Świdnicki transport publiczny będzie naprawdę zielony!

Świdnica to pięćdziesięciotrzytysięczne miasto na Dolnym Śląsku o wielkich tradycjach kupieckich, położone na trasie średniowiecznych szlaków handlowych. Od 66. lat jego mieszkańcy mogą korzystać z autobusowej komunikacji publicznej, której ewolucja nabiera prędkości dotąd niespotykanej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., już od trzech lat wdraża bowiem z powodzeniem program elektromobilności w transporcie zbiorowym, który w swoich założeniach ma w wyższym stopniu wpłynąć na redukcję emisji spalin i hałasu, a w perspektywie przygotować do szerokiego stosowania zielonego paliwa w taborze autobusowym i w konsekwencji doprowadzić do zerowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Oszczędność dla środowiska i … portfela

Użytkowane przez MPK „Świdnica” autobusy z silnikiem diesla, z wyjątkiem trzech przegubowców, spełniają najwyższe normy emisji spalin, a kilkanaście tygodni temu minęły trzy lata, odkąd na obsługiwane linie wyjechały dwa pierwsze autobusy elektryczne – obecnie jest ich 8, co stanowi 35% eksploatowanego taboru. – W 2025 roku powiększymy tabor elektryków o kolejne 12 autobusów 12-metrowych oraz o 3 elektryki przegubowe i wówczas nasz tabor autobusów komunikacji miejskiej będzie w 100% elektryczny – podkreśla z naciskiem Tomasz Kurzawa Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. – Według cen z  czerwca bieżącego roku: koszt kilometra przejechanego przez autobus z silnikiem diesla wyniósł 1,97 zł, a koszt kilometra przebytego przez elektryka to 1,46 zł. Dzięki temu już obecnie oszczędzamy rocznie około 250 tys. zł, a po dostawie kolejnych autobusów elektrycznych oszczędności te wzrosną do 0,5 mln rocznie! Jednocześnie oszczędzamy” również środowisko, bo obecnie do atmosfery trafia każdego roku o 570 ton CO2 mniej, o po 2025 roku liczba ta zwiększy się do ponad 1.100 ton CO2.

 

Nowości dla pasażerów i kierowców

Już od 2018 roku we wszystkich świdnickich autobusach komunikacji miejskiej znajdują się kasowniki biletów z funkcją zakupu biletu za pomocą karty płatniczej. Ponadto najnowsze pojazdy są wyposażone w system automatycznego zliczania pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym z przystanków obsługiwanej linii. Rozwiązanie to pozwala w sposób szybki i nowoczesny projektować rozkłady jazdy, nowe linie czy przystanki.
Ostatnio kupione elektryki przynoszą także nowości dla kierowców, m.in. lustra wsteczne i wewnętrzne zostały zastąpione systemem w typie MirrorEye, składającym się z dwóch kamer wstecznych i dodatkowej kamery ułatwiającej dojazd do krawężnika. Zapewniają one dodatkowo eliminację kąta martwego. Ponadto system MirrorEye  pozwala na wgląd na przestrzeń pasażerską, a obraz może być pokazywany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczach. Autobusy wyposażone są w wewnętrzne i zewnętrzne systemy informacji, współpracujące z używanymi do tej pory przez MPK „Świdnica” oraz z zarządzanym przez samorząd systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.

 

100% elektryków za trzy lata

Wizja zeroemisyjnego transportu w Świdnicy realizowana przez samorząd oraz miejskiego przewoźnika jest spójna i konsekwentnie realizowana, dlatego też kolejne projekty miasta i MPK uzyskują wysokie oceny merytoryczne specjalistów z NFOŚiGW oraz innych instytucji dysponujących publicznymi środkami. Obecnie Miasto jest w trakcie procedury przetargowej mającej wyłonić dostawcę 12 elektrycznych autobusów dwunastometrowych, a miejski przewoźnik jest na finiszu procedur zapewnienia wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup 3 autobusów przegubowych. Docelowo, już za trzy lata, po Świdnicy jeździć będą wyłącznie autobusy elektryczne, a 80% energii potrzebnej do ich napędzania pochodzić będzie z projektowanej właśnie sieci wyspowej zasilanej z OZE.

W roku 2023 miejska spółka przewozowa zakończyła kolejny etap rozbudowy infrastruktury ładowania. Powstały dwie dodatkowe stacje szybkiego ładowania typu odwróconego pantografu wraz z infrastrukturą energetyczną, rozlokowane na terenie miasta. W zajezdni autobusowej zainstalowano dodatkowych 6 ładowarek plug-in, pojawiły się również 2 ładowarki mobilne.

 

Instalacja OZE i generatory wodoru

Rozbudowa infrastruktury ładowania wpisuje się w stworzony już długofalowy projekt, który zapewni w niedalekiej przyszłości ekologiczną niezależność energetyczną spółki. Przyjęte rozwiązania zostały dobrze ocenione przez ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i jego pierwszy element, czyli budowa instalacji OZE, tj. farmy fotowoltaicznej oraz pionowych turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z zakupem magazynu energii o mocy 4 MWh i systemu zarządzania energią, ma szansę na dofinansowanie kwotą około 17,7 mln zł. Własna elektrownia OZE znajduje się obecnie na etapie prac projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. – Chcemy, by świdnicki transport był naprawdę zielony, aby dostarczać autobusom energii elektrycznej wytworzonej na miejscu, bez udziału węgla – przekonuje Prezes T. Kurzawa. – Kolejnym krokiem do  eliminacji tego surowca, ma być produkcja i magazynowanie wodoru, a następnie używanie go do produkcji prądu w stacjonarnych generatorach w okresach słabszego nasłonecznienia. Pozwoli to na ograniczenie do niezbędnego minimum zakupu energii elektrycznej od zewnętrznych dostawców. Według dzisiejszych cen energii szacuje się, że średni koszt kilometra wyniesie wtedy 0,10 zł, zaś szczędności wynikające z wyeliminowania silników diesla i uruchomienia własnej instalacji OZE mogą sięgnąć 2,4 mln złotych rocznie.

 

(MPK „Świdnica” fot. 1 – Tomasz Kurzawa Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o.)

(MPK „Świdnica” fot. 2)

(MPK „Świdnica” fot. 3)

(MPK „Świdnica” fot. 4)

Wydania archiwalne