Po raz trzeci najlepsi, czyli przepis na warszawski hat-trick

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o., jest jednym z największych podmiotów na polskim rynku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a zarazem firmą z blisko 100-letnią historią. Spółka z powodzeniem łączy tradycję dawnego Zakładu Oczyszczania Miasta z nowoczesnym podejściem do biznesu, realizując jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, którą jest modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”). Aktywność przedsiębiorstwa jest wysoko oceniana w krajowych zestawieniach branżowych – warszawskie MPO zwyciężyło już po raz trzeci z rzędu w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

 

Z właściwym zagospodarowaniem odpadów

Należąca do m.st. Warszawy Spółka oferuje przede wszystkim usługi kompleksowego gospodarowania odpadami, odbierając je z 8 spośród 18 dzielnic miasta – łącznie ponad 33 tys. punktów odbioru i ponad 98 tys. pojemników i kontenerów zapełnianych przez ok. 800 tys. mieszkańców. Jednocześnie MPO zagospodarowuje odpady ze 100% warszawskich dzielnic. W jego zasobach znajdują się 4 bazy magazynowo-transportowe w stolicy, a także 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka posiada 166 nowoczesnych pojazdów bezpylnych. Około 35% z nich jest napędzanych gazem ziemnym (CNG). W lipcu 2023 roku flota pojazdów powiększyła się o kolejnych 10 nowych śmieciarek. Każdy odebrany kilogram odpadów jest ewidencjonowany i trafia do właściwych instalacji w celu dalszego zagospodarowania. W I połowie 2023 roku zebrano łącznie prawie 108 tys. ton odpadów komunalnych wszystkich frakcji.

 

Ponad 250 ton odpadów w 90 dni

1 marca 2023 roku warszawskie MPO uruchomiło dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowane na Woli i Bielanach. Dzięki temu mieszkańcy tych dzielnic mogą bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć się odpadów trudnych i nietypowych. W pierwszym miesiącu funkcjonowania PSZOK-ów dostarczono do nich ponad 50 ton odpadów, po dwóch kolejnych liczba ta wzrosła do ok. 260 ton. Wśród dostarczanych odpadów największe ilości stanowił gruz, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony i sprzęt elektroniczny. – Regulamin określa limity przywożonych do PSZOK-ów odpadów, które są wysokie. Jednego dnia dopuszcza się dostarczenie do punktu m.in. maksymalnie 150 kg odpadów wielkogabarytowych oraz do 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wylicza Jakub Turowicz z zespołu prasowego MPO Warszawa. – Poza wspomnianymi wyżej odpadami PSZOK-i przyjmują również m.in. pojemniki po aerozolach, gaśnice, lustra, rozpuszczalniki, detergenty, drewno, gruz, zużyte opony czy akumulatory. Do punktów można przywozić wyłącznie odpady komunalne, wytworzone w gospodarstwach domowych. Odpady wymagające opakowań powinny znajdować się w szczelnych pakunkach z oryginalnymi etykietami, co ułatwi pracownikom ich identyfikację.

Dzięki wygranemu przetargowi, od 1 lipca 2023 roku Spółka odbiera odpady komunalne z Ursynowa i Wilanowa (ok. 200 tys. mieszkańców). – Ze względu na realizację nowego zadania uruchomiliśmy bazę przy ul. Mortkowicza 5 na Ursynowie – informuje Dariusz Wachnicki, dyrektor Działu Odbioru Odpadów w MPO Warszawa. – Spółka zatrudniła blisko stu pracowników oraz zakupiła nowoczesne pojazdy bezpylne. Przygotowała trasy odbioru dla każdej frakcji, a nasze załogi na bieżąco reagowały na zgłoszenia mieszkańców. Do połowy sierpnia zebraliśmy w tych dwóch dzielnicach ok. 8,5 t odpadów komunalnych.

 

ZUSOK gotowy już w 70%

W trosce o zwiększenie mocy przerobowych instalacji na Targówku, tj. ok. 40 tys. ton odpadów rocznie, MPO Warszawa realizuje  modernizację i rozbudowę ZUSOK. Projekt wpisuje się w długofalowy plan rozwoju Spółki. Po planowanym zakończeniu w 2024 roku Warszawa będzie dysponować największą i najefektywniejszą instalacją do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce, a także jedną z największych w Europie. Obecnie inwestycja jest już zrealizowana w blisko 70%. Zakończono m.in. budowę estakady, czyli 120-metrowej trasy, którą śmieciarki będą dostarczać do instalacji odpady. W hali rozładunku odpadów trwają roboty wykończeniowe oraz technologiczne. Wykonano ponadto próby ciśnieniowe dwóch nowych kotłów. Projekt realizowany jest w oparciu o najlepsze dostępne technologie w standardzie BAT (Best Available Technology). Wpisuje się również w strategię zawartą w dokumencie „Zielona Wizja Warszawy”, wskazującą kierunek neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rozbudowany i zmodernizowany ZUSOK będzie mógł przetwarzać 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie, produkując jednocześnie 100 tys. Mwh energii elektrycznej i 200 tys. MWh cieplnej. Pozwoli to zaspokoić potrzeby kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

Jako Spółka nowoczesna i stawiająca na rozwój MPO Warszawa zadbało także, by obiekt na Targówku pełnił ważną funkcję edukacyjną dla mieszkańców stolicy. Na jego terenie znajdzie się m.in. ścieżka edukacyjna oraz zielone dachy. W planach Spółki jest ponadto budowa Centrum Zielonej Energii w Łubnej, w ramach którego zakłada się przygotowanie instalacji wiatrowej o mocy ok. 0,4 MW, instalacji do wytwarzania zielonego wodoru (moc ok. 0,6 MW) oraz farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 16,5 MWp.

 

100 warsztatów „Mini wysypisko”

MPO Warszawa od ponad dwóch lat realizuje autorski cykl bezpłatnych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mini wysypisko”. Zajęcia są połączeniem nauki i zabawy wokół prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, ich zagospodarowania i zalet recyklingu. J. Turowicz podkreśla ich znaczenie dla edukacji proekologicznej: – Nasze warsztaty to spotkania, najczęściej w szkołach i przedszkolach, z młodymi adeptami prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. W pierwszej połowie 2023 roku odwiedziliśmy aż 68 lokalizacji! Zainteresowanie zajęciami niezmiennie rośnie, a nam zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby miejsc, gdzie wykazuje się troskę o środowisko i chęć nauki w tym temacie. W pierwszym półroczu 2023 roku w praktycznych zajęciach z segregacji odpadów komunalnych wzięło udział 96 grup przedszkolnych i klas szkolnych, czyli ponad 2 tys. dzieci i młodzieży z całej stolicy.

„Mini wysypisko” regularnie pojawia się również w trakcie wydarzeń dzielnicowych i miejskich. W tym roku edukatorzy MPO prowadzili spotkania dla dzieci, ale również dorosłych, podczas kilku eventów promujących proekologiczne postawy. Były to m.in. Dzień Ziemi oraz Dzień Dziecka z galeriami handlowymi czy „Noc Muzeów” w nowo otwartym PSZOK-u MPO przy ul. Tatarskiej 2/4. Łącznie podczas tych wydarzeń w zajęciach uczestniczyło kilka tysięcy osób. Warsztaty ekologiczne „Mini wysypisko” prowadzone są także przy współpracy z Centrum Informacyjnym rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Centrum funkcjonuje jako źródło bieżących informacji na temat realizowanej inwestycji. Równolegle jest również miejscem edukacji ekologicznej i działań warsztatowych.

 

(MPO Warszawa_fot. 1)

(MPO Warszawa_fot. 2)

(MPO Warszawa_fot. 3)

Wydania archiwalne