Najważniejsi są klienci

Od początku istnienia bankowości spółdzielczej, bs-y jako spółdzielnie finansowe wspierają zarówno przedsiębiorczość, jak i społeczność lokalną. Są odpowiedzią na potrzebę bliskiego partnerstwa finansowego rozumiejącego potrzeby swoich klientów „tu i teraz”. Właśnie to je wyróżnia. W czasach kryzysów banki spółdzielcze rozumiejąc potrzeby swoich klientów stanowiły dla nich realne wsparcie, utrzymując finansowanie, podczas gdy banki komercyjne ograniczały ryzyko poszczególnych “linii biznesowych”.

Jednym z najbardziej wyróżniających się przedstawicieli tego sektora, jest tegoroczny laureat Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2019 – Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który już blisko 160 lat swoimi działaniami aktywnie wspiera przedsiębiorczość i ludność na terenie swojego działania, tj. w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz pomorskim. Bank ten jest zarazem przykładem spółdzielni finansowej XXI wieku, zarówno w wymiarze zakresu i jakości świadczonych usług, jak i, a właściwie przede wszystkim, spełnienia wszystkich norm prawnych obowiązujących banki działające w Polsce, np. PKO BP, ING. Czasy pokryzysowe zaowocowały wydaniem szeregu nowych regulacji (blisko 50), których celem było “uszczelnienie” systemu bankowego oraz poprawa jego odporności na wstrząsy w gospodarce. BS Brodnica jest przykładem banku, który potrafił skutecznie dostosować się do nowych wymagań, nie tracąc przy tym jednego z podstawowych czynników przewagi konkurencyjnej, tj. swojego indywidualnego podejścia do klienta i elastyczności. Konsekwentna realizacja tego podejścia, będącego odzwierciedleniem misji BS Brodnica, przekłada się na osiągane bardzo dobre wyniki działalności oraz podstawowe wskaźniki Banku.

 

(fot. 1 – ROE)

 

(fot. 2 – C/I)

 

(fot. 3 – Pokrycie rezerwami kredytów zagrożonych w BS Brodnica)

 

(fot. 4 – Suma bilansowa BS Brodnica)

 

Jak wynika z m.in. zaprezentowanych powyżej danych BS Brodnica jest bankiem, który w unikalny sposób łączy najlepsze cechy bankowości spółdzielczej z efektywnością działania, która pozwala mu z powodzeniem konkurować z wieloma bankami komercyjnymi.

Kluczem naszego sukcesu są pracownicy – mówi Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy. – Priorytetem jest dla nas utrzymanie i rozwój współpracy z klientami opartej o partnertwo i zaufanie. Nie można budować zaufania klientów bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Rozwój pracowników jest więc przez nas traktowany priorytetowo.

Jak pokazują najnowsze badania, sektor finansowy dostarcza rozwiązania przekraczające potrzeby większości z nas: – Rozwój usług bankowości mobilnej i elektronicznej jest olbrzymi. My jako podmioty profesjonalne musimy jednak pamiętać, iż jest on związany z nowymi obszarami ryzyka. Cyberbezpieczeństwo stanowi dla nas zawsze jeden z podstawowych czynników determinujących działania Banku – dodaje Grzegorz Głowacki Członek Zarządu ds. Informatyki i Innowacji Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Wydania archiwalne