Gdańskie TBS – lider jest tylko jeden!

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., będące w 100% własnością miasta, może poszczycić się nie tylko pozycją niekwestionowanego lidera lokalnego rynku nowych mieszkań budowanych pod wynajem, ale również zwycięstwem w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Od początku swojej działalności Spółka realizuje cele polityki mieszkaniowej miasta zawarte w Strategii Rozwoju Gdańska, zapewniając dostęp do lokali mieszkalnych na zasadach nierynkowych, wg kryteriów określonych przez Gminę Miasta Gdańska.

 

Z wszechstronnym wsparciem finansowym

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało założone w 1996 roku. W ciągu ponad świerćwiecza swojego istnienia, Spółka wybudowała 48 budynków wielorodzinnych z 1776 mieszkaniami na wynajem, 368 garaży i 22 lokali użytkowych, o łącznej powierzchni blisko 100 tys. m². – Przy realizacji poszczególnych zadań korzystaliśmy ze wsparcia w ramach programów rządowych, takich jak: preferencyjne kredyty ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, bezzwrotne wsparcie dla gminy współfinansującej budowę mieszkań czynszowych z Funduszu Dopłat, czy preferencyjne kredyty w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego  – wylicza Wojciech Szymański Prezes Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. –  W latach 2014-2015 Spółka realizowała projekt miejski pod nazwą „Termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku-Ujeścisku przy ul. Jeleniogórskiej polegający na wymianie obecnego elektrycznego systemu ogrzewania na system centralnego ogrzewania”, w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Funkcje miejskie i metropolitalne, infrastruktura rozwoju miast dla 430 mieszkań w 9 budynkach. Wartość brutto inwestycji wyniosła ponad 4,3 mln zł, wartość pożyczki w ramach programu JESSICA – blisko 3 mln zł. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskało również dofinansowanie w formie preferencyjnych kredytów w ramach wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, w łącznej wysokości ponad 1,6 mln zł. Z kolei Gmina Miasta Gdańska otrzymała bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach finansowego wsparcia tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, w wysokości 1,2 mln zł. – Jesteśmy pierwszym inwestorem na Pomorzu i jednym z kilku w Polsce, który w ramach jednej inwestycji pozyskał finansowanie z trzech rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego – podkreśla z satysfakcją Prezes W. Szymański. Warto również podkreślić, iż lokatorzy otrzymują dopłaty do czynszu, jako pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (program „Mieszkanie na Start”).

 

W stronę pierwszego Centrum Aktywności Lokalnej

W 2020 roku Gdańskie TBS zrealizowało 3 kolejne budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 2,8 tys. m², w których znalazło się 55 lokali, a także 11 garaży (236,5 m²). Spółka rozpoczęła również budowę czterech budynków z 127 mieszkaniami, które powiększą już istniejący zasób o liczbie 1776 lokali mieszkalnych. Zrealizowane mieszkania zostaną wynajęte Gminie Miasta Gdańska, a następnie podnajęte osobom wymagającym pomocy mieszkaniowej, według stawek obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym. Na realizację tej inwestycji Gmina uzyskała najwyższe jak dotychczas bezzwrotne wsparcie z programów rządowych w łącznej wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia. W związku z potrzebą utworzenia nowych centrów lokalnych w południowych dzielnicach Gdańska, tak aby przestały pełnić wyłącznie funkcje tzw. „sypialni”, władze Gdańska podjęły decyzję o budowie pierwszego w mieście Centrum Aktywności Lokalnej. Realizacja tego zadania została powierzona Gdańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Roboty budowlane zostały zakończone na początku lutego 2021 roku i w kwietniu oddano do użytku pierwszy w mieście budynek dla lokalnej społeczności o powierzchni 1492 m². Mieszczą się w nim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Pracy Socjalnej i Edukacji Społecznej, Biblioteka oraz Centrum Integracji Sąsiedzkiej. W Centrum Aktywności Lokalnej prowadzona jest działalność edukacyjna dla dzieci, młodzieży i seniorów. Gdańskie TBS angażuje się również w szereg innych działań dotyczących lokalnej społeczności, wspierając m.in. akcje sprzątania świata, biegi przełajowe, święta dzielnic Gdańska czy sponsorując letnie koncerty plenerowe.

 

Nie tylko dobra lokalizacja

Osiedla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego są zlokalizowane w czterech dzielnicach miasta: Ujeścisko-Łostowicach, Chełmie, Stogach i Letnicy. Charakteryzuje je bardzo dobre skomunikowanie z centrum Gdańska. Mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz szkół i przedszkoli. W zasobach Spółki znajduje się Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Gdańsku, posterunek Straży Miejskiej,  Przychodnia Medyczna Gdańsk Południe, gabinet stomatologiczny, punkt przedszkolny oraz sklepy i usługi. Na osiedlach funkcjonują place zabaw, siłownie zewnętrzne i punkty widokowe. Każdy najemca ma możliwość bieżącego podglądu własnej kartoteki na „Platformie Wymiany Informacji” (dawnej „Strefie Lokatora”), działającej na stronie internetowej Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – www.gtbs.pl

Dobra lokalizacja osiedli oraz udogodnienia dla mieszkańców spotkały się z uznaniem licznych gremiów zewnętrznych, a inwestycje realizowane przez Spółkę były wieloktrotnie nagradzane. Gdańskie TBS może poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem w konkursie „Budowa Roku 2003”, organizowanym przez PZITB i pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, za realizację budunku mieszkalnego wierorodzinnego z usługami medycznymi w Gdańsku. Spółka okazała się również najlepsza w Ogólnopolskim Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2022, zajmując pozycję lidera w doborowej stawce TBS-ów z całego kraju.

 

(Gdańskie TBS_fot. 1)

(Gdańskie TBS_fot. 2)

(Gdańskie TBS_fot. 3)

(Gdańskie TBS_fot. 4)

Wydania archiwalne