RAZEM DLA MALEJ OJCZYZNY

Po raz kolejny Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” pozytywnie zaskoczyła. Idąc za hasłem „Nic o nas bez nas” bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców „Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza” wspierany przez bródnowskich spółdzielców otrzymał 4 mandaty do Rady Dzielnicy Targówek ustępując jedynie największym graczom na politycznym rynku w naszym kraju…dodatkowo w uznaniu najwyższej jakości działania bródnowska spółdzielni została uhonorowana tytułem Grand Prix programu Dobra Spółdzielnia 2018.

Krzysztof Szczurowski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”: Z wielką satysfakcją i przyjemnością przyjąłem wynik wyborów samorządowych na Targówku. Popierany przez SM „Bródno” KWW „Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza” otrzymał 4 mandaty do Rady Dzielnicy Targówek. Przed czterema laty na naszych kandydatów oddano 5875 głosów. W tym roku komitet zdobył poparcie 9226 wyborców. Niezależnie od tego, że ogólnie frekwencja była wyższa – taki wynik świadczy o wzroście zaufania do naszych kandydatów. Radnymi zostali Małgorzata Kwiatkowska, Bożena Winter, Jacek Duczman i Jerzy Żarnecki. To osoby godne zaufania, kompetentne, otwarte na sprawy mieszkańców, wrażliwe społecznie, takie na których można polegać. Ich wygrana w wyborach nie jest przypadkowa. Bożena Winter, radna poprzedniej kadencji dała się poznać jako osoba solidna i pracowita. Małgorzata Kwiatkowska, która ostatnie 4 lata pracowała na stanowisku zastępcy burmistrza dzielnicy Targówek, wcześniej, w latach 2010-14 pełniła już funkcję radnej. Jej zaangażowanie w sprawy mieszkańców zostały docenione w tych wyborach. Podobnie jak doceniono wkład Jacka Duczmana i obdarzono kredytem zaufania Jerzego Żarneckiego, społecznika i aktywistę. W mijającej kadencji nasi radni wspólnie z radnymi Platformy Obywatelskiej stworzyli koalicję, która przetrwała cztery lata. Zarząd Dzielnicy Targówek współtworzyły osoby, które, co podkreślam z dumą, pracowały w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, znają i rozumieją problemy mieszkańców, są dobrymi organizatorami i gospodarzami. Serdecznie gratuluję im sukcesu wyborczego i mam nadzieję, że przez kolejne 5 lat będą z właściwym sobie zaangażowaniem pracować na rzecz naszej Dzielnicy. Krytycy udziału Spółdzielcóww wyborach samorządowych, osoby które nie dawały kandydatom KWW „Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza” żadnych szans na miejsca w Radzie Dzielnicy, powinny lepiej wsłuchiwać się w głosy i potrzeby mieszkańców. Wynik wyborów dowodzi, że przed ich kandydatami jeszcze długa droga. Zabiegi zmierzające do zdyskredytowania kandydatów, ankiety wskazujące na brak poparcia dla KWW „Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza” nie trafiły do przekonania czytelników-wyborców i okazały się chybione. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w wyborach i głosowanie na Spółdzielców.

Sukces spółdzielni sukcesem mieszkańców
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” odnosi sukcesy nie tylko na polu wyborczym. Każdego roku mocno wspiera swoich mieszkańców w składaniu wniosków w kolejnych edycjach Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Targówek dzięki czemu zrealizowano już kilkadziesiąt inwestycji służących mieszkańcom spółdzielni. Jednak w zgodnej opinii Zarządu SM Bródno największym sukcesem jest działalność, która odróżnia spółdzielnię od zwykłego dewelopera czyli prowadzenie na szeroką skalę działalności społeczno – kulturalnej. Jest ona prowadzona od blisko 40 lat, obecnie jej bazą jest 8 placówek oświatowo-kulturalnych, w tym dwa Spółdzielcze Domy Kultury „Lira” i „Jowisz”. W placówkach spółdzielczych prowadzone są stałe sekcje zainteresowań jak zajęcia taneczno-ruchowe, gimnastyka, aerobik, joga, karate, tenis stołowy, szachy czy wreszcie kółko teatralne, zajęcia plastyczne i nauka gry na keyboardach, pianinie czy gitarze. Poza tym rokrocznie organizowany jest szereg wydarzeń jak akcje „Zima w mieście”, „Lato w mieście”, wernisaże i wystawy prac, turnieje sportowe, Dzień Weterana, Dzień Seniora, imprezy choinkowe czy organizowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek Festyn Bródnowski.

Dobry zarządca
Co widać gołym okiem po spółdzielczych zasobach. Już ponad 10 lat temu SM Bródno ukończyło proces termomodernizacji, dociepleń stropodachów czy wymiany stolarki i ślusarki klatek schodowych. Jednak substancja mieszkaniowa zawsze wymaga inwestycji stąd tylko w ubiegłym roku na bieżące remonty Spółdzielnia wydała blisko 30 milionów złotych. Od kilku lat bródnowscy spółdzielcy wykonują olbrzymią pracę związaną z „poszerzaniem przestrzeni życiowej kierowców”, czyli walką z problemem pojawiającym się w każdym z dużych miast, deficytem miejsc parkingowych. Kwestią równie ważną jest poprawa bezpieczeństwa osiedli stąd ciągłe inwestycje i poszerzanie zasięgu osiedlowego monitoringu. Równie istotne jest również „to co dla oka” stąd estetyzacja osiedli, naprawy i wymiana chodników, dbanie o tereny zielone czy zagospodarowanie placów zabaw jest na stale wpisane w codzienną pracę.

„Nasze Bródno”
Od ponad 21 lat Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” dbając o transparentność działania i bliski kontakt z mieszkańcami jest wydawcą bezpłatnej gazety „Nasze Bródno”. Każdy numer to pełna informacja dotycząca działań Spółdzielni, ciekawe felietony dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce jak i życia lokalnej społeczności. W połączeniu ze stroną internetową smbrodno.pl i EBOK-iem (Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta – przyp.Red) zapewnia każdemu mieszkańcowi pełną informację dotyczącą życia i działania swojej Spółdzielni.

Zaufany Inwestor
Po sukcesach dwóch ostatnich inwestycji: „Nowe Bródno” i „Różopol-Bródno”, bródnowscy spółdzielcy postanowili iść za ciosem. Aktualnie trwają prace związane z inwestycją „Bródno-Centrum” przy ulicy Kondratowicza 27. Będzie się ona składać z dwóch budynków 9 i 7 kondygnacyjnych oraz 1 kondygnacji podziemnej przeznaczonej dla miejsc postojowych i komórek. Na poziomie parteru zaprojektowano powierzchnie usługowe. Całość inwestycji będzie obejmowała 69 mieszkań i 10 lokali usługowych. Cechą charakterystyczną inwestycji będą duże powierzchnie balkonów i tarasów, od strony ulicy zabudowane elewacją szklaną. Jasne kolory elewacji, duże okna oraz elementy szkła w ostrych kształtach, nadadzą tej lokalizacji nowoczesnego charakteru. W ciekawy i wygodny sposób został zaprojektowany plac zabaw dla najmłodszych. Dla wszystkich mieszkań zaprojektowano komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe. Faktorem dodającym atrakcyjności ww. inwestycji jest doskonała lokalizacja w bliskim otoczeniu Parku Bródnowskiego oraz w pobliżu zatwierdzonej do realizacji II linii metra. Pomimo tego, iż zakończenie prac związanych z inwestycją planowane jest na II/III kwartał roku 2020-go spółdzielnia ma już 100% deklaracji na lokale mieszkalne i usługowe co pokazuje jak dużym zaufaniem i renomą cieszy się na lokalnym rynku. Z pewnością nie jest to ostatnia inwestycja SM Bródno, a zainteresowanych zapraszamy na strony smbrodno.pl

(fot. 1 – Bródno)

(fot. 2 – Bródno)

(fot. 3 – Bródno)

Wydania archiwalne