Recepta na dobrą spółdzielnię

 

Z Teresą Ślązkiewicz, Zastępcą Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmawia Łukasz Osypiński

Pani Prezes jaka jest recepta na „Dobrą Spółdzielnię”?

Zawsze trzeba pamiętać, iż spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko zbiór członków, ale również trudne do prowadzenia przedsiębiorstwo balansujące na styku prawa spółdzielczego i prawa stanowionego, które często są w kolizji w stosunku do siebie. Tworząc „Dobrą Spółdzielnię” jako zarządzający musimy połączyć podążanie ścieżką przestrzegania prawa i przepisów jakie nas dotyczą, ze stworzeniem zespołu ludzi, którzy swoją pracę traktują trochę jak misję i do tego staramy się przekonać naszych pracowników. Rynek zewnętrzny kieruje się prawami ekonomii, które są dla nas ważne, ale jeszcze większy nacisk kłaść musimy na tzw. ekonomię społeczną czyli zespół możliwości i oczekiwań naszych członków.

Jesteście jedną z nielicznych spółdzielni, które dalej mocno inwestują. Czy to się opłaca?

Na ty polu również musimy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Od końca roku 1990 wznieśliśmy bardzo dużo obiektów, pragniemy pomnażać majątek trwały firmy, gdyż tylko w ten sposób możemy się rozwijać. Generalnie trzeba pamiętać, iż musimy zachować ostrożność ponieważ spółdzielnia dysponuje tylko pieniędzmi swoich członków i ekonomicznie musimy wyjść na swoje stąd studium opłacalności, analizy ryzyka. Jednak dumni jesteśmy z faktu, iż pomimo nie przyjazności prawa, które z natury foruje deweloperów udało nam się pozostawić znaczący ślad na mapie Katowic.

Prawodawstwo Wam w tym nie pomaga…

Ktoś pomyślał, aby to deweloperzy mieli lepszą pozycję startową, ale nie chcę się rozwodzić nad przepisami prawa ponieważ są jakie są i musimy działać w ich ramach. Szkoda, iż nie możemy budować mieszkań lokatorskich jak to miało miejsce wcześniej, pewną nadzieję dawał program „Mieszkanie +”, jednak po jego dogłębnej interpretacji okazało się, iż stopa zwrotu w stosunku do okresu na jaki zamrażane są pieniądze członków praktycznie nas z niego wykluczył.

Czyli aktualnie nie inwestujecie?

Pozostało nam w sprzedaży kilka mieszkań naszej ostatniej inwestycji na ul. Domeyki, inwestycja „Mały Staw” nie licząc kilku mieszkań, które pozostawiliśmy w majątku spółdzielni na wynajem została sprzedana. Aktualnie pragniemy zrealizować nasze inwestycyjne marzenie, zleciliśmy już opracowanie projektu i wystąpimy pozwolenie na budowę…Domu Seniora w dzielnicy Szopienice przy ulicy Morawy. Projekt innowacyjny na skalę ogólnopolską – trzymam mocno kciuki za jej realizację.

Nie tylko takie inwestycje odróżniają Was od deweloperów…

Działalność społeczno-kulturalna tak naprawdę odróżnia nas od innych form zarządzania nieruchomościami. Staramy się wypełniać niezagospodarowaną lukę, przestrzeń w której nie funkcjonują miejskie domy kultury. Dzięki Radom Osiedlowym jesteśmy blisko mieszkańców doskonale identyfikując ich potrzeby na tym polu. Dobrym przykładem są wyjazdy dla seniorów jakie organizujemy. Oferta biur podróży praktycznie wyklucza osoby niesamodzielne, a mocno zainteresowane np.: wyjazdem na wczasy. Imprezy turystyczne przez nas organizowane tym się różnią, iż nie ma w nich tak naprawdę górnej granicy wieku. Odbieramy naszych członków spod domu, zapewniamy 24-godzinna opiekę dając możliwość wyjazdu w większej, często już bardzo mocno zżytej ze sobą grupie i tu również…przepisy prawa nas krzywdzą. Biura podróży są zwolnione z podatku VAT, my z tej działalności musimy opłacać VAT i CIT…pytanie dlaczego?

Jaka jest aktualna sytuacja ekonomiczna Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

Finanse mają się dobrze. Nie ma absolutnie żadnych zagrożeń, są miesiące lepsze i gorsze jednak związane jest to nie tyle z czynnikami na które decydenci Spółdzielni mają wpływ, a z dyscypliną płatniczą naszych członków. Wskaźniki ekonomiczne poprawiły się w ostatnich latach dzięki naszym działaniom. Uważamy, że trzeba działać szybko i pomagać tam, gdzie ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna. Spółdzielnia jest w tej nieszczęśliwej sytuacji, że dla wielu opłat jak woda, ogrzewanie czy śmieci jest jedynie pośrednikiem w windykacji należności. Szczególnie administrowanie opłatami śmieciowymi wymaga olbrzymiego nakładu pracy i tony, naszym zdaniem, niepotrzebnych formalności…ale to temat na dłuższą rozmowę. Myślę, że całej kadrze Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jej działaczom samorządowym i przyjaciołom należą się serdecznie podziękowania. W tym świątecznym czasie proszę przyjąć w imieniu Spółdzielni życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia.

(fot. 1 – Os. Murcki)

(fot. 2 – Sztandarowa inwestycja KSM Rekreacyjna Dolina – Mały Staw)

(fot. 3 – KSM)

Wydania archiwalne