Budimex z tytułem Lidera HR

Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR to dla nas ważne wyróżnienie. Cieszymy się, że nasze wysiłki na rzecz tworzenia dobrego miejsca pracy są dostrzegane i doceniane. Mamy świadomość, że współczesny biznes wymaga odpowiedzialności i wrażliwości na zmiany – dotyczy to także rynku pracy. Warunki finansowe to już dziś nie wszystko. Tym, co motywuje i wiąże ludzi z firmą są przestrzeń do rozwoju i wpływ organizacji na otoczenie, środowisko oraz przyszłość nas wszystkich.

 

Fundamentem, na którym budujemy naszą markę pracodawcy, są przejrzyste i stabilne warunki pracy. Zależy nam na tym, by pracownicy zostawali z nami na lata. Mieli poczucie, że są częścią firmy z ugruntowaną pozycją na rynku i wizją. Bezpieczeństwo to jeden element układanki, drugim jest rozwój. Branża wymaga od nas ciągłego doskonalenia – stąd szeroki i różnorodny program szkoleniowy, który oferujemy pracownikom. W ramach Akademii Inżyniera czy Kierownika Kontraktu umożliwiamy im udział w kursach specjalistycznych. Jesteśmy częścią Grupy Ferrovial, aktywnie działamy na rynkach zagranicznych – stąd nacisk na zajęcia językowe, które otwierają drogę do udziału w międzynarodowych projektach. Głośno mówimy też o roli kobiet w budownictwie. W ramach wewnętrznego programu „Murowany Sukces” wspieramy nasze specjalistki w obejmowaniu stanowisk kierowniczych. Jednocześnie, jako Grupa Budimex, angażujemy się w nowe obszary biznesowe – OZE czy elektromobilność.

Trzecim filarem jest dla nas kultura organizacyjna. Na realizowane inwestycje patrzymy przez pryzmat korzyści, jakie przynoszą otoczeniu i podobny sposób myślenia pobudzamy wśród pracowników. Zależy nam na tym, by czuli, że ich praca jest ważna. W czerwcu ogłosiliśmy Strategię ESG Budimex, która konkretyzuje nasze działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Chcemy być wiarygodni w oczach Partnerów i Pracowników i nie wyobrażamy sobie realizacji tych celów bez ich udziału. Społeczne zaangażowanie Budimex opiera się na ludziach. To oni są pomysłodawcami realizowanych przez nas inicjatyw. Oferują swoje doświadczenie i wolny czas, by móc zrobić coś dobrego dla mieszkańców regionów, w których prowadzimy inwestycje. Na takich założeniach zbudowane zostały nasze flagowe projekty – „Dom z Serca”, „Strefa Rodzica” czy program wolontariatu pracowniczego.

Jako jedna z największych firm generalnego wykonawstwa w Polsce, czujemy się zobowiązani do tego, by pozytywne postrzeganie branży wzmacniać także wśród młodych pokoleń. Myśląc o budownictwie, wyobrażamy sobie człowieka w kasku, wykonującego ciężkie prace. To już tak nie wygląda. Do wznoszenia konstrukcji, czy budowy dróg wykorzystywane są zaawansowane technologie. W  Budimex tworzymy własne innowacje. W ramach Akademii Budimex, którą prowadzimy od 2004 roku pokazujemy corocznie tysiącom adeptów kierunków inżynieryjnych spektrum możliwości. Zapraszamy corocznie około 300 studentów na praktyki i staże. To nasza inwestycja w przyszłość.

Zależy nam na tym by być firmą, z którą pracownicy mogą się utożsamić, realizować
w niej swoje pasje – pracodawcą pierwszego wyboru. Jesteśmy przekonani, że przyznane nam wyróżnienie to najlepszy dowód na to, że podążamy w dobrym kierunku.

(fot. 1 – Anna Karyś-Sosińska Dyrektor HR w Budimex)

(fot. 2 – Budimex)

Wydania archiwalne