Gospodarni, wiarygodni i empatyczni

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. buduje mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz oferuje ich eksploatację na zasadach najmu. Wszystkie mieszkania realizowane są w standardzie „pod klucz”, czyli w pełni wykończone i wyposażone. Spółka stara się uwzględniać bieżące oczekiwania najemców w zakresie ich możliwości finansowych, dopasowując jednocześnie swoją ofertę do potrzeb zarówno osób młodych, rodzin z dziećmi, jak i osób starszych i niepełnosprawnych. Poza aktywnością statutową angażuje się również w działania związane z lokalną społecznością, wspierając materialnie najciekawsze inicjatywy.

Dla średniozamożnych…
Toruńskie TBS dysponuje 77 budynkami zlokalizowanymi w różnych częściach Torunia, Lubicza Dolnego i Chełmży. Do końca 2012 roku budowane były mieszkania finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Natomiast począwszy od 2013 roku, Spółka realizuje budowę mieszkań na najem z możliwością ich wykupu. Lokale w zasobach Toruńskiego TBS są przeznaczone dla osób średniozamożnych, które zazwyczaj nie są w stanie zaciągać kredytu długoterminowego na mieszkanie własnościowe. Od 2014 roku realizowana jest budowa mieszkań komunalnych dla Gminy Miasta Toruń z udziałem dofinansowania z Funduszu Dopłat w wysokości 45 % kosztu budowy. Lokale te przeznaczone są głównie dla najemców mieszkań z zasobu komunalnego regularnie opłacających czynsz, a także dla osób o niskich dochodach starających się o mieszkanie w gminie w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w celu poprawy warunków mieszkaniowych lub dostosowania do ich potrzeb. W nowo budowanych budynkach nie ma barier architektonicznych i są zamontowane windy. Istnieje także możliwość dostosowania rozkładu mieszkania do potrzeb osoby na wózku. W planach jest realizacja mieszkań o większej liczbie pokoi, z myślą o rodzinach z dziećmi. Ich budowa będzie się odbywała w oparciu o finansowanie zwrotne, czyli preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Spółka współpracuje z Biurem Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia, realizując politykę mieszkaniową Gminy Miasta Toruń. W planach jest zakończenie budowy nowego osiedla GLINKI, złożonego z kompleksu siedmiu budynków z 449 mieszkaniami, w trakcie realizacji jest kolejny czwarty budynek. Atutem nowego kompleksu będzie duża ilość miejsc postojowych dla mieszkańców, wydzielone miejsca zabaw dla dzieci, lokale użytkowe z usługami dla mieszkańców, w tym administracja osiedla, atrakcyjnie zagospodarowane tereny zielone oraz otoczenie lasu. Spółka intensywnie buduje w innej części Torunia, na nowo powstającym osiedlu JAR. Wybudowano 8 budynków z 316 mieszkaniami, a w trakcie realizacji są dwa budynku z 63 mieszkaniami. W każdym budynku są windy, hale garażowe z miejscami postojowymi dla wszystkich najemców mieszkań, oraz komórki lokatorskie i pomieszczenia wspólne takie jak wózkownie i suszarnie, z których mieszkańcy chętnie korzystają. Mieszkania te wraz z miejscem w hali garażowej najemcy będą mogli wykupić po 5 latach od podpisania umowy najmu. Dzięki podpisanej umowie o współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, toruńska uczelnia pozyska dla swoich pracowników kilkanaście lokali mieszkalnych. Stanowi to atut przy oferowaniu zatrudnienia znanym naukowcom z różnych części kraju i przyczynia się do rozwoju naszej uczelni i otwierania nowych, atrakcyjnych kierunków studiów.

…seniorów
Najbardziej innowacyjnym projektem, nad którym pracuje Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, są samodzielne mieszkania przeznaczone dla seniorów. – W ramach projektu powstanie kompleks czterech budynków dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym – wyjaśnia Beata Żółtowska Prezes Zarządu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Lokale i klatki schodowe będą specjalnie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w każdej klatce będzie winda, a na terenie zaplanowano teren rekreacyjny. W budynkach będzie urządzony klub seniora, dzienny dom pobytu, pomieszczenia dla pracowników MOPR-u wspierających seniorów, ponadto zaplanowano wynajęcie części pomieszczeń pod przychodnię zdrowia. Mieszkańcy lokali przeznaczonych dla seniorów zostaną objęci teleopieką, a pielęgniarki środowiskowe będą dostępne przez cały czas dla zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Kompleks czterech budynków wejdzie w skład nowo powstałego i dobrze skomunikowanego z resztą miasta osiedla JAR, w pobliżu znajduje się duży supermarket i budynek z kompleksem lokali użytkowych, budowany jest kościół, w bliskim sąsiedztwie istniejące tereny leśne atrakcyjnie zagospodarowane przez miasto w ramach pozyskanych funduszy z UE.

…i wszystkich mieszkańców
Jednym z priorytetów działalności Toruńskiego TBS jest realizacja inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego, w tym m.in. zachowanie istniejących na danym obszarze drzew, mimo że po zakończeniu prac budowlanych dokonywane są nowe nasadzenia. W istniejących zasobach dokonywana jest bieżąca pielęgnacja terenów zielonych, a także nasadzenia uzupełniające. Wyróżnikiem proekologicznego nastawienia Spółki są ponadto rozwiązania przyjazne dla środowiska, np. zastosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych emitujących mniejszą ilość dwutlenku węgla do atmosfery, lub gdzie jest to możliwe, korzystanie z sieci miejskiej. W 2018 roku Spółce udało się uzyskać dotację z programu KAWKA na wymianę ogrzewania – stare piece kaflowe zastąpiono nowoczesnymi piecami akumulacyjnymi. Wszelkie działania inwestycyjne, w przypadkach tego wymagających, są uzgadniane z odpowiednimi organami, w tym z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta.
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego angażuje się w działania związane ze społecznością lokalną wspierając lokalne inicjatywy, takie jak np. festyny osiedlowe, wsparcie studenckiego czasopisma, czy drużyny hokeja na trawie. Bierzemy czynny udział w inicjatywach organizowanych przez miasto Toruń, biorąc udział w różnych imprezach np. Toruńskich Targach Nieruchomości, na których można zapoznać się nasza działalnością, oraz szczegółami oferty mieszkaniowej. TTBS dba o bieżącą promocję swoich działań: każde zasiedlenie budynku jest opisywane w mediach lokalnych. Spółka jest również aktywnym pracodawcą wspomagającym redukcję bezrobocia w mieście – w tym roku będą zatrudnione dwie stażystki na podstawie oferty z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, w tym jedna osoba niepełnosprawna.

Z diamentową jakością
W 2018 roku Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zostało wyróżnione prestiżowym Diamentem za całokształt swojej działalności w konkursie European Quality Certificate. Z kolei uhonorowaniem działań związanych z gospodarowaniem powierzonymi zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu zarządzania w zakresie profesjonalizmu, jakości, bezpieczeństwa i wiarygodności gospodarczej, jest przyznany w 2015 roku tytuł Lidera Zarządzania Nieruchomościami. Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TTBS zostało również docenione w największym ogólnopolskim konkursie „Jakość Roku” organizowanym przez Fundację Qualitas, którego celem jest promocja jakości świadczonych usług. W jego dwóch kolejnych edycjach (2013 i 2014 r.) Spółka została wyróżniona tytułem „Jakość Roku” w kategorii usługa, za budowę mieszkań na zasadach najmu. Toruńskie TBS Sp. z o. o. nie otrzymuje jednak nagród za samą jakość, docenione zostają także wybudowane inwestycje. W tym roku kompleks budynków na Osiedlu Mieszkaniowym Glinki został nagrodzony II miejscem w ogólnopolskim konkursie „INWESTYCJA ROKU”. Należy także wspomnieć o specjalnej nagrodzie za liczbę podłączonych mieszkań do sieci miejskiej, ufundowaną przez PGE Toruń S.A. w wysokości 30 tys. zł. Środki te Spółka planuje przeznaczyć na budowę placu rekreacyjnego przy budynkach realizowanych na osiedlu Jar lub na inny cel służący całej społeczności. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska z siedzibą w Toruniu.

 

(fot. 1 – Toruńskie TBS)

(fot. 2 – Toruńskie TBS)

(fot. 3 – Toruńskie TBS)

Wydania archiwalne