Tu jeździ młodość!

Tak z całą pewnością mogą powiedzieć pasażerowie korzystający na co dzień z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu. Stwierdzenie to jest w pełni uzasadnione, ponieważ wiek wszystkich autobusów wykorzystywanych do obsługi linii komunikacyjnych w mieście nie przekracza pięciu lat. „Młodość” taboru plasuje Spółkę w ścisłej krajowej czołówce, podnosząc przy tym wysoko poprzeczkę innym przewoźnikom z branży.

Od „Elektromobilnego Opola” …

MZK w Opolu eksploatuje obecnie 94 nowoczesne autobusy, które obsługują 18 linii dziennych i 5 nocnych na terenie miasta oraz część gmin ościennych. W 2019 roku przewiozły one blisko 21 mln pasażerów, zaś w minionym – ze wzlędu na pandemię koronawirusa – ponad 12,4 mln. – Pomimo trudności, 2020 rok zapisze się na kartach historii Spółki zarówno jako czas kończący realizację przełomowych inwestycji, jak i okres, w którym zapoczątkowane zostały całkowicie nowe przedsięwzięcia – podkreśla Tadeusz Stadnicki Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa Spółki. – Ciągły rozwój i wdrażanie coraz to nowszych technologii i rozwiązań, na dobre wpisały się już w charakterystykę i sposób funkcjonowania naszej firmy. Bardzo ważnym elementem stała się cyfryzacja procesów w obszarze obsługi pasażera i związane z nią liczne udogodnienia. Działania te zakończyły się wdrożeniem systemu obsługi pasażera, którego funkcjonalność obejmuje od systemów biletów elektronicznych, przez multikanałową dystrybucję, w tym biletomaty stacjonarne i mobilne, e-sklep, dwusystemowe kasowniki, po dynamiczną informację pasażerską przystankową, pokładową i mobilną.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Spółka realizuje wraz z Gminą Opole projekt pn. „Elektromobilne Opole”, przewidziany na lata 2019-2022. Obejmuje on zakup 5. nowych autobusów elektrycznych, akumulatorowych typu maxi, dostosowanych do szybkiego ładowania w technologii pantografowej oraz plug-in. Inwestycja ta przewiduje również powstanie pełnej infrastruktury technicznej niezbędnej do ładowania autobusów, w tym również na zajezdni MZK. Łączna wartość brutto projektu wyniesie 20,3 mln zł.

… do „Zielonego Transportu Publicznego”

We współpracy z Urzędem Miasta Opola, Miejski Zakład Komunikacyjny uczestniczy również w realizacji projektu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Zielony Transport Publiczny”. Projekt ten obejmuje zakup 9. autobusów typu MAXI o długości 12 m, a także budowę pantografowej stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz zakup i instalację 4. dwustanowiskowych ładowarek plug-in na zajezdnię. Łączna wartość projektu przewidzianego do realizacji w latach 2021-2023, wyniesie 33,9 mln zł brutto.

(fot. 1 – MZK Opole)

Wydania archiwalne