Pewność, wygoda, bezpieczeństwo i ekologia

Te cztery słowa najlepiej charakteryzują atuty ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Spółka zarządza największą siecią ciepłowniczą w mieście, dostarczając obecnie ciepło i ciepłą wodę do ponad połowy mieszkańców Gniezna. Z roku na rok liczba zainteresowanych ciepłem systemowym systematycznie się zwiększa, o czym świadczy stale rosnąca liczba budynków podłączanych do miejskiej sieci cieplnej.

W poszukiwaniu nowych odbiorców

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie przyłączyło do sieci cieplnej rekordową liczbę nowych użytkowników, wśród których znalazło się dziesięć budynków mieszkalnych, dwa budynki mieszkalno-usługowe, zespół budynków mieszkalno-usługowych oraz hala sportowa. Kolejnym dużym odbiorcą ciepła systemowego, jest nowo wybudowana Galeria „Piastova” o powierzchni całkowitej wynoszącej około 10 tys. m², zlokalizowana w bliskiej odległości od ścisłego centrum.
– Dzięki tej inwestycji PEC poprowadził sieć w kierunku południowej części miasta pod torami kolejowymi – wyjaśnia Dariusz Zamiar Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. – Jest to szczególnie istotne, ponieważ poprzez tę realizację stanie się możliwe podłączenie do naszej sieci kolejnych odbiorców zajmujących budynki przy ulicach Witkowskiej i Wrzesińskiej. Korzystanie z ciepła systemowego jest bardzo proste, w szczególności dla tych zainteresowanych, których nieruchomości leżą w pobliżu istniejącej sieci. Wystarczy kontakt z Biurem Obsługi Klienta, które w wytycznych i warunkach technicznych przyłączenia (wydawanych bezpłatnie) określi m.in. rodzaj węzła cieplnego i sposób podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Równolegle przygotowywana jest również kalkulacja kosztów.

Sprawność energetyczna i ekologia

Spółka kładzie duży nacisk na kwestie ekologiczne, w tym przede wszystkim na ochronę powietrza. W szczególności chodzi tu o modernizację źródeł ciepła w ciepłowni, polegającą na dostosowaniu mocy kotłów do aktualnych potrzeb oraz budowie instalacji układów odpylania. Do tej pory zmodernizowano dwa kotły w technologii ekranów szczelnych. Dzięki temu wytwarzają one energię cieplną z wyższą sprawnością i oszczędnością surowca (miału węglowego). Oba kotły uzyskały także nowe układy odpylania. Wraz z modernizacją kotłów została również zbudowana nowa instalacja oczyszczania spalin, która jest niezbędna dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych pyłu. Obecnie PEC rozpoczął modernizację trzech kotłów. Przebudowa pierwszego z nich (WR-25 nr 5), wraz z budową instalacji odpylania i oczyszczania spalin zakończyła się w marcu bieżącego roku. To trzeci już kocioł wykorzystywany przez Spółkę, który został wykonany w nowoczesnej technologii ścian szczelnych. W czerwcu 2018 roku zostanie oddany do użytku kolejny zmodernizowany kocioł (WR-25 nr 6 na kocioł WR-10). Równolegle powstanie również instalacja odpylania spalin przy zastosowaniu ścian szczelnych z zabudową podgrzewacza wody. Z kolei we wrześniu zakończy się przebudowa ostatniego z eksploatowanych kotłów (WR-5 nr 2), połączona z modernizacją układu odpylania wraz z kanałami spalin. Prezes D. Zamiar podkreśla zalety wynikające z modernizacji źródeł ciepła wykorzystywanych przez gnieźnieński PEC: – Podstawowym celem modernizacji kotłów jest przede wszystkim podniesienie sprawności eksploatacyjnej. To zaś spowoduje wzrost sprawności energetycznej całej ciepłowni, zmniejszenie kosztów jej eksploatacji oraz dalsze ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Równie istotnym rezultatem modernizacji będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta, wynikające ze wzrostu niezawodności wytwarzania ciepła w ciepłowni.

„KAWKA”, czyli stop niskiej emisji

Gnieźnieński PEC jest jednym z prekursorów walki z tzw. niską emisją, realizując we współpracy z Urzędem Miasta Gniezna i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu, zakrojony na szeroką skalę program „Poprawa jakości powietrza KAWKA”, pn. „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”. Jego podstawowym założeniem jest wymiana starych pieców węglowych na ciepło systemowe lub gazowe. W ciągu dwóch lat dzięki programowi “KAWKA” na terenie Gniezna zlikwidowanych zostało 276 pieców, dzięki czemu ograniczona została emisja węgla (o około 461 Mg) oraz drewna (o około 145 m³). W ramach tego programu do sieci ciepłowniczej zostało podłączonych 13 budynków (łączna moc to około 0,635 MW). W celu podłączenia tych obiektów do sieci ciepłowniczej został wybudowany prawie 1 km nowych przyłączy cieplnych. Ze względu na lokalizację budynków w centrum miasta, prace te wymagały dużego skupienia oraz poniesienia nakładów finansowych. Korzyści płynące z tytułu poprawy jakości powietrza są jednak niebagatelne: realizacja inwestycji zmniejszy emisję pyłów PM 10 i PM 2,5 o kilka ton.

„Baron Smog” i „PEC czyta dzieciom”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie chętnie włącza się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Szczególny nacisk w tym względzie został położony na kwestie związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza oraz segregacją odpadów. Zagadnienia te znalazły swoje odzwierciedlenie w spektaklu ekologicznym pod tytułem „Baron Smog”, przeznaczonym dla najmłodszych widzów. 21 listopada 2017 roku zagrano go aż trzy razy, dla ponad 500 dzieci z gnieźnieńskich szkół i przedszkoli, które zgromadziły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Gościem specjalnym tego wydarzenia był Prezydent Gniezna, Tomasz Budasz. PEC we współpracy z Urzędem Miasta Gniezna włączył się też w promocję działań na rzecz ochrony przyrody, skierowaną również do najmłodszych mieszkańców. – Tworzenie pozytywnych wzorców ekologicznych jest bardzo ważne dla skutecznego oddziaływania wychowawczego – przekonuje Prezes R. Zamiar. – Nawyki ekologiczne należy kształtować od wczesnego dzieciństwa, dlatego już u dzieci w wieku wczesnoszkolnym warto wyrabiać opiekuńczą postawę wobec środowiska oraz wdrażać do podejmowania działań na rzecz jego ochrony.

Pod koniec stycznia 2018 roku, gnieźnieńska Spółka zorganizowała już po raz szósty akcję „PEC czyta dzieciom”, będącą częścią projektu „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem kampanii jest pokazanie najmłodszym – uczniom klas I szkół podstawowych w Gnieźnie, w jaki sposób można bezpiecznie, wygodnie i komfortowo zagwarantować sobie komfort cieplny. W ramach tegorocznej akcji została wykorzystana książeczka „Czerwony Kapturek w mieście zimą”, która w oparciu o znaną bajkę, informuje o Cieple systemowym i jego producencie oraz uczy jak należy się zachowywać, żeby oszczędzać energię cieplną. Książeczkę przygotowano w ramach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej ciepła systemowego. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jest ponadto corocznym sponsorem Jesiennego Biegu Osiedla Winiary, którego organizatorami są Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan oraz Rada Osiedla Winiary. Od kilku lat współorganizuje też charytatywną akcję oddawania krwi pt. „Oddaj krew z Cieplikiem”.

(fot 1. PEC Gniezno)

(fot 2. PEC Gniezno)

(fot 3. PEC Gniezno)

(fot 4. PEC Gniezno)

 

 

Wydania archiwalne