Nowocześni i innowacyjni

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. od lat realizuje przedsięwzięcia mające na celu modernizację systemu ciepłowniczego. Wszystkie działania ukierunkowane są na podwyższenie standardów życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Budowa Kogeneracji jest inwestycją przyszłościową dla miasta Siedlce i jego mieszkańców, która sprosta wysokim wymogom z zakresu ochrony środowiska naturalnego, jakie będzie musiał spełnić sektor energetyki cieplnej w przyszłości.

Główny obszar działalności PE związany jest z produkcją i dystrybucją energii cieplnej oraz wytwarzaniem energii elektrycznej. Dzięki wielu odważnym decyzjom, Spółka może obecnie pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. Do roku 2001 energia cieplna w PE była produkowana tylko w Ciepłowni Centralnej, z wykorzystaniem kotłów węglowych. Dzięki budowie Elektrociepłowni i rozwojowi kogeneracji produkcja energii cieplnej i elektrycznej odbywa się także z wykorzystaniem gazu ziemnego. W rezultacie blisko 67% sprzedanej w 2023 roku energii cieplnej zostało wytworzone w źródłach kogeneracyjnych.

 

Historia Kogeneracji w PE

Koncepcja kogeneracji narodziła się w 2000 roku, kiedy podjęto decyzję o budowie pierwszej w Siedlcach elektrociepłowni gazowej (EC1), opartej na dwóch turbinach typu TaurusT70-10301S, o mocy zainstalowanej elektrycznej 14,6 MW i cieplnej 22,4MW.

Nowe źródło zostało uruchomione 10 maja 2002 roku i w tym dniu Przedsiębiorstwo rozpoczęło wytwarzanie, poza ciepłem, energii elektrycznej w kogeneracji – informuje Marzena Komar, Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. – Elektrociepłownia i produkcja energii elektrycznej otworzyły przed nami dostęp do nowych rynków konkurencyjnych. Produkowana w Siedlcach energia została objęta pierwszym w Polsce świadectwem pochodzenia, dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji gazowej. W 2009 roku rozpoczęliśmy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej (EC2), składającej się z dwóch turbin Titan. 130 oraz turbiny parowej Blohm&Voos (MAN), o mocy cieplnej 34 MW i mocy elektrycznej 36 MW.

 

Rozbudowa Kogeneracji

W celu poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Siedlcach,  Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na projekt „Budowa Kogeneracji Gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą  w Siedlcach”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 14 stycznia 2022 roku PE zawarło z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu, obszar programowy: Energia”. Następnie 28 listopada 2022 roku Spółka podpisała z NFOŚIGW w Warszawie umowę pożyczki na pokrycie wkładu własnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 64 544 250,00 PLN, kwota dotacji wynosi 23 640 750,00 PLN, a pożyczki – 20 350 000,00 PLN. Umowy objęły inwestycje związane z budową kogeneracji gazowej, modernizacją sieci ciepłowniczej oraz budową nowych odcinków sieci ciepłowniczej.

 

Projekt w realizacji

W ramach projektu zrealizowane zostały już dwa zadania. Pierwszym z nich była budowa odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości około 2491 mb, w celu podłączenia nowych odbiorców. Do ich realizacji wykorzystano rury preizolowane z systemem alarmowym. Drugie zadanie stanowiła modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na odcinku około 675 mb, na osiedlu Młynarska w Siedlcach. Dotychczas istniejącą sieć kanałową zastąpiono nowoczesną siecią preizolowaną. Dzięki temu straty na przesyle, które wynosiły ok. 1 575,94 GJ/rok, po przeprowadzeniu modernizacji wynoszą 508,27 GJ/rok, co oznacza ich zmniejszenie o ok. 67,7% w skali roku. Wymiana istniejącej sieci tradycyjnej na sieć z rur preizolowanych ma istotny wpływ na oszczędność energii cieplnej. Są one fabrycznie zaizolowane w procesie produkcji pianką poliuretanową, charakteryzując się niską rozszerzalnością liniową, brakiem przecieków, korozji, inkrustacji, brakiem konieczności dodatkowej izolacji, brakiem uciążliwości gryzoni i insektów, niższą niż w sieciach kanałowych stratą ciepła w procesie przesyłu (dobra izolacyjność termiczna, ciągłość izolacji, sucha izolacja). Rury preizolowane zajmują ponadto mniej miejsca niż tradycyjne, są również od nich znacznie lżejsze.

Obecnie w trakcie realizacji jest zadanie pn.: „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach”. Realizacja zadania przyczyni się do zastąpienia energii cieplnej produkowanej z miału węglowego, energią z paliwa gazowego o niższej emisyjności (2 jednakowe silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej 8,55 MW i mocy cieplnej około 8,49 MW). Pozwoli to na ograniczenie ilości zużywanego węgla oraz zmniejszenie emisji CO2, zastępujac równocześnie wyeksploatowane turbiny gazowe. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 22 kwietnia bieżącego roku

Budowa kogeneracji gazowej jest inwestycją w przyszłość miasta i jego mieszkańców, która sprosta wysokim wymogom z zakresu ochrony środowiska naturalnego, jakie będzie musiał spełnić sektor energetyki cieplnej w przyszłości – podkreśla Prezes M. Komar. – Zapewni ona ponadto stały zysk zarówno dla PE, jak i dla Miasta Siedlce. 

 

Parametr Jednostka Układ planowany
Moc jednostkowa (1 szt.) MWe brutto 4,29
Moc elektryczna elektrociepłowni MWe netto 8,4
Moc cieplna w paliwie MWt 20,9
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej % > 44
Sprawność całkowita % > 90
Produkcja energii elektrycznej netto (rocznie) MWh 67 200
Produkcja energii cieplnej netto (rocznie) MWh 68 000 (244 800 GJ)
Produkcja łącznie (energia el. i cieplna) MWh 135 200
Paliwo podstawowe gaz ziemny GZ-50
Emitor jeden komin 2 -przewodowy
o wysokości 36 m n.p.t

 

 

Efekt ekologiczny

Realizowany projekt pozwoli na urzeczywistnienie jednego z najważniejszych celów ogólnoświatowych, a mianowicie poprawy ochrony środowiska. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO2 o około 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności energetycznej gospodarki. Dzięki Kogeneracji gazowej zmniejszy się ilość zużywanego paliwa (węgla kamiennego), koniecznego do produkcji założonej ilości ciepła. Pozwoli to na znaczące ograniczenie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

 

Premia kogeneracyjna

Aby uzyskać wyższą rentowność przedsięwzięcia, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zapewniło sobie premię kogeneracyjną dla układu kogeneracyjnego, wygrywając 8 marca 2023 roku aukcję na premię za wykorzystanie energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej od 1MW do 50 MW. Premia kogeneracyjna zapewni Spółce stałe (waloryzowane inflacyjnie) wsparcie operacyjne przez 15 lat, licząc od daty uruchomienia źródła. Łączna kwota to ok. 240 min zł.

Nasze Przedsiębiorstwo nie poprzestanie na tej inwestycji, stojąc przed kolejnymi wyzwaniami. Przed nami budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii, która jest na etapie procedowania wyboru IK oraz ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW, w ramach programu priorytetowego „Digitalizacja sieci ciepłowniczych” – podsumowuje Prezes M. Komar.

(PE w Siedlcach_fot. 1 – Marzena Komar, Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o. w Siedlcach)

(PE w Siedlcach_fot. 2 – Budowa nowej Elektrociepłowni EC-SG)

(PE w Siedlcach_fot. 3 – Silnik gazowy – „serce” siedleckiej Kogeneracji)

Wydania archiwalne