Przodujemy we wspólnym działaniu

SM „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim, obchodząca w ubiegłym roku dostojny jubileusz 60. lecia istnienia, jest jedną z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce. Funkcjonując w zgodzie ze swoją nazwą, przoduje działaniom mającym na celu zaspokajanie bieżących potrzeb bytowych mieszkańców, dbając jednocześnie o stałe podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa zamieszkania.

Budujemy…

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” zrzesza obecnie ponad 9 tys. członków, zamieszkujących w lokalach o łącznej powierzchni ponad 433 tys. m². W swoich zasobach posiada ponadto 262 lokale użytkowe, 256 garaży indywidualnych oraz 2 garaże wielostanowiskowe ze 113 miejscami postojowymi. Pierwsze 23 bloki mieszkalne wybudowano w latach 1958-1969, w kolejnych dziesięciu 43 bloki. Największy przyrost zasobów mieszkaniowych nastąpił w latach 1980-1991, kiedy zrealizowano 86 bloków. W tym samym okresie powstało również 7 pawilonów handlowo-usługowych oraz dwie kotłownie osiedlowe. Najnowszą inwestycją oddaną do użytku w 2013 roku, jest budynek mieszkalny przy ul. Bohaterów 14 Brygady. – Inwestycja została zrealizowana zgodnie z najnowszymi standardami – wyjaśnia Jan Nowakowski Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim. – Budynek jest w pełni energooszczędny, dysponuje również rozwiązaniami opartymi na źródłach energii odnawialnej (panele solarne). Poza mieszkaniami znajdują się w nim lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność skierowana bezpośrednio do mieszkańców, min. przychodnia lekarska, apteka, gabinet stomatologiczny czy pracownia modelowania sylwetki. W pobliżu budynku powstał również zamknięty parking.

…(termo) modernizujemy…

Jeszcze w latach 90. minionego stulecia, Spółdzielnia podjęta długofalowy program prac termomodernizacyjnych, którego celem była poprawa warunków zamieszkania w istniejących zasobach. Do dnia dzisiejszego zmodernizowano budynkowe i grupowe węzły cieplne (60 szt. węzłów dla 4238 mieszkań), wyposażając je dodatkowo w automatykę regulacyjno-pogodową. Tę samą liczbę mieszkań wyposażono w podzielniki kosztów ciepła. Obecnie, dzięki współdziałaniu z Zakładem Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzone są prace związane z likwidacją grupowych węzłów cieplnych. Przy współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, zmodernizowane zostały kotły c.o. w celu podwyższenia ich sprawności. Andrzej Piechocki Zastępca Prezesa Zarządu ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych, podkreśla proekologiczne znaczenie inwestycji: – Nie trujemy, a nasze instalacje odpylania spełniają bardzo ostre wymogi w zakresie ochrony powietrza. Ponadto wszystkie sieci zasilane z naszej kotłowni wymieniono na nowoczesne preizolowane. Dzięki pomocy Funduszu, wykonano również kompleksową termomodernizację pawilonów handlowych będących w zasobach Spółdzielni.

…i dbamy o bezpieczeństwo

SM „Przodownik” w sposób szczególny dba o infrastrukturę towarzyszącą zasobom mieszkaniowym. Na bieżąco remontowane i modernizowane są drogi osiedlowe: szczególny nacisk kładziony jest na te fragmenty, które spełniają rolę ciągów pożarowych. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w newralgicznych miejscach na osiedlach montowane są (niezależnie od służb urzędu miasta) dodatkowe punty oświetleniowe. Spółdzielnia zadeklarowała ponadto chęć współpracy z władzami miasta w opracowywanym programie wymiany starych źródeł światła i zastąpieniu ich światłem z oszczędnymi lampami LED. Zarząd SM „Przodownik” jest również zainteresowany objęciem monitoringiem swoich zasobów mieszkaniowych, w ramach planowanego przez miasto dużego programu realizacji systemów monitorujących.

(fot. 1 – SM Przodownik)

Wydania archiwalne