Wodociągi: otwarci na innowacje i nowoczesne metody zarządzania

13. edycja Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji przyniosła – podobnie jak przed rokiem – zaciętą rywalizację wśród firm plasujących się w krajowej czołówce wod-kan. Gratulujemy Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., zwycięstwa oraz obrony pozycji Lidera sprzed roku. Szczególne słowa uznania należą się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, sukcesywnie wspinającemu się po szczeblach tabeli rankingowej rok po roku i osiągającemu w bieżącej edycji Rankingu pozycję Wicelidera. Gratulacje kierujemy również w stronę „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., które poprawiły swoją lokatę aż o trzy pozycje w stosunku do 2023 roku. Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z sylwetkami niektórych tegorocznych laureatów oraz pełną tabelą rankingową w wydaniu gazetowym, a także z szerszymi prezentacjami przedsiębiorstw plasujących się w krajowej czołówce na stronie www.strefa-gospodarki.pl


Stanisław Drzewiecki
, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy –  Sp. z o.o.: 

W ubiegłym roku zakończyliśmy realizację dwóch pionierskich projektów przy wsparciu środków unijnych – budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków Kapuściska i wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan. Utrzymanie 2. miejsca w Rankingu to powód do satysfakcji z pracy, jaką wykonaliśmy. Projekt modernizacji deszczówki uzyskał najwyższe dofinansowanie w konkursie NFOŚiGW, a pod koniec ubiegłego roku – dodatkowe środki w uznaniu za zakres, tempo prac, a także wzorowe gospodarowanie środkami unijnymi. Świadomość, że z efektów zrealizowanych projektów będzie korzystać kilka pokoleń bydgoszczan, żyjąc w mieście odpornym na zmiany klimatyczne, w symbiozie z wodą i przyrodą – daje motywację do podejmowania dalszych przedsięwzięć.  

 

Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.: 

5. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wod.-Kan. to dla nas duże wyróżnienie. Awansowaliśmy o trzy miejsca do góry w stosunku do roku ubiegłego. Ten ranking potwierdza progres naszej firmy, to jest to na czym mi zależy. Zarządzając przedsiębiorstwem infrastruktury krytycznej trzeba sprostać wielu wyznaniom. Jestem dumny z mojej załogi, która nie boi się wyzwań, jest otwarta na innowacje i nowoczesne metody zarządzania. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, szkolimy zespoły i to przynosi efekt. Oprócz służby dla lokalnej społeczności, odważnie planujemy kolejne inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową w naszym mieście. Do tej pory oprócz inwestycji ze środków własnych Wodociągi Zielona Góra zrealizowały 8 Projektów unijnych na ponad pół miliarda złotych. Mamy powody do satysfakcji.

 

Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.: 

Nasza spółka po raz pierwszy wzięła udział w tym rankingu. Zajęliśmy 6. miejsce, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem i powodem do satysfakcji. Dziękuję Kapitule za docenienie naszej działalności oraz pracownikom, dzięki którym znaleźliśmy się w tak prestiżowym gronie. Efektem dobrej oceny naszej pracy są inwestycje, jakie realizujemy na ujęciach wody i w oczyszczalni ścieków. Oprócz systematycznej rozbudowy sieci, inwestujemy w budowę instalacji OZE na terenie naszych zakładów, a także wdrażamy nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania siecią wodociągową i obsługi klientów. Mamy innowacyjny i bardzo funkcjonalny system eBOK, z dostępem m.in. do dobowych, a nawet godzinowych zużyć wody czy powiadomień o wyciekach. Promujemy również zachowania proekologiczne, zachęcając do picia wody kranowej „Krośniczanki”. 

 

Kazimierz Homa, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu:  

2023 rok był wyjątkowo trudny. Nieustające spory z Wodami Polskimi dotyczące taryf, brak po drugiej stronie stołu merytorycznego partnera do rozmowy i nie kończące się, wielomiesięczne terminy rozpatrywania wniosków, doprowadziły do niespotykanego zamętu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Efektem była konieczność bilansowania narastających latami kosztów, ograniczenia inwestycji i remontów czy wreszcie straty na działalności podstawowej. Katastrofie zapobiegło zgodne współdziałanie zarządu i załogi w zakresie optymalizacji przychodów i kosztów, co znalazło uznanie w wysokim miejscu rankingu. Nie oglądamy się jednak za siebie. Przed nami czas intensywnych modernizacji z wykorzystaniem długo oczekiwanych środków unijnych i utrzymanie najwyższego standardu jakości zawsze dobrej do picia wody prosto z kranu. 

 

Rafał Zalesiński, Prezes Zarządu Wodociągów Leszczyńskich Sp. z o.o.: 

Awans bardzo nas cieszy, a przy tym zobowiązuje. To dowód uznania dla całej załogi i potwierdzenie słuszności podejmowanych działań. Nasza nowa strategia na lata 2024-2028 zakłada dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Celem jest silna miejska spółka komunalna, która jest i będzie w stanie prężnie działać na rynku regionalnym odpowiadając – moim zdaniem – na nieuchronną konsolidację branży wod-kan w Polsce. Chcemy być gotowi obsługiwać docelowo także inne obszary. Zarządzamy infrastrukturą krytyczną i rozwijamy się dla dobra Mieszkańców, z myślą o środowisku i zmianach klimatu. Realizujemy wiele istotnych zadań, jak: inwestycje w energetykę odnawialną, modernizacje naszych stacji uzdatniania wody, modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, budowa na terenie siedziby Spółki 3 zbiorników buforowych na kanalizacji ogólnospławnej. W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej i CSR wspieramy społeczność lokalną. 

 

Krzysztof Nowacki, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.: 

Obornickie Wodociągi mają właśnie swój 30. jubileusz. Przez te lata udało się przeprowadzić wiele kluczowych projektów, dzięki czemu mieszkańcy Gminy mogą korzystać z ponad 600 km sieci wod-kan. Przy wsparciu ze środków zewnętrznych w ostatnim czasie zmodernizowaliśmy m.in. oczyszczalnię ścieków w Obornikach i podłączyliśmy do sieci kanalizacyjnej kluczowe obszary gminy. Spółka obecnie inwestuje w OZE, zakupiliśmy małą elektrownię na rzece Wełna, a w planach jest budowa biogazowni. W styczniu na SUW w Obornikach powstała nowa instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 99,9 kWp, druga na oczyszczalni jest właśnie w trakcie rozbudowy. Dziś spółka realizuje nie tylko zadania z dziedziny wod-kan, ale jest właścicielem pływalni, bowlingu i świadczy usługi cateringowo-gastronomiczne. Dodatkowo zarządza też obiektami sportowymi Gminy Oborniki.

1. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.
3. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
4. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
5. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o
7. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
8. Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Wyróżnienia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Wydania archiwalne