Ciepło, ciepło… coraz cieplej

…dzięki działającym w naszym kraju przedsiębiorstwom energetyki cieplnej. Redakcja Strefy Gospodarki po raz kolejny postanowiła przyjrzeć się działającym w naszym kraju przedsiębiorstwom, czego owocem jest kolejna edycja Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej tym razem za rok 2018. Zapraszamy Państwa do lektury wydania i na portal strefa-gospodarki.pl gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat Rankingu!

Proekologiczność, polityka personalna, kwestie techniczne, pozyskiwanie środków unijnych, współżycie z lokalnymi społecznościami to tylko niektóre kwestie, które poddawane były ocenie. Wyzwania stojące przed branżą są olbrzymie, a oczekiwania odbiorców…jeszcze większe. Prezentowani Laureaci Rankingu to firmy, które stanęły na wysokości zadania, a trzeba powiedzieć, że poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Gratulujemy wszystkim Laureatom mając nadzieję, że obecność w najlepszej dziesiątce potraktują jako wyzwanie do jeszcze większej pracy. Do zobaczenia…w roku 2019-tym!!!

Wypowiedzi przykładowych Laureatów Rankingu z roku 2018:

Jacek Kuźniewicz, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku:
Jako Prezes Zarządu MPEC Włocławek jestem szczególnie dumny z wyróżnienia dla naszej firmy. Traktuję to jako wysoką ocenę działań całego zespołu tworzącego nasze przedsiębiorstwo, który w codziennej pracy angażuje cały swój potencjał pracując dla mieszkańców Włocławka. MPEC we Włocławku od prawie 4 lat przechodzi stopniowe przemiany, otwiera się na swoich klientów, prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjnym, społecznym, a także uświadamia mieszkańcom korzyści płynące z ciepła systemowego. Sukcesywnie zwiększamy zakres swojej działalności poprzez budowanie nowych odcinków sieci ciepłowniczej i nowe przyłącza. Przed nami wyzwania związane z inwestycjami proekologcznymi, poprawiającymi jakość powietrza we Włocławku, budujemy nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, przygotowujemy się do dywersyfikacji źródeł produkcji ciepła. Dziękuję wszystkim za pracę, bo to nasz wspólny sukces.

Dariusz Zamiar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie:

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny znaleźliśmy się w czołówce rankingu. Pomimo tego, iż nasza spółka nie należy do największych w kraju, jesteśmy w stanie rywalizować na równym poziomie z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi z dużych miast. To pokazuje, że tegoroczne piąte miejsce jest dowodem, iż nasza firma podąża we właściwym kierunku. Jest to przede wszystkim zasługa naszych pracowników, którym należą się wyrazy uznania, gdyż bez ich zaangażowania i profesjonalizmu nie byłoby tej nagrody. Wysoka, piąta pozycja w rankingu, motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. Rosnąca liczba nowych podłączeń do sieci, wielomilionowe inwestycje w modernizację źródeł ciepła świadczą o wielkim potencjale naszego przedsiębiorstwa i dużym zaufaniu naszych Odbiorców. To zaszczyt móc kierować takim zespołem.

Andrzej Ferdek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim:

Przyznanie 8. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018 stanowi dla mnie, jak i dla pracowników powód do satysfakcji i dumy, iż przedsiębiorstwo znalazło się na liście obok wielu świetnych spółek ciepłowniczych. Ostatnie dwa lata w Polsce charakteryzują się ożywioną dyskusją dotyczącą problemu smogu i sposobów walki ze smogiem. Cieszy mnie, że naciski opinii publicznej spowodowały zauważenie problemu przez polityków i uchwalenie pierwszych ustaw zmierzających do rzeczywistego ograniczania smogu, w tym także ograniczania szkodliwych emisji powstających w trakcie produkcji ciepła, szczególnie w domach indywidualnych. Zaczęto doceniać scentralizowane nowoczesne systemy ciepłownicze i ich rolę w ograniczeniu emisji do powietrza. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma.

PEC-e 2018

1. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o.

7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu

8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku

Wydania archiwalne