Od Podlaskiej Wytwórni Samolotów do… Powszechnej Spółdzielni Spożywców

Od Podlaskiej Wytwórni Samolotów do… Powszechnej Spółdzielni Spożywców

„Społem” PSS w Białej Podlaskiej, funkcjonująca nieprzerwanie od 92. lat, jest jedną z najstarszych Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Polsce. Została ona utworzona z inicjatywy pracowników Podlaskiej Wytwórni Samolotów, a działalność handlowa była początkowo prowadzona w małym sklepie przy ulicy Łomaskiej. Obecnie Spółdzielnia dysponuje 12 sklepami spożywczymi, Spółdzielczym Domem Handlowym „Sawko”, restauracją „Stylowa” oraz Zakładem Piekarsko-Ciastkarskim, świadczy również usługi związane z wynajmem lokali. Ponadto Spółdzielcy z Białej Podlaskiej mogą pochwalić się własnymi chórem i kapelą, a także czołowymi lokatami zajmowanymi w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców.

 

Z wszechstronną działalnością

W Statucie PSS w Białej Podlaskiej wpisany jest nie tylko sprawnie funkcjonujący handel detaliczny, ale także produkcja piekarsko-ciastkarska, gastronomia oraz sprzedaż usług. W 2022 roku największa działalność – handel detaliczny, była  realizowana w 12 sklepach spożywczych o powierzchniach sprzedażowych od 100 do 500 m², a także w Spółdzielczym Domu Handlowym „Sawko” o powierzchni sprzedażowej wynoszącej 947 m². Ten ostatni dysponuje dwoma poziomami kondygnacyjnymi i szczyci się „Salonem Eleganza – świat dobrych ubrań”. Produkcja pieczywa i ciasta prowadzona jest w Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim przy ul. Północnej, gdzie zatrudnionych jest 44 pracowników. „Społem” PSS w Białej Podlaskiej to również gastronomia. Restauracja „Stylowa” zatrudniała w 2022 roku pracowników na 21 etatach. Spółdzielnia prowadzi ponadto sprzedaż usług – głównie jest to wynajem lokali i innych obiektów. W 2022 roku była ona wyższa niż rok wcześniej o 18,4%

Inwestycje i remonty

W 2022 roku zrealizowano wiele rożnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Najważniejszym z nich było wyposażenie Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego i wybranych sklepów, w urządzenia do wdrożenia produkcji ciasta o wydłużonym czasie rozrostu w warunkach chłodniczych a następnie jego wypieku w sklepach, a także w Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim. Na ten cel Spółdzielnia przeznaczyła najwięcej środków, bo blisko 500 tys. zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w handlu detalicznym wyniosły blisko 367 tys. zł. Złożyły się na nie m.in.:wyspa mroźnicza, cztery piece do wypieku pieczywa drobnego ze schłodzonego ciasta, lady chłodnicze, regał chłodniczy, agregat inwertorowy i szafy chłodnicze. W 2022 roku przeznaczono również ponad 450 tys. zł.  na inwestycje w Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim. Były to m.in. zakupy: komory rozrostowej do zimnego rozrostu, zmywarki firmy Winterhalter, znakownic do bułek i wytwornicy lodu. Wydatki inwestycyjne w kwocie blisko 89 tys. zł, objęły także restaurację „Stylowa”, która została doposażona w zmywarkę Winterhalter, prasę do wyrobów z mięsa tzw. kotleciarkę oraz maszynę do pakowania z matrycą, w tym także w atmosferze gazu obojętnego. W ramach inwestycji zakupiono ponadto dwa samochody dostawcze marki „Opel” (jeden z agregatem chłodniczym). Łącznie wydatki inwestycyjne poniesione w 2022 roku wyniosły 1 185 tys. zł. Poza tym PSS w Białej Podlaskiej wydatkowała blisko 320 tys. zł na remonty, naprawy oraz zakup drobnego sprzętu.

 

„Niebieskie kartoniki” i nowe udziały

Sprzedaż w handlu detalicznym, Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim i restauracji była wspomagana reklamą i promocjami. Najważniejszą formą wsparcia sprzedaży był prowadzony już od blisko 13 lat program lojalnościowy „Społem znaczy razem”. Przy pomocy „niebieskich kartoników” udało się zrealizować w 2022 roku 50,51% całej sprzedaży w sklepach i restauracji. Koszt funkcjonowania tego programu wyniósł 568 tys. zł. Drugi z programów lojalnościowych funkcjonujący tylko w SDH „Sawko”, objął 6,98% całej jego sprzedaży. – Szczegółowe analizy funkcjonowania programów lojalnościowych wskazują na duże przywiązanie posiadaczy „kart lojalnościowych” do naszych sklepów, co przekłada się na opłacalność i potrzebę ich prowadzenia – przekonuje Eugeniusz Mazur, Prezes Zarządu „Społem” PSS w Białej Podlaskiej. – Wzorem lat ubiegłych Sekcja Handlu wydała 17 gazetek reklamowo-handlowych, w tym dwie wspólnie z SDH „Sawko”. Koszty związane z wydawaniem gazetek praktycznie w całości pokrywają dostawcy promowanych i reklamowanych towarów. Reklamy umieszczaliśmy również w miejscowej prasie i radiu, ale najbardziej rozwijała się reklama w internecie – na naszej stronie internetowej, na facebooku i innych formach komunikacji internetowej. Pod koniec 2022 roku Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu aplikacji mobilnej „Społem” w naszej spółdzielni. W ubiegłym roku nabyliśmy również dwa udziały w Krajowej Platformie Handlowej „Społem” Sp. z o.o., z którą rozwijamy handel głównie towarami ze znakiem „Społem”. Zwiększyliśmy o osiem, do trzynastu, swoje udziały w Mazowieckiej Agencji Handlowej Sp. z o.o., z którą również prowadzimy rozliczne transakcje handlowe. Nasze działania zostały ponadto dostrzeżone przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, która w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców uplasowała naszą Spółdzielnię na 3. miejscu, o „oczko” wyżej niż przed rokiem.

 

Otwarci na pomoc i kulturę

„Społem” PSS w Białej Podlaskiej nie jest również obca idea społecznej odpowiedzialności biznesu, a także dbałość o swoich członków i pracowników. Spółdzielnia znana jest z wielu akcji charytatywnych i pomocowych. W 2022 roku  w formie darowizn zostały przekazane towary na kwotę blisko 110 tys. zł. Wśród najważniejszych działań znalazły się m.in. przekazanie pieczywa do Caritasu za kwotę 85 tys. zł., oraz towarów spożywczych do „Azylu” Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, za blisko 14 tys. zł. Na wsparcie mogą także liczyć lokalne kluby sportowe:  MKS „Podlasie” otrzymał wodę mineralną dla zawodników na kwotę 5 400 zł, a AZS obiady dla zawodników za ponad 1 000 zł. Pozostałe darowizny trafiły do punktów pomocy społecznej, przedszkoli i szkół, WOŚP, biblioteki oraz do emerytów i rencistów. Spółdzielnia jest także otwarta na kulturę. W 2022 roku funkcjonował nadal chór „Społem”, który zachwyca słuchaczy zarówno wykonaniem, jak i rozległym repertuarem pieśni patriotycznych, ludowych, biesiadnych żołnierskich i partyzanckich, operetkowych, lirycznych i kościelnych. Był on oklaskiwany podczas licznych występów w kraju i za granicą (2 500 wykonań). W kwietniu 2024 roku chór „Społem” PSS w Białej Podlaskiej będzie obchodził 70-lecie swojej działalności.

 

Wydania archiwalne