Wodociągi 2019

Za nami kolejna edycja organizowanego rokrocznie przez redakcję Strefy Gospodarki Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji tym razem za rok 2019-ty.

Sam Ranking ma na celu pokazanie czołówki branży, Sam Ranking ma na celu pokazanie czołówki branży wod-kan, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie jak wielki wysiłek popularne „Pewiki” wkładają w swą codzienną pracę, utrzymanie wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok. Kolejne edycja Rankingu pokazują dużą stabilizację w branży jednak należy dodać, iż różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami są niewielkie, a walka o czołowe lokaty rozgrywała się często o „błysk szprychy”. Redakcja w ocenia brała pod uwagę szereg zmiennych – analizie poddane zostały kwestie tak techniczne jak i finansowe jednak pod uwagę brane były również dane “miękkie” czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz prowadzona polityka kadrowa.

Gratulujemy wszystkim Laureatom Rankingu, jednak „ktoś” musiał wygrać i chylimy czoła przed częstochowskimi wodociągowcami, którzy po raz kolejny okazali się najlepsi. Zapraszamy Państwa do lektury wydania.

Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach:

Cieszy mnie, że drugi raz z rzędu znajdujemy się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Trzecie miejsce to duże wyróżnienie. Pragnę podkreślić, że na ten sukces pracowała cała załoga. Ubiegły rok był czasem wzmożonej, ciężkiej dla nas pracy. Oprócz bieżących, realizowanych zadań, Spółka była zaangażowana w organizację Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego COP24, który odbył się w Katowicach w dniach 3-15 grudnia 2018 r. Najważniejszym zadaniem dla Spółki było przygotowanie i zabezpieczenie całej infrastruktury wod-kan oraz całodobowy jej monitoring. Podjęte działania zapewniły ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odbiór ścieków dla około 21,5 tys. uczestników COP24.

Janusz Karwot, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku:

Działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego to nie tylko zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków. Dla PWiK Sp. z o.o. w Rybniku odpowiedzialny społecznie biznes to także działania prospołeczne konsekwentnie prowadzone w zakresie eko-innowacji, w tym edukacji. Od kilku lat wykazujemy aktywność również na innych obszarach – między innymi w zakresie budowania eko-świadomości mieszkańców oraz minimalizowania negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko. W ten sposób aktywnie uczestniczymy w przestrzeni publicznej i budujemy pozytywne relacje ze społecznością regionu Śląska, nie pozostając obojętnymi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jest to możliwe za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz serwisowi internetowemu i całodobowej infolinii.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 
2. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Aquanet S.A.
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Katowickie Wodociągi S.A.
4. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
5. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
6. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
7. „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
8. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku
10. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
Wyróżnienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku Sp. z o.o.

Wydania archiwalne