Krośnieński Holding Komunalny stawia na kompleksowe rozwiązania i współpracę samorządów

Krośnieński Holding Komunalny stawia na kompleksowe rozwiązania i współpracę samorządów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. to spółka samorządowa miasta Krosna, realizująca zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką komunalną. W strukturach holdingu skupiona została działalność wodociągowa, ciepłownicza, odpadowa, energetyczna, a także komunikacyjna. Dzięki temu Spółka z powodzeniem wdraża kompleksowe rozwiązania i projekty inwestycyjne, które korzystnie wpływają na życie mieszkańców oraz na poprawę i ochronę środowiska naturalnego.

 

Strategia funkcjonowania i rozwoju Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego oparta jest na realizacji kompleksowych działań i projektów inwestycyjnych, które bazują na synergii między prowadzonymi działalnościami komunalnymi. Najlepszym tego przykładem jest wielozadaniowy i wieloetapowy projekt energetyczno-odpadowy, realizowany przez krośnieńską spółkę komunalną pod nazwą „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego”, którego łączna wartość wynosi ok. 264,5 mln zł (brutto). Jest to największy projekt inwestycyjny w historii spółki.

 

Zintegrowane podejście do gospodarki komunalnej

Projekt ten bazuje na współpracy i integracji 28 samorządów, którym lideruje miasto Krosno, a w jego imieniu Krośnieński Holding Komunalny. Celem projektu jest efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytworzonych przez około 350 tys. mieszkańców z terenu 28 okolicznych gmin, oraz odzysk energii z pozostałości z sortowania odpadów poprzez ich termiczne przekształcenie, a następnie wykorzystanie wyprodukowanej w skojarzeniu energii cieplnej i elektrycznej na lokalne potrzeby i przez lokalne podmioty, tj. krośnieński magistrat i podległe mu jednostki miejskie.

Dzięki integracji i współpracy okolicznych samorządów projekt ma charakter regionalny – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.     – Udało się stworzyć kompleksowy system gospodarowania odpadami i pozyskać znaczące dotacje ze środków Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zaplanowanych zadań, związanych oczywiście z gospodarowaniem odpadami

 

Maksymalizacja odzysku surowców

W ramach projektu odpadowo-energetycznego, Krośnieński Holding Komunalny rozbudował i zmodernizował infrastrukturę Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Sortownia odpadów w krośnieńskiej instalacji przetwarzania odpadów została w dużej mierze zautomatyzowana i wyposażona w nowoczesną linię sortowniczą oraz system wentylacyjny do oczyszczania powietrza. Powstała też całkowicie nowa instalacja biologiczna do przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych, składająca się z 22 zamkniętych bioreaktorów, wyposażonych w specjalistyczny system hermetyzacji i system do oczyszczania powietrza, dzięki czemu cała instalacja stała się wręcz neutralna dla otoczenia i pozbawiona uciążliwości zapachowych. Dopełnieniem tych inwestycji była budowa funkcjonalnego PSZOK-u dla mieszkańców Krosna oraz edukacyjnej ścieżki ekologicznej.

Ta część projektu odpadowo-energetycznego ukierunkowana była na maksymalizację odzysków surowcowych z przetwarzanych odpadów. Wartość inwestycji zrealizowanych w tym zakresie to ponad 105 milionów złotych brutto, z czego ponad 60% stanowiło pozyskane dofinansowanie zewnętrzne – wyjaśnia prezes J. Fic. – Mimo, że pozyskane dotacje trafiły na konto naszej spółki, to tak naprawdę beneficjentami są mieszkańcy wszystkich samorządów, które z nami współpracują. Powstała infrastruktura i zaawansowane rozwiązania technologiczne ukierunkowane są na odzysk surowców, a to bardzo mocno wspomaga samorządy w wypełnianiu nałożonych na nie obowiązków w zakresie uzyskiwania określonych poziomów odzysku.

 

Energia z odpadów

Atutem projektu odpadowo-energetycznego, który od kilku lat realizuje krośnieńska spółka komunalna, jest m.in. to, że bazuje on na synergii i potencjale prowadzonych działalności, czyli odpadowej – w ramach Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, ciepłowniczo-energetycznej w ramach Elektrociepłowni Krosno i odpadowo-energetycznej w ramach powstającego bloku energetycznego.

Obecnie spółka prowadzi inwestycje związane z budową bloku energetycznego, w którym paliwem będą pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Inwestycja ta kompleksowo domyka temat efektywnego zagospodarowania odpadów i jest zwieńczeniem inwestycji realizowanych przez Krośnieński Holding Komunalny w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

Wykorzystując potencjał odpadów unikniemy ich składowania poprzez wykorzystanie jako paliwa w naszym bloku energetycznym. Nie wszystkie odpady nadają się do ponownego użycia, ale po sortowaniu mogą być wykorzystane jako paliwo. Przetwarzając termicznie pozostałości z sortowania odpadów, stawiamy na ich energetyczny odzysk poprzez produkcję w skojarzeniu energii cieplnej i energii elektrycznej – objaśnia prezes J. Fic. – Wytworzona w bloku energetycznym energia cieplna trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki, a jej nadwyżki trafią do Krośnieńskiego Klastra Energii i będą zagospodarowane na lokalnym rynku, w tym na przykład na rozwój elektromobilności w mieście, czyli do ładowania elektrycznych pojazdów i autobusów krośnieńskiej komunikacji miejskiej.

Realizowane przez Krośnieński Holding Komunalny działania, w tym budowa bloku energetycznego, mają ustabilizować system odpadowy, a przy tym i energetyczny. Blok energetyczny, który powstaje przy Elektrociepłowni Krosno, będzie drugim obiektem w jej strukturach, po instalacji ORC, który będzie zajmował się produkcją również energii elektrycznej, a to oznacza, że blisko 80% energii będzie produkowanej w spółce w procesach skojarzonych.

Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał realizowanych inwestycji i w ten sposób kreować kolejne działania proekologiczne. Takim kierunkiem jest m.in. elektromobilność, którą jako spółka, współzałożyciel i operator Krośnieńskiego Klastra Energii, planujemy rozwijać. Nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej będziemy efektywnie zagospodarowywać, ładując nią na przykład elektryczne autobusy MKS Krosno, które w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno zapewniają transport publiczny dla mieszkańców Krosna, ale i również okolicznych gmin – mówi J. Fic.

 

Integracja i współpraca

Dzięki kompleksowym rozwiązaniom wdrażanym przez Krośnieński Holding Komunalny oraz współpracy i integracji okolicznych samorządów, działalność spółki pozytywnie oddziałuje na cały region południowej części województwa podkarpackiego. Infrastruktura, która powstała i cały czas powstaje w ramach projektu odpadowo-energetycznego, realizowana jest na potrzeby 28 podkarpackich samorządów, a cały projekt ma charakter regionalny.

Bez współpracy samorządów realizacja naszego projektu odpadowo-energetycznego byłaby wręcz niemożliwa, a na pewno nie w takim wydaniu, jak go wdrażamy. Bez porozumień i integracji okolicznych gmin nie byłoby możliwe pozyskiwanie tak dużego wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podsumowuje Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

(Krośnieński Holding Komunalny_fot. 1 – Siedziba holdingu przy ul. Fredry w Krośnie)

(Krośnieński Holding Komunalny_fot. 2 – Budowa bloku energetycznego, w którym paliwem będą pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych)

(Krośnieński Holding Komunalny_fot. 3 – Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, instalacja obsługująca 28 okolicznych gmin, zmodernizowana i rozbudowana na potrzeby ok. 350 tys. mieszkańców)

Wydania archiwalne