Z naciskiem na wynik ekonomiczny

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach od ponad stu lat buduje swoją pozycję na rynkach finansowych w oparciu o lokalny kapitał. Stabilność działania i ochronę interesów klientów zapewnia zrzeszenie w Spółdzielczej Grupie Bankowej, utworzonej przy Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Bank inwestuje w nowoczesne technologie, warunkujące poszerzenie katalogu oferowanych usług, kładąc przy tym duży nacisk na rozwój bankowości elektronicznej. Najważniejszym celem wszelkich działań podejmowanych przez Zarząd Banku, jest korzystny wynik ekonomiczny zapewniający stabilny i dynamiczny rozwój, satysfakcjonujący udziałowców i klientów.

Trzykrotnie mocniejsi

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach zrzesza obecnie blisko 500 członków. Jednostkę podstawową stanowi Centrala Banku z siedzibą w Sierakowicach, posiadająca oddziały w Sulęczynie, Lini i Chmielnie oraz Punkt Kasowy w Urzędzie Gminy w Sierakowicach. Bank obsługuje przede wszystkim klientów indywidualnych, a także małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne oraz wiele samorządów. – Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zwiększyliśmy ponad trzykrotnie fundusze własne, z 12 mln zł do 40 mln zł na koniec maja 2020 roku – podkreśla Roman Dawidowski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. – Daje nam to mocną pozycję na rynku, a także stwarza możliwość dalszego niezachwianego rozwoju i spełnienia wymogów nadzorczych. Kadra zarządzająca dąży do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i stabilności prowadzonej działalności, a nasi pracownicy gotowi są do profesjonalnej obsługi klientów. Bank realizuje wymogi współczesnej bankowości, strategię opartą o misję partnerstwa, współpracy i pomocy, głównie w oparciu o finansowanie działań inwestycyjnych i obrotowych firm będących wieloletnimi klientami Banku.

Przez ostatnie lata Bank Spółdzielczy w Sierakowicach skupiał się na dostosowywaniu placówek bankowych do współczesnych standardów, zwłaszcza w zakresie obsługi klientów. W ramach tych działań powstały nowoczesne lokale bankowe, w których profesjonalna i przyjazna obsługa jest bardzo wysoko oceniana przez klientów. Synonimem nowoczesności jest ponadto bankowość mobilna i wzrastający obrót bezgotówkowy. W 2019 roku oddano do użytku zmodernizowany oddział w Lini. Został o wzbogacony o nowe pomieszczenia z nowoczesną infrastrukturą, które przyczyniły się do poprawy warunków pracy pracowników, komfortu obsługi klientów oraz pozytywnego wizerunku Banku.

Ze społecznym zaangażowaniem

Praca Banku to nie tylko usługi i produkty bankowe, ale również zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Finansowe wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym czy sportowym jest powinnością Banku z uwagi na jego „spółdzielczy” charakter. Bank jest współorganizatorem wielu lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych na obsługiwanym terenie. Dofinansowuje działania społeczne wielu szkół, organizacji społecznych, kościoła, straży pożarnych. Jest współzałożycielem Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej. W 2015 roku Bank był sponsorem I Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster”. W pierwszej edycji Festiwalu zaprezetowało się 500 artystów z całego kraju, a także 14 chórów zarówno kościelnych, jak i świeckich. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach wspiera również aktywność sportową. Imprezą, która na stałe weszła do kalendarza wydarzeń, jest Wakacyjny Turnieju o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, rozgrywany na stadionie gminnym. Organizatorem Turnieju jest Gminny Klub Sportowy w Sierakowicach sponsorem zaś, podobnie jak miejscowej drużyny GKS BS Sierakowice, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Bank, są liczne nagrody i wyróżnienia, a także otrzymane podziękowania i dyplomy za wspieranie lokalnych inicjatyw. W czerwcu 2019 roku został on uhonorowany wyróżnieniem „Palladowy HIT”, za innowacyjne działania Banku Spółdzielczego w szeroko rozumianych obszarach biznesowych i społecznych w oparciu o atrakcyjność oferty, doświadczenie kadr oraz 120-letnią tradycję Banku. Natomiast rok wcześniej otrzymał tytuł „Hit Grad Prix 2018”, podczas Gali Laureatów „Gospodarczo-Samorządowych HIT Pomorza i Kujaw. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach może również poszczycić się tytułem „Przyjaciela Gminy Sierakowice”, za umocnienie bankowości spółdzielczej oraz aktywną służbę na rzecz Kaszub jako lokalnego środowiska, a jego Prezes tytułem Lidera Spółdzielczości w Polsce. – Postrzeganie Banku jako instytucji odpowiedzialnej, godnej zaufania, wiarygodnej i solidnej jest dla nas bardzo cenne. Tym bardziej, że wynika z unikatowej historii i jest rezultatem wielu lat konsekwentnych i spójnych działań. Taka przeszłość i teraźniejszość daje prawo do optymizmu i odważnego patrzenia w przyszłość – podsumowuje Prezes R. Dawidowski.

Trochę historii…

Bank Ludowy w Sierakowicach rozpoczął działalność 6 grudnia 1899 roku pod przewodnictwem księdza Bernarda Łosińskiego i z jego inicjatywy odbyło się założycielskie Walne Zgromadzenie Banku Ludowego w Sierakowicach. Jest to historycznie 6. bank w województwie pomorskim i 4. istniejący do dzisiaj. Do dziś zachowała się książka protokołów, która jest dokumentem historycznym, ilustrującym działalność Banku od dnia założenia do chwili obecnej. Bank w pierwszych latach był niedużą placówką. W ciągu kolejnych lat jego działalność rozszerzała się i w 1939 roku liczył już 47 członków. W latach okupacji zarządzeniem władz hitlerowskich działalność została zawieszona. 16 września 1945 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Banku, które wznawia jego działalność. W pierwszych latach powojennych zyski osiągane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach były niskie. Dopiero od roku 1957 następuje dynamiczny wzrost dochodów, które systematycznie rosną. W latach 1990-1997 następuje dalszy dynamiczny rozwój Banku. Osiąga on bardzo dobre wyniki finansowe i awansuje do czołówki najlepszych banków województwa gdańskiego. Od 1995 roku Bank Spółdzielczy w Sierakowicach jest zrzeszony w Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym S.A w Bydgoszczy. Dwa lata później rozszerza swą działalność o teren gminy Chmielne, przyłączając tamtejszy Bank Spółdzielczy do swoich struktur. W 1999 roku Bank obchodzi jubileusz 100-lecia swej działalności i otrzymuje honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla gminy Sierakowice”. W 2001 roku, w związku z przyłączeniem PKBR SA w Bydgoszczy do Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach podejmuje strategiczną decyzję o zrzeszeniu w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu. Cztery lata później rozszerza swoją działalność o teren gminy Sulęczyno, przejmując na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego NBP tamtejszy Bank Spółdzielczy. W 2007 roku Bank Spółdzielczy w Sierakowicach poszerza działalność o punkt kasowy w Sierakowicach w siedzibie Urzędu Gminy oraz punkt kasowy w Kartuzach, w siedzibie Urzędu Skarbowego. Dodatkowo wprowadzono nowe usługi i produkty, m.in. Internet Banking oraz własne bankomaty na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego, a ostatnio rozwinięto bankowość, m.in. mobilną, przez otwarcie 24h strefy obsługi klienta i inne płatności mobilne.

(fot. 1 – BS Sierakowice)

(fot. 2 – BS Sierakowice)

(fot. 3 – BS Sierakowice)

Wydania archiwalne