Sześć nowych bram dla transportu europejskiego

Od ponad 90. lat Grupa Raben rozwija się poprzez przejęcia i inwestycje. W tym roku przyszedł czas na przełomową zmianę w strukturze dostawcy usług logistycznych. Sześć lokalizacji w Niemczech, Polsce i Czechach uzyskało status Eurohubu i kompetencje do zarządzania transportem w całej Europie. Ten krok jest naturalną konsekwencją pozycji rynkowej firmy, jej zasięgu, stopnia rozwoju poszczególnych sieci krajowych oraz doskonałości operacyjnej. Dzięki konsolidacji ładunków drobnicowych, szybszym i bardziej wydajnym procesom operacyjnym, Eurohuby sprawnie zaspokajają potrzeby europejskich klientów.

 

Szybko, wydajnie i z troską o środowisko

Grupa Raben przeprowadziła reorganizację obecnej struktury w Europie. Sześciu magazynom przydzielono funkcję Eurohubów – centralnych punktów w sieci Raben, które są odpowiedzialne za konsolidację ładunków drobnicowych dla europejskiego ruchu liniowego. Mają one na celu uzupełnienie stałych, bezpośrednich tras transportowych i zagwarantowanie ściśle określonych w czasie połączeń między wszystkimi europejskimi magazynami firmy. – Struktura Eurohubów pozwala nam bardziej elastycznie reagować na zmiany wielkości przewozów, a przede wszystkim skrócić czas realizacji – wyjaśnia Ewald Raben, prezes Grupy Raben. – Możemy zaoferować wszystkim naszym klientom wartość dodaną, jaką jest jak najszybsze dotarcie do wszystkich europejskich miejsc docelowych – w ciągu 24 do 96 godzin, zależnie od odległości. Ta organizacja procesów zgodnie z filozofią „lean”, przekłada się ostatecznie na bardziej wydajny i niezawodny łańcuch dostaw. Jesteśmy bliżej klienta i projektujemy sieć dostaw cechującą się większą odpornością. Dodatkową korzyścią jest redukcja emisji CO2, co jest również bardzo ważne dla nas jako przedsiębiorstwa zrównoważonego.

Nowy status został przypisany do następujących lokalizacji: Sarstedt (obsługa połączeń do Skandynawii), Mönchengladbach (północna Francja, Beneluks, Wielka Brytania, Irlandia), Fellbach (Hiszpania, Portugalia, reszta Francji) i Aichach (Austria, Włochy, Polska, Czechy) w Niemczech, Legnica w Polsce (połączenia wewnątrz tego rynku i do krajów bałtyckich) oraz Rokycany w Czechach (Europa Południowo-Wschodnia). Wdrożenie koncepcji Eurohubów jeszcze bardziej wzmocni obecność operatora logistycznego w Niemczech – jednej z najsilniejszych gospodarek w Unii Europejskiej –  a jednocześnie zabezpieczy strategiczną rolę, jaką ten rynek ma do odegrania w europejskiej sieci Raben. Eurohuby charakteryzują się znacznie większą pojemnością, doskonałą lokalizacją i infrastrukturą. Podstawą działalności i przyszłego sukcesu jest między innymi ponad 130 bezpośrednich połączeń między wymienionymi punktami, łącznie 600 połączeń dziennie, 40 000 m2 samej tylko pojemności dla cross-dock (magazynów przeładunkowych) i pełna identyfikowalność wspierana pojedynczym Systemem Zarządzania Transportem (TMS). Dotyczy to całej Europy, czyli zarówno rynków, na których Raben posiada własną sieć transportową, jak i tych, na których firma działa za pośrednictwem swoich wiarygodnych partnerów.

 

Nowe rynki i wzmocnienie sieci krajowych

Wszystkie te zmiany stały się możliwe dzięki osiągnięciu kamieni milowych, nad którymi firma pracowała przez ostatnie lata. Systematyczne przejęcia zaowocowały z jednej strony wejściem na nowe rynki (austriacki spedytor Bexity przejęty w 2022 r.; grecki dostawca usług logistycznych – Intertrans w 2021 r.), a z drugiej strony wzmocnieniem i zagęszczeniem sieci krajowych. Dotyczy to również regionu, z którego wywodzi się Raben – na początku kwietnia 2023 roku otwarty został czwarty oddział w Niderlandach, w rejonie Maastricht. Cztery z sześciu Eurohubów znajdują się w Niemczech – największym rynku w Europie, na którym Grupa Raben działa z własną siecią drobnicową od 2018 roku. Ogromny bezpośredni wkład w powstanie sieci Eurohubów miały inwestycje infrastrukturalne w tym kraju. Sarstedt to nowy i jednocześnie kluczowy magazyn Grupy Raben w Niemczech – operator przeniósł się tam z Langenhagen w 2022 roku. Dzięki łącznej powierzchni sięgającej 27 000 m2 (5 500 m2 powierzchni z 52 rampami dla potrzeb cross-dock) zakład ten pozwolił na ponad dziesięciokrotne zwiększenie zdolności logistycznych w porównaniu z poprzednią lokalizacją. Na początku tego roku otwarty został nowy oddział w Aichach, położonym na północny zachód od Augsburga. Nowa lokalizacja o powierzchni 25 000 m2 (z czego 4 000 m2 z 42 rampami dla potrzeb cross-dock), działająca od samego początku jako Eurohub, znajduje się bezpośrednio przy autostradzie A8 i jest ważnym węzłem europejskiej sieci Raben wykorzystywanej dla potrzeb codziennych połączeń z Europą Południową i Wschodnią. Podobnie jest w przypadku obiektu Rokycany w Czechach, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu tego roku. Magazyn obejmuje 6 000 m2 powierzchni dla potrzeb cross-dock i posiada 56 ramp ułatwiających obsługę towarów, w tym objętych konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR. Zakład ten położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady D5 i zapewnia szybkie połączenie z Niemcami i innymi europejskimi sieciami drogowymi. Ta lokalizacja ma potencjał, aby znacznie przyspieszyć i poprawić przepływ przesyłek, a także, dzięki swojej elastyczności, aby przyczynić się do przyszłego rozwoju połączeń nie tylko w Czechach i na Słowacji, ale także w innych krajach Grupy Raben: na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii czy Grecji.

 

Rozwój i reorganizacja w toku

Koncepcja Eurohubów ma dla Grupy Raben priorytetowe znaczenie. W obecnej chwili firma nie skupia się na dalszej ekspansji geograficznej, ale zamierza zagęścić istniejącą sieć i zainwestować w cyfryzację. Projekt rozwoju i reorganizacji linii międzynarodowych we wszystkich piętnastu krajach rodziny Raben jest nadal w toku: – Dzięki ukierunkowanej i systematycznej konsolidacji ładunków chcemy stymulować rozbudowę sieci i rozwój Eurohubów, a także kompleksową integrację wszystkich regionów europejskich. Zapewni nam to lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, a tym samym wyższą efektywność ekonomiczną naszych przewozów oraz większą przyjazność operacji logistycznych dla środowiska naturalnego – podsumowuje E. Raben.

 

(Raben_fot. 1)

(Raben_fot. 2)

(Raben_fot. 3)

(Raben_fot. 4)

Wydania archiwalne