświęcimskie wodociągi zasilają ok. 60 tys. odbiorców za pomocą blisko 500 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Odprowadzanie ścieków zapewnia ponad 200 km sieci sanitarnej, wyposażonej w blisko 50 przepompowni i tłoczni. Woda czerpana z ujęcia powierzchniowo-filtracyjnego rzeki Soły, wymaga jedynie filtrowania i dezynfekcji. Z kolei woda z ujęć głębinowych na Zaborzu jest poważnie nasycona związkami żelaza i manganu, wymagając zastosowania skomplikowanego procesu ich usuwania.
– Prowadzimy zrównoważone inwestycje o wartości blisko 3 mln złotych rocznie zarówno z własnych środków, jak również wykorzystując dostępne środki i fundusze zewnętrzne – informuje Kazimierz Homa Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. – Modernizujemy sieci wodno-kanalizacyjne i unowocześniamy obiekty sieciowe rozwijając innowacyjne narzędzia, np. poprzez wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami. Opracowany i wdrożony został model hydrauliczny sieci z elementami armatury zarządzanej zdalnie, a wodomierze zostały wyposażone w nakładki umożliwiające zdalny radiowy odczyt u 99% naszych odbiorców, minimalizując uciążliwości dla mieszkańców związane z odczytami. Wszelkie sprawy, jak podawanie odczytów, dokonywanie płatności czy zgłaszanie reklamacji, klienci mogą też załatwić zdalnie korzystając z nowego, internetowego systemu obsługi iBOK. Umożliwia on również wysyłanie wiadomości sms i e-mail.

… i edukacją ekologiczną

Jednym z atutów PWiK w Oświęcimiu, jest własne laboratorium posiadające Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Umożliwia ono stały monitoring jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Spółka dysponuje ponadto systemem biomonitoringu opartym na małżach, co gwarantuje 100% pewność czystości wody. Wodociągi w Oświęcimiu aktywnie angażują się w akcje prospołeczne, np. edukacyjne, ekologiczne oraz promocje picia wody prosto z kranu, organizując szereg konkursów dla dorosłych i dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W szkołach zostały zamontowane poidełka, aby każdy uczeń miał zapewniony dostęp do wody pitnej. Ponadto przygotowywane są ciekawe materiały w formie publikacji, ulotek i filmów promocyjnych, zachęcających do odwiedzin specjalnie uruchomionej strony internetowej, https://pijwode.pwik.oswiecim.pl.
Działalność PWiK w Oświęcimiu jest zauważana i nagradzana. W 2017 roku Spółka otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma, zaś dwa lata później EkoSymbol 2019 Nowej Generacji Usług Publicznych.
– Mam nadzieję, że już niedługo poprawi się sytuacja sanitarna i zostanie opanowana epidemia Covid 19, a ja wraz z pracownikami Oświęcimskich Wodociągów będę mógł wszystkich Państwa zaprosić do bezpośrednich odwiedzin na naszych Dniach Otwartych promujących „Zawsze dobrą do picia wodę prosto z kranu!”. Do zobaczenia! – podsumowuje Prezes K. Homa.

 

(fot. 1 – PWiK Oświęcim)

Wydania archiwalne