W służbie Mieszkańcom

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Jaworami” we Wrocławiu stanowi przykład wzorowego gospodarowania posiadanymi zasobami mieszkaniowymi. Oprócz ich bieżącej modernizacji, prowadzi również zakrojoną na szeroką skalę działalność gospodarczą uzyskując dodatkowe środki z wynajmu lokali, dzierżawy gruntów oraz lokat bankowych. Spółdzielnia planuje ponadto kolejne inwestycje związane z budową nowych lokali użytkowych.

 

Większa atrakcyjność – wyższy dochód

 

W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 27 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których znajduje się 1.205 mieszkań o łącznej powierzchni blisko 47 tys. m², a także lokale użytkowe zajmujące ponad 1,5 tys. m². W latach 2015-2016 poniesiono nakłady na podniesienie standardu niektórych nieruchomości własnych, w tym przede wszystkim lokali użytkowych. – Głównym celem było zwiększenie ich atrakcyjności zarówno dla najemców, jak również klientów korzystających z usług oraz możliwości zwiększenia dochodu z wynajmu – wyjaśnia Beata Kucharczyk Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Pod Jaworami”. – W samym tylko 2016 roku wydatkowaliśmy na ten cel 187 tys. zł. W ubiegłym roku wykonano również remonty wnętrz międzyblokowych i chodników, poprawiając ich bezpieczeństwo oraz efekt wizualny (kolory chodników nawiązują do otoczenia). Wymienione zostały ponadto ogrodzenia z funkcją automatycznego otwierania furtek oraz drzwi wejściowe do budynków, wraz z podniesieniem ich standardu: posadzka granitowa zastąpiła lastriko, ściany obłożono glazurą, zastosowano również energooszczędne oświetlenie punktowe. Zagospodarowano także tereny zielone, zgodnie z projektem nasadzeń wielobarwnych roślin. Łącznie nakłady zamknęły się w kwocie ponad 1,74 mln zł. Warto przy tym podkreślić, iż ciężar prac remontowych i modernizacyjnych nie jest przenoszony na mieszkańców, gdyż średnia opłata eksploatacyjna jest jedną z najniższych i wynosi zaledwie 1,36 zł/ m².

 

Trzy źródła dodatkowego dochodu

Elementem wyróżniającym działania SM “Pod Jaworami” we Wrocławiu, poza bieżącą działatnością statutową, jest wolokierunkowe pozyskiwanie dodatkowych środków finasowych. Pochodzą one zarówno z wynajmu lokali pod działalność handlową i usługową przyjazną dla mieszkańców (sklepy spożywcze, fryzjer, apteka, salon kosmetyczny, itp.), a także dzierżawy gruntów m.in. pod billboardy reklamowe i punkty handlowe, takie jak kwiaciarnia, apteka z drogerią, sklep obuwniczy czy np. sezonowa sprzedaż owoców i kwiatów. Zarząd Spółdzielni korzysta również z różnego rodzaju lokat bankowych, deponując wszelkie wolne środki na lokatach nocnych, weekendowych, terminowych, itp. Jak podkreśla Prezes B. Kucharczyk, działania te, mające pełną aprobatę Rady Nadzorczej, wpływają na ugruntowanie dobrej kondycji finansowej, pozwalając jednocześnie przeznaczać pozyskane środki na remonty i bieżącą modernizację zasobów.

 

W stronę (dalszego) rozwoju

Zgodnie z przyjętymi w 2016 roku kierunkami rozwoju działalności gospodarczej, głównym celem Spółdzielni jest inwestowanie w rozwój i budowę nowych lokali użytkowych. Jak podkreślono, działania te przyniosą wymierne korzyści wszystkim Członkom Spółdzielni: nowoczesne i atrakcyjne lokale dadzą lepsze możliwości doboru najemców, co przełoży się na wartość dodaną poprzez wzrost dochodów z działalności gospodarczej. Te ostatnie będą przeznaczane w znacznej części na remonty zasobów mieszkaniowych oraz obniżanie opłat dla Członków Spółdzielni, co pozytywnie wpłynie nie tylko na koszty utrzymania nieruchomości, ale również na wzrost wartości majątku Spółdzielni – nowe lokale użytkowe w atrakcyjnej lokalizacji będą bowiem mieć o wiele wyższą wartość, niż sama działka.

Bogdan Leszczorz

Wydania archiwalne