„Jeśli dobrze ochronimy Klientów – z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni”

„Jeśli dobrze ochronimy Klientów – z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni”

Bieżący czas pandemii zweryfikował wiele dotychczasowych paradygmatów gospodarczych. Zakłócając łańcuchy dostaw czy uniemożliwiając zwykłe prowadzenie biznesu uwypuklił również zależności, jakie występują w gospodarce zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jak nigdy dotąd potrzebujemy teraz solidarnego podejścia i współpracy dla odbudowy gospodarki.

– W licznych rozmowach na temat aktualnej sytuacji gospodarczej, w których ostatnio uczestniczyłem, często spotykałem się ze stwierdzeniem, że pomoc w walce ze skutkami koronawirusa kierowana jest tylko przez Państwo i aby sprawnie z niej korzystać należy posiadać konto w dużym banku – zauważa Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy. – Poglądowi temu skutecznie przeczy Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Jest to co prawda jeden z największych banków spółdzielczych w kraju, ale zdecydowanie nie należy do pierwszej dziesiątki największych instytucji finansowych w Polsce. Nie przeszkadza mu to jednak aktywnie wspierać swoich Klientów w trudnych i nietypowych dla nas wszystkich czasach. Wręcz przeciwnie, jako regionalny lider finansowy wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę o potrzebach lokalnych przedsiębiorstw.
Od samego początku pandemii Bank Spółdzielczy w Brodnicy aktywnie włączył się i organizował wsparcie dla swoich Klientów, zarówno poprzez kanały elektronicznej komunikacji, jak i sieć blisko pięćdziesięciu placówek zlokalizowanych na terenie czterech województw, które mimo rozprzestrzeniającej się pandemii pozostały otwarte.
BS Brodnica nie ograniczył się wyłącznie do uczestnictwa w rządowych programach wsparcia, takich jak subwencje PFR, które od pierwszych dni funkcjonowania projektu były zresztą dostępne za pośrednictwem bankowości internetowej Banku. Bank jest jednym z sygnatariuszy moratorium pozaustawowego, na bazie którego banki skupione wokół Związku Banków Polskich, podjęły we własnym zakresie działania zapewniające płynność polskim firmom. Pozwoliło to na przekazanie łącznie ponad 100 mln zł subwencji, przesunięcie terminu spłat kredytów o wartości ponad 150 mln zł czy udzielenie blisko 60 mln zł kredytów z gwarancjami BGK. Podejmowane przez Bank starania znajdują swoje odzwierciedlenie w rosnącym gronie zadowolonych Klientów i sympatyków Banku.

(fot. 1 -BS Brodnica)

Wydania archiwalne