Woda to my

Innowacyjność, szybka reakcja na oczekiwania klientów, zarządzanie zespołem, a także odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i środowiska, to codzienność przedsiębiorstw wodociągowych. Jednak, to co nas wyróżnia, to sposób w jaki wykorzystujemy swój potencjał.

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach należące do Grupy Veolia wdraża rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na oczekiwania dyktowane przez otoczenie biznesowe jak mieszkańców, będących bezpośrednimi odbiorcami usług.  


Innowacje
 

Tarnogórskie PWiK, to pierwsze wodociągi w kraju, w których zastosowano pilotaż satelitarnej detekcji wycieków na szeroką skalę. W zastosowanej technologii wykorzystano dane dotyczących pracy sieci wodociągowej pochodzących z satelity. W tym celu stworzono dedykowany algorytm, wyczulony na wilgoć z konkretnych źródeł, co pozwoliło precyzyjnie zlokalizować wycieki. 

Równolegle wdrożono system telemetrii, który jest kluczowym elementem inteligentnej sieci wod-kan. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń z nakładkami do zdalnego odczytu pozwoliło na transmisję danych określających zużycie wody i ciśnienia na sieci lub też identyfikujących miejsca potencjalnych wycieków na sieci. 

Centralnym punktem zarządzania jest dyspozytornia, która stała się swoistym hubem gromadzącym informacje, umożliwiające skuteczne monitorowanie nawet najdrobniejsze detali pracy sieci wod-kan. Pomaga to zwiększać bezpieczeństwo zachowania ciągłości dostaw wody jak i efektywność pracy. 


Transformacja
 

Transformacja tradycyjnego modelu zarządzania infrastrukturą wod-kan na model cyfrowy, wymaga spojrzenia na całość z lotu ptaka. Analizy procesów operacyjnych, jak i przeorganizowania struktur wewnątrzzakładowych. Dzięki takiemu podejściu przygotowano kompleksowy plan działań dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to proces zarządzany w wielu obszarach, w którym nie jest najważniejsze wdrażanie coraz to nowszych technologii, ale także zmiana myślenia pracowników. 


Misja
 

Misją tarnogórskiego PWiK jest ochrona środowiska naturalnego. Ten cel udaje się osiągnąć poprzez  dostosowanie warunków do obowiązujących przepisów prawnych, wykorzystanie nowoczesnych urządzeń oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Takie działania dają pewność utrzymania właściwych parametrów oczyszczania ścieków oraz realizacji założeń gospodarki cyrkularnej. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, to obiekt samowystarczalny energetycznie, a tak innowacyjny zakład nie może istnieć bez przedsięwzięć wpisanych w gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Rozwiązania 

Veolia wdraża rozwiązania, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obiektach eksploatacyjnych. To rozwiązania idące w kierunku optymalizacji pracy instalacji OZE czy też realizacja nowych instalacji (odzysk ciepła ze ścieków, PV, biometan) lub magazynowanie energii. Kluczowym elementem jest synergia między wytwarzaniem energii elektrycznej, biogazu i ciepła, a oczyszczaniem ścieków. To pozwala oszczędzać zasoby i jednocześnie ograniczać emisje. Jednym z przykładów  takiego rozwiązania jest zaprojektowana przez Veolię jest instalacja do odzysku ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków Aquanet w Szlachęcinie, która została wsparta wysokosprawną kogeneracją. Ciepło odpadowe jest odzyskiwane z dwóch źródeł jednocześnie: ze ścieków za pomocą pompy ciepła oraz z procesu produkcji energii elektrycznej potrzebnej do zasilania urządzenia.  

Sławomir Jankowski Prezes PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry: Efektywne zarządzanie zarówno procesami technologicznymi w ramach własnej infrastruktury, jak bieżące odpowiadanie na oczekiwania klientów oraz odpowiedzialne korzystanie ze źródeł naturalnych jest naszym priorytetem. Wyróżnienie PWiK w Tarnowskich Górach drugim miejscem w Ogólnopolskim Rankingu jest powodem do dumy, ale także potwierdzeniem słuszności  podejmowanych przez nas działań. 

Wydania archiwalne