Grupa PGE: Stawiamy na partnerskie relacje

PGE to największa firma energetyczna w kraju, która nieustannie wzmacnia pozycję lidera branży, prowadzi w zielonej zmianie, a budując sprawną i efektywną organizację stawia na pierwszym miejscu partnerskie relacje z Pracownikami.

Trzy Spółki z Grupy PGE – PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Systemy oraz PGE Baltica zostały uhonorowane tytułem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2023.

O otrzymanej nagrodzie oraz kluczowych projektach HR, rozmawiamy z dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji w PGE SA panią Magdaleną Wyrzykowską-Glezner.

Czym dla Państwa jest otrzymana nagroda „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2023?

To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie, to potwierdzenie spełniania najwyższych standardów z obszaru HR realizowanych w spółkach Grupy PGE. W tym roku wyróżnienie otrzymaliśmy po raz pierwszy – tym bardziej jesteśmy dumni, że Grupa PGE może być wzorem prowadzonej polityki personalnej. Nasze działania koncentrują się na tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona. W PGE nie ma znaczenia na jakim stanowisku zatrudniony jest Pracownik, bo każdego traktujemy w indywidualny sposób zapewniając mu stały dostęp do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz szeroki pakiet benefitów.

Co oznacza stwierdzenie „stawiamy na partnerskie relacje”?

PGE to zespół profesjonalistów z kilkudziesięciu różnych specjalizacji zawodowych – zgodnie z architekturą stanowisk w PGE mamy ich ponad 180. Różnorodność specjalizacji to nieograniczone doświadczenia, potencjał, talenty oraz pomysły. W Grupie PGE tworzymy środowisko, które sprzyja rozwojowi kompetencji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poczuciu indywidualnej odpowiedzialności. Jest dla nas ważne, aby wszyscy nasi Pracownicy mieli możliwość odnoszenia sukcesów dzięki swoim umiejętnościom i efektywnej pracy. W naszej firmie promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę. Proaktywne relacje pracownicze są dla nas bardzo ważne, dlatego dążymy do tworzenia takiej atmosfery, aby nasi Pracownicy mogli swobodnie się wypowiadać. Jesteśmy przekonani, że szeroki zakres różnorodnych postaw i opinii jest źródłem korzyści dla organizacji.

Grupa PGE dba o rozwój swoich pracowników na wielu płaszczyznach. Do jakich działań rozwojowych mają dostęp pracownicy?

O Pracowników dbamy już od pierwszego dnia pracy, dając im rozbudowany program wdrożeniowy. Zależy nam, aby każdy nowy Pracownik szybko zapoznał się z miejscem pracy, swoim zespołem oraz efektywnie wdrożył do zadań na danym stanowisku pracy. Dokładamy starań, aby zapewnić naszym Pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Grupa PGE inwestuje w rozwój Pracowników nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych na unikalną w kraju skalę. Co roku realizowana jest Ocena Kompetencji dzięki której identyfikowane są potrzeby rozwojowe oraz określane kierunki rozwoju Pracowników. Na bazie wyników oceny kompetencji powstają indywidualne plany rozwoju Pracowników. W ramach doradztwa rozwojowego realizowane jest również bieżące doradztwo w oparciu o badania psychometryczne. Trenerzy wewnętrzni moderują warsztaty dla zespołów, które pozwalają im zidentyfikować różnice indywidualne w zespole i odpowiednio dobrać metody pracy, komunikacji do osobowości i potencjału każdego z członków zespołu.

Warto także wspomnieć o inicjatywie, która w PGE funkcjonuje od 10 lat – spotkania Lunch&Learn. Ich głównym założeniem jest dzielenie się wiedzą – przez Pracowników dla Pracowników. Dzięki spotkaniom eksperci i pasjonaci tematów mogą sprawić, że inni Pracownicy dowiedzą się czegoś ciekawego z pozornie oddalonych od siebie obszarów. Obecne czasy pokazują, że interdyscyplinarność i szerokie horyzonty pozwalają na efektywniejsze realizowanie zadań. Obszar Zarządzania Kapitałem ludzkim na bieżąco zaprasza Pracowników Departamentów i Biur wszystkich Spółek Grupy PGE do współtworzenia spotkań „Lunch&Learn” i zachęca do zgłaszania się prowadzących szkolenia wraz z tematami, o których warto opowiedzieć innym pracownikom PGE. Dzięki temu budujemy zaangażowanie, ale też kulturę opartą na dzieleniu się i przepływie wiedzy.

W jakie inne działania mogą angażować się Pracownicy PGE?

Podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu w PGE wyrażane jest m.in. w wielu różnorodnych inicjatywach wolontariackich. Przykładem takiego działania jest program „Lasy Pełne Energii” gdzie Pracownicy wraz z rodzinami sadzą lasy na terenie całej Polski. Innym przykładem działania są akcje krwiodawstwa  „Krew nie woda – nie bądź obojętny!”. Pracownicy spółek Grupy PGE angażują się także w wolontariat kompetencji, dzieląc się z młodzieżą szkolną swoją wiedzą oraz umiejętnościami, pomagają w odrabianiu lekcji i aktywizują podopiecznych do uprawiania sportu. Organizują również w akcje przedświąteczne, spełniając marzenia dzieci z domów dziecka, dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz dzieci ze świetlic środowiskowych. PGE docenia osobiste zaangażowanie Pracowników, którzy biorą udział w programie wolontariatu pracowniczego.

 

(fot. 1 – Magdalena Wyrzykowska-Glezner – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji w PGE SA)

Wydania archiwalne