Trzy dekady dobrej wody

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., obchodzący w tym roku Jubileusz 30-lecia, utrzymuje wysoki poziom jakości usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wyróżnikiem jego działalności jest dbałość o kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, m.in. poprzez kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków, dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz zakrojoną na szeroką skalę edukację ekologiczną.

W trosce o zdrowie mieszkańców 

Jastrzębskie Wodociągi dostarczają wodę z czeskich zbiorników na rzekach Moravka i Ostravica w Beskidzie Śląsko-Morawskim. – Zdecydowaliśmy się na ten kierunek w 2001 roku, ze względu na niezadowalającą jakość poprzednio użytkowanej – wyjaśnia Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu JZWiK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. – Woda z Czech jest niemal krystalicznie czysta, a proces jej uzdatniania śladowy. Zawiera również cenne składniki mineralne i jest bezpieczna dla zdrowia. Jej skład fizyko-chemiczny spełnia rygorystyczne normy jakościowe, m.in. dzięki regularnym kontrolom zarówno na sieci wodociągowej, jak i u odbiorców. Nic zatem dziwnego, iż Spółka aktywnie angażuje się w kampanie pod hasłem „Piję wodę prosto z kranu”. Ich podstawowym celem jest uświadamianie mieszkańców w kwestii rozsądnego korzystania z zasobów wody i troski o zrównoważony rozwój. Obecnie łączna długość eksploatowanej sieci to 555 km, zaś straty wody wynoszą poniżej 5%. Stawia to JZWiK S.A. w gronie najlepszych firm wodociągowych w Europie. 


Ekologia na co dzień …
 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości 34 mln euro, rozbudowana została sieć kanalizacji sanitarnej: z zaledwie 60 km w 1994 roku, do 260 km. Powstało również 57 nowych przepompowni na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów. Zmodernizowano ponadto dwie istniejące oczyszczalnie ścieków. Pierwsza z nich, „Dolna”, została dostosowana do wymogów prawa unijnego, zbudowano nowoczesną instalację pozwalającą na wykorzystanie ścieków w pobliskiej elektrociepłowni. Z kolei w Oczyszczalni Ścieków „Ruptawa”, zastosowano system pozwalający na wytwarzanie biogazu z osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Jest on wykorzystywany do produkcji prądu oraz ciepła, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem w stronę ograniczenia zużycia energii elektrycznej, była wymiana trzech dmuchaw Cegielskiego na dwie  nowoczesne turbodmuchawy oparte na łożyskach powietrznych.  


i … (eko)edukacja
 

JZWiK S.A. jest również bezpośrednio zaangażowany w Pozytywną Edukację Ekologiczną skierowaną do szkół i przedszkoli. W 2009 roku przy Zakładzie Ochrony Wód zostało utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE).  W specjalnie wyposażonych salach prowadzone są lekcje, w sali konferencyjnej zaś wyświetlana jest prezentacja multimedialna. Dzięki makietom, m.in. oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i domu rodzinnego oraz dioramom, m.in. żeremie bobrowe, ekosystem jeziorny, można prześledzić wędrówkę wody w ekosystemie. W 2016 roku została uruchomiona ścieżka edukacyjna „Rzeka wiedzy”. Jej kształt nawiązuje do naturalnego biegu rzeki, na którym wydzielono dwie strefy: pierwszą poświęconą żywiołowi wody, drugą zaś ziemi i powietrzu. Ścieżce edukacyjnej towarzyszą stanowiska związane z wodą: m.in. kiosk multimedialny z filmem o odnawialnych źródłach energii oraz tablica magnetyczna przedstawiająca jezioro. 

Prezes T. Pilarski jest przekonany, iż obrany 30 lat temu kierunek rowoju jest właściwy: – Świadczy o tym dobitnie utrzymanie 1. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, co nie byłoby możliwe bez codziennego wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników, dobrej współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminami Mszana i Godów oraz trafnych decyzji biznesowych.

(JZWiK_fot. 1)

Wydania archiwalne