Holding1 – Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2024

(fot. 1 – Elżbieta Chorążeczewska Senior HR Business Partner)

O wyzwaniach i rozwoju z Senior HR Business Partner Elżbietą Chorążeczewską rozmawia Katarzyna Stefanik

Firma Holding1 została uhonorowana tytułem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2024, serdecznie gratuluję. Jak Pani skomentuje ten niewątpliwy sukces?

Tytuł „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR” to zaszczytne wyróżnienie potwierdzające nasze dobre praktyki HR, nowoczesne podejście do kwestii związanych z rekrutacją, rozwojem pracowników, a także budowania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz umiejętność kształtowania niewątpliwie wyjątkowej kultury organizacyjnej w Holding1. Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie laureatów!

Holding1 funkcjonuje na rynku już niemal 35 lat. Jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się polityka personalna i jak zmieniało się podejście do spraw zatrudnienia?

Istotnie, w tym roku Holding1 obchodzi swoje 35lecie działalności!
Polityka personalna zmienia się wraz z rozwojem organizacji i potrzebami biznesu, ale jest także odpowiedzią na zmieniającą się sytuację rynkową, wchodzącymi na rynek pracy nowymi pokoleniami. Systematycznie weryfikujemy naszą strategię HRową, aktualizujemy system wynagrodzeń, wprowadzamy nowe programy szkoleniowe. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy wiele projektów mających na celu pozyskiwanie oraz zatrzymywanie pracowników, ale także budowanie zaangażowania pracowników wewnątrz organizacji. W ostatnich 2 latach zautomatyzowaliśmy proces zatrudnienia, a także preonboardingu. Cały proces odbywa się online, więc wyszliśmy naprzeciw kandydatom, dbając o ich czas i komfort zatrudnienia.

Holding1 posiada bardzo wysoki standard szeroko rozumianego HR. Dlaczego warto inwestować w ten segment działalności i jakie wymierne rezultaty otrzymuje z tego firma?

Inwestowanie w HR w Holding1 to inwestowanie w kapitał ludzki, który jest niewątpliwie jednym z najważniejszych aktywów naszej organizacji, a to z kolei przekłada się na długoterminowy sukces firmy. W mojej opinii jest wiele powodów, dlaczego warto inwestować w HR, a kluczowe z nich dotyczą aspektów zarówno mierzalnych (ekonomicznych), jak i niemierzalnych. Mimo, że te ostatnie nie wyrażone w liczbach, są równie ważne dla sukcesu organizacji.

Przede wszystkim skuteczne praktyki HR, takie jak wykorzystywanie nowoczesnych metod rekrutacyjnych pomagają w szybszym i bardziej efektywnym doborze pracowników. Realizujemy także rekrutacje wewnętrzne, dzięki którym nasi pracownicy mogą rozwijać się w różnych obszarach naszej organizacji. Inwestycje w szkolenia i rozwój kompetencji pracowników wspierają adaptację firmy do zmieniających się warunków rynkowych, ale także do zmniejszenia potrzeby ciągłego rekrutowania pracowników, co finalnie obniża koszty. Ponadto skoncentrowane na wynikach procesy oceny pracowników wspierają rozwój i poprawiają efektywność w pracy, natomiast promowanie kultury organizacyjnej i dobre relacje pracownicze przyczyniają się na przykład do zwiększenia zaangażowania pracowników.

Nasze dobre praktyki HRowe pomagają biznesowi osiągać założone cele, a także przyczyniają się do zadowolenia pracowników.

Na ile istotna dla Państwa jest kultura rekrutacji? Dlaczego warto pracować w Holding1?

Kultura rekrutacji w ramach naszych działań HRowych odgrywa kluczową rolę w procesie pozyskiwania pracowników, budowania candidate experience, kształtowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy a także przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów. Kultura rekrutacji sama w sobie odzwierciedla wartości, jakimi kierujemy się jako firma, a jasne zrozumienie wartości firmy ułatwia z kolei identyfikację kandydatów, którzy najbardziej pasują do naszej organizacji.

Powodów, dlaczego warto pracować w Holding1 jest wiele! Jako Holding1 wyznaczamy trendy motoryzacyjne, usprawniamy i automatyzujemy procesy biznesowe, realizujemy inwestycje mieszkaniowe i komercyjne przyjazne środowisku. Działając na kilkunastu rynkach lokalnych, w kilkudziesięciu przedsięwzięciach, daliśmy się poznać jako godny zaufania pracodawca, dostawca i sprawdzony partner. Nasz Zespół tworzą ludzie, którzy nie tylko są najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale przede wszystkim poprzez to co robią, realizują swoje pasje. Wprowadzamy innowacje i pomagamy realizować biznesowe i życiowe cele.

Na co dzień pracujemy w przyjaznej atmosferze, opartej na szacunku i wzajemnej współpracy. Naszym pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju oraz szereg benefitów począwszy od opieki medycznej skończywszy na zniżkach na produkty i usługi, które oferujemy w ramach swojej działalności. Jesteśmy #PozytywnieZaangażowani w ramach działań CSR.

A jak przedstawiają się plany dotyczące rozwoju i struktur firmy na przyszłość?

Nie jest tajemnicą, że jako Holding1 rozwijamy się bardzo dynamicznie, z roku na rok celebrując otwarcie nowych projektów oraz rozwój obecnych działalności. Ten rok zapowiada się równie obiecująco i z pewnością będzie to rok pełen wyzwań dla samego biznesu, ale również dla zespołu HR. Więcej zdradzić nie mogę, ale zapraszam do obserwowania naszych własnych stron, a także profilu na LinkedIn, będziemy stopniowo odkrywać karty! Z perspektywy HR, z pewnością będzie to rok rozwoju i zarządzania talentami.

Wydania archiwalne