BIO-DEGRA – czyli to, co najlepsze w recyklingu

Do degradacji środowiska naturalnego w największym stopniu przyczynia się człowiek. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą, czyli w oparciu o zrównoważony rozwój. Służą temu rozmaite działania mające na celu ochronę środowiska. Często jednak stajemy przed poważnym dylematem: rozwój gospodarczy albo ochrona przyrody.

Od ponad dekady producenci kompostu wytworzonego z selektywnie zebranych bioodpadów, dążą do przekwalifikowania go na wartościowy produkt o właściwościach nawozowych. W znajdującej się nieopodal Łodzi gminie Kowiesy, planowana jest budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego. Inwestycja ta ma pokazać, że z problematycznych dotychczas odpadów może powstać produkt, który przyniesie korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Założeniem spółki BIO-DEGRA jest przetwarzanie około 150 tys. ton rocznie. Dostępne dane wskazują, że w Polsce istnieje duży potencjał i można liczyć, iż ilość bioodpadów trafiających do instalacji w najbliższym czasie znacznie wzrośnie. Ambitne działania spółki BIO-DEGRA zostały docenione przez Redakcję „Strefy Gospodarki”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” i nagrodzone tytułem Konsumencki Lider Jakości – Debiut Roku 2021, w ramach kategorii „Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami”.

Z BIO-DEGRA to możliwe…

Dotychczasowa działalność firmy, związana jest z gospodarką odpadową. Firma ma w swoim portfolio liczne projekty, a spektrum jej działalności jest bardzo szerokie. Spółka od ponad 7. lat zajmuje się rekultywacją składowisk odpadów i wywozem odpadów wielkogabarytowych, jak również transportem i sprzedażą kruszyw. Profesjonalna obsługa klientów oraz działalność zgodna z restrykcyjnymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi efektywnego zarządzania gospodarką odpadami, jest możliwa dzięki stałemu rozwojowi firmy, a także rozwojowi pracowników. Dzięki profesjonalnemu zespołowi, firma oferuje pełne wsparcie w prawidłowym sklasyfikowaniu odpadów oraz ustaleniu ich najefektywniejszego zagospodarowania. Ta wiedza i doświadczenie pozwalają także na prawidłowe ich przechowywanie, transport oraz utylizację. Dotyczy to zarówno odpadów stałych, jak i ciekłych, ponieważ BIO-DEGRA dysponuje niezbędnym, zgodnym z wytycznymi sprzętem zarówno do przechowywania, transportu oraz utylizacji odpadów pochodzących z różnych procesów produkcyjnych oraz technologicznych. Są to pojemniki, kontenery, maszyny, co sprawia, że świadczyć może swoje usługi na najwyższym poziomie.

Naturalnie dobry partner

Każda działalność gospodarcza wiąże się produkcją odpadów. Należy pamiętać, że ich właściwe składowanie, późniejszy recykling lub utylizacja, wpływają w znaczący sposób – przede wszystkim ekonomiczny – na działalność całego przedsiębiorstwa. Rosnąca konsumpcją oraz co za tym idzie produkcja wszelkiego rodzaju odpadów doprowadzają do coraz większej degradacji środowiska naturalnego Rozwój gospodarczy oraz technologiczny również bardzo negatywnie odbija się na środowisku. Do zanieczyszczeń,, wód, gruntów oraz powietrza – dóbr, które należą do całego społeczeństwa, do nas wszystkich – przyczyniamy się my sami ludzie. Na rynku istnieje bardzo wiele podmiotów świadczących usługi doradztwa prawidłowej klasyfikacji odpadów, ich odbioru, bądź przechowywania. Rozwój tej branży jest motywowany wspomnianym wcześniej rozwojem gospodarczym. Wśród tak bogatej oferty na rynku warto zwrócić się do firmy, która da nam gwarancję tego, że nasze odpady nie wpłyną na dalszą degradację środowiska i zostaną prawidłowo zabezpieczone. BIO-DEGRA to partner godny zaufania. Spółka od lat współpracuje z różnego rodzaju podmiotami, a do każdego ze swoich kontrahentów, podchodzi indywidualnie, tak aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie odpadami. To wieloletnie istnienie na rynku, doświadczona kadra, nowoczesne zaplecze mechaniczne, wszelkie zgody i pozwolenia administracyjne sprawiają, iż jest to firma godna polecenia. Przestrzegając norm unijnych oraz zachowując wszelkie wytyczne zgodne z ochroną środowiska i działalnością proekologiczną BIO-DEGRA ma realne szanse, aby jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność na rynku. W swoich dalszych planach firma ma na celu stać się jeszcze bardziej proekologicznym przedsiębiorstwem.

(fot. 1 -BIO-DEGRA)

(fot. 2 -BIO-DEGRA)

Wydania archiwalne