Dobry pomysł na HR

Z Grzegorzem Kowalskim Prezesem Zarządu – Dyrektorem Finansowym Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. – Laureata Programu Odpowiedzialny Pracodawca Lider X–lecia rozmawia Dyrektor Personalna spółki Małgorzata Jeżewska.

– Dobroplast znalazł się w gronie Laureatów Odpowiedzialny Lider X-lecia w zakresie HR. Co według Ciebie szczególnie wpłynęło na dojście do tego momentu?

– Kluczem do sukcesu są jasno określone cele i strategia działania. W naszej firmie pracownicy stanowią największą wartość. To dzięki ich zaangażowaniu możemy wciąż się rozwijać i utrzymywać pozycję lidera rynku.
Bardzo się cieszę się z osiągnięcia tego tytułu, gdyż w ten sposób została doceniona nasza codzienna praca nad zmianami w obszarze zarządzania ludźmi. W zakresie zapewnienia pracownikom na tyle odpowiednich warunków pracy, a nie tylko tych wymaganych przez prawo, chcemy wzbudzić chęci zatrzymania się u nas na dłużej – ze względu na przejrzyste warunki zatrudnienia, sprawiedliwe traktowanie, czy fajne grono współpracowników. Utrzymanie stabilności zatrudnienia w branży produkcyjnej w obecnych czasach stanowi nie lada wyzwanie.
W ciągu ostatnich lat, a w szczególności po 2013 i wejściu w skład szwajcarskiego koncernu Arbonia (wówczas AFG), wdrożyliśmy wiele zmian w naszej firmie.
Zmieniamy technikalia – unowocześniamy sukcesywnie park maszynowy, wprowadzamy nowe produkty i technologie, ale również, i jest to proces tak samo ważny, zmieniamy się w obszarach pracowniczych, modernizujemy kulturę organizacyjną, podnosimy standardy bezpieczeństwa pracy, a także włączamy naszych pracowników w te zmiany – są ich celem a jednocześnie ich impulsem.
Ważnym elementem jest poczucie bezpieczeństwa pracowników, nie tylko w obszarze technicznym, lecz także socjalnym, chociażby przez zawieranie stałych umów o pracę, czy zapewnienie transportu między miejscem zamieszkania a pracą lub elastyczne podejście do kwestii opieki nad dziećmi. Naszym pracownikom dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zarówno w zakresie kompetencji zawodowych, jak i językowych.

– Jak Dobroplast poradził sobie i radzi z pandemią?

– Tak, czas pandemii to niezwykły egzamin, z którym przyszło się nam zmierzyć. Ten okres spowodował jeszcze silniejszą potrzebę zbudowania bezpiecznego miejsca pracy, nie tylko pod kątem higieny i uniemożliwienia zakażenia się koronawirusem, lecz także wzmocnienia wśród pracowników poczucia stabilności zatrudnienia. Nasi pracownicy mieli dodatkowe troski i zmartwienia i mogę powiedzieć, że przynajmniej w kwestiach pracy nie musieli się niczym przejmować. Oczywiście by zapewnić maksimum bezpieczeństwa, poza udostępnieniem pracownikom podstawowych środków higienicznych w każdym miejscu pracy, jak płyny dezynfekujące czy maseczki, przeprowadziliśmy masowe przesiewowe bezpłatne testy w kierunku COVID-19. Zachęcaliśmy ich do tego między innymi poprzez loterię z nagrodami dla uczestników testów. Działania te pozwoliły nam zminimalizować ryzyko powstania czy rozwoju ogniska chorobowego w naszej firmie. Zapewniliśmy odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi zmianami i umożliwiliśmy pracę zdalną tam gdzie było to możliwe. Do tej pory każdy z pracowników ma możliwość wykonania testu w kierunku COVID-19 na terenie firmy. Dodatkowo podjęliśmy decyzję o finansowym wsparciu lokalnych szpitali w walce z pandemią.

– W jakich kierunkach widzisz potrzebę rozwoju naszych pracowników, aby sprostać zadaniom stawianym przed Dobroplast?

– Za każdym, nawet najdrobniejszym sukcesem firmy, stoją ludzie w niej pracujący. Dlatego też naszą długoterminową strategią jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i programy dofinansowujące aktywności zwiększające poczucie komfortu pracy w naszej firmie. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, uruchomiliśmy darmowy dowóz pracowników do pracy – nie tylko tych produkcyjnych, lecz także biurowych. Ważnym elementem jest kontynuowanie budowania postaw związanych z wartościami naszej firmy jak: Odpowiedzialność, Współpraca, Zaangażowanie, czy Zaufanie. Pozwoli nam zrobić kolejny bardzo ważny krok w rozwoju Dobroplastu.
Bez zasobów ludzkich żadna zmiana nie miałaby racji bytu. Otwartość, chęć zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i wytrwałe dążenie do realizacji wspólnie wyznaczonych celów pozwala nam rozwijać się na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania firmy.
Początkowo spółka funkcjonowała tylko na rynku polskim, z czasem przerodziła się w organizację europejską z europejskimi standardami. W segmencie naszej działalności bardzo ważny jest rozwój i sprostanie wymogom rynków, na które sprzedajemy swoje produkty. Bez wiary w sukces firmy, bez chęci rozwoju i bez zaangażowania naszych pracowników w krótkim czasie nie byłoby możliwe wprowadzenie nowego rozwiązania spełniającego wyśrubowane warunki techniczne na polskim rynku, jakim jest nasz system Investline, gwarantujący przenikalność cieplną okna na poziomie Uw≤0.9 W/m2K. W trudnym okresie pandemii i wszystkich ograniczeń w przemieszczaniu ludzi i problemów logistycznych, udało nam się w wyjątkowo krótkim czasie stworzyć nowoczesny produkt, który, jesteśmy przekonani, będzie naszą wizytówką przez najbliższe parę lat.
Ale najważniejsze w naszej pracy jest bycie wiernym zasadzie, że firmę stanowią ludzie i to oni są kluczową wartością, najwspanialszym aktywem który posiadamy w naszej działalności.

(fot. 1 – Grzegorz Kowalski Prezes Zarządu – Dyrektor Finansowy firmy Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.)

Wydania archiwalne