Jubileusz w dobrej kondycji

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” funkcjonuje już od 25 lat w malowniczej dzielnicy Ochota. Głównym kierunkiem działalności jest bieżąca obsługa posiadanych zasobów, w celu sukcesywnego podwyższania standardów lokalowych. Spółdzielnia prowadzi również aktywną działalność społeczno-kulturalną kierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Wyłącznie z własnych środków

WSM „Rakowiec” dysponuje 63 budynkami z 4665 lokalami mieszkalnymi, 27 zespołami garażowymi oraz pawilonami handlowo-usługowymi. Spółdzielnia prowadzi gospodarkę remontową zasobów mającą na celu optymalizację kosztów ciepła, co pozwoliło na uzyskanie tzw. białych certyfikatów. Budynki mają docieplone stropodachy, opomiarowane lokale mieszkalne i części wspólne, wymienioną stolarkę okienną i drzwiową. Kontynuowane są roboty budowlane elewacji budynków, których kolorystykę wybierają mieszkańcy poprzez organy samorządowe (Rady Kolonii). Modernizowana jest instalacja elektryczna na energooszczędne źródła światła. – Wszystkie remonty są finansowane z własnych środków, bez korzystania z kredytów, przy niezmienianej od lat stawce na fundusz remontowy – podkreśla Henryka Chmielewska-Pleczeluk Prezes Zarządu WSM „Rakowiec”. – Jest to możliwe dzięki zasilaniu nadwyżką bilansową z działalności gospodarczej, a także dobrej kondycji finansowej pozwalającej na uzyskiwanie wskaźników wyższych od pożądanych. Stabilna działalność jest zauważana i nagradzana. W 2018 roku Prezes Spółdzielni odebrała „Super Wiktorię Menagera Roku Spółdzielczości” z rąk kapituły Fundacji „Warto im Pomóc”, w bieżącym zaś tytuł „Dobrej Spółdzielni 2019” przyznany przez redakcję Strefy Gospodarki.

Z nastawieniem na kulturę

W ramach działalności statutowej funkcjonuje Dom Kultury „Rakowiec”, którego oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców. Mogą oni korzystać z prelekcji, warsztatów relaksacyjnych, a także Koła Brydżowego. W DK „Rakowiec” odbywają się zajęcia szermierki historycznej, grupy malarskiej, taneczne, gordonowskie dla dzieci, spotkania teatralne „Ochockie lato Teatralne”, Kulturalne piątki przy Wiślickiej, wieczory poetycko-balladowe oraz koncerty. Przy Domu Kultury działa zespół wokalny „Miraż”. Oferta kulturalna obejmuje również współpracę ze Szkołą Podstawową nr 10 im. G. Piramowicza oraz sąsiadującymi przedszkolami. Działalność społeczna jest finansowana z odpisu dla członków spółdzielni oraz części nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej.

 

(fot. 1 – WSM Rakowiec)

Wydania archiwalne