Veolia Energia Warszawa

Zajęcie I miejsca w tegorocznym Rankingu Najlepszych Firm Ciepłowniczych w Polsce to dla mnie oraz całego zespołu powód do olbrzymiej satysfakcji. Po raz drugi z rzędu, dzięki determinacji oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników, możemy z dumą określać naszą spółkę mianem lidera kraju.

Warszawska sieć, zarządzana przez spółkę Veolia Energia Warszawa, jest największą w Unii Europejskiej i czwartą na świecie siecią ciepłowniczą, którą stale rozwijamy oraz dostosowywujemy do najnowocześniejszych rozwiązań w branży. Obecnie należy również do najbardziej zdigitalizowanych.

Dzięki nieustannym inwestycjom, a także wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, co roku osiągamy rekordowe wyniki efektywności zarządzania siecią. To z kolei ma pozytywny wpływ na rozwój miasta oraz komfort życia mieszkańców Warszawy.

Ambicją Veolii jest objęcie pozycji lidera w procesie ekologicznej transformacji. W tym celu działania wszystkich spółek należących do Grupy Veolia w Polsce, również spółki Veolia Energia Warszawa, dążą do  zapewnienia czystego powietrza oraz poprawy środowiska naturalnego dla mieszkańców.

W Veolii stale poszukujemy rozwiązań, które pozwalają na odzyskiwanie ciepła z już istniejących instalacji, przykładem jest ciepło pochodzące z serwerowni, ścieków, czy też z tuneli metra w Warszawie. Każde zrównoważone źródło ciepła, którym możemy zasilić naszą sieć ciepłowniczą przy równoczesnym ograniczeniu naszej emisji CO2, jest dla nas niezwykle ważne.

Kolejnym etapem na naszej ścieżce transformacji jest realizacja innowacyjnych projektów, które umożliwią rozwój i tworzenie nowych, wysokiej jakości rozwiązań prosumenckich w dziedzinie ciepłownictwa. Posiadamy niezbędne kompetencje, aby wspierać naszych klientów w zakresie ekologicznych rozwiązań, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i oferujemy możliwość odkupienia ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii.

Co więcej, obsługiwani przez nas klienci mogą zainstalować pompy ciepła na należących do nas terenach miejskich, co stanowi udogodnienie dla wytwarzania ekologicznego ciepła w przypadku braku własnego miejsca na montaż pompy ciepła. Obserwujemy zapotrzebowanie na tego rodzaju działania, które przynoszą pierwsze efekty i umożliwiają wspólne wdrożenie tego rodzaju instalacji. Jest to realna korzyść dla klientów, dodatkowy sposób na zrównoważenie kosztów pobieranej i sprzedawanej energii, a dla nas możliwość „zazielenienia” sieci. Stanowi to również pewnego rodzaju wsparcie dla klientów w procesie przejścia na model prosumencki, który ma ogromny potencjał zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny.

Dziękuję za docenienie naszych działań.

(Veolia Energia Warszawa_fot. 1 – Paweł Orlof, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Warszawa SA)

Wydania archiwalne